Thức canh và cầu nguyện
Math 26:41

Sống Đạo Ministry
Cơ Quan Truyền Thông
& Xã Hội Tin Lành

Sáng lập
Cố Mục Sư
Cam Lộc Nguyễn - Hàm Hoàng

Điều hành
Thiên Kiều Giang

Liên lạc:
songdao@songdaoonline.com
Bạn là vị khách thứ
16728850

Khách đang viếng thăm
 
 
 
MỪNG LỄ TẠ ƠN

Hỡi linh hồn ta, khá ngợi khen Đức Giê-hô-va!
Mọi điều gì ở trong ta hãy ca tụng danh thánh của Ngài!
Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va,
Chớ quên các ân huệ của Ngài.
Ấy là Ngài tha thứ các tội ác ngươi,
Chữa lành mọi bệnh tật ngươi,
Cứu chuộc mạng sống ngươi khỏi chốn hư nát,
Lấy sự nhân từ và sự thương xót mà làm mão triều đội cho ngươi.
Ngài cho miệng ngươi được thỏa các vật ngon,
Tuổi đang thì của ngươi trở lại như của chim phụng hoàng.
Đức Giê-hô-va thi hành sự công bình
Và sự ngay thẳng cho mọi người bị hà hiếp.


 
VƯỜN EDEN MỚI

Sách Báo Cơ Đốc: CHÀNG TỪ NHÃ CA BƯỚC RA
Sứ Điệp: LỜI PHƯỚC HẠNH
Karafun: Kara Thánh Ca
Tạp Chí Truyền Hình: SDTV ONLINE
Sứ Điệp: SỨ ĐIỆP ONLINE
Sứ Điệp: ĐỒNG CỎ XANH
Cổ nhạc Cơ đốc: Karaoke
Sứ Điệp: LỜI CHÂN THÀNH
Thánh Nhạc: CHỨNG NHÂN CHO TÌNH NGÀI
Ca Khúc Thiên Kiều Giang: Ca Khúc TKG
Tạp Chí Truyền Thanh: TRE GIÀ MĂNG MỌC
Sách Báo Cơ Đốc:

SỨ ĐIỆP - THÁNH CA - TRUYỆN NGẮN...