Thức canh và cầu nguyện
Math 26:41

Sống Đạo Ministry

Cố vấn: Mục sư
Cam Lộc Nguyễn-hàm Hoàng
Điều hành:
Thiên Kiều Giang
Liên lạc:
Email:
songdao@songdaoonline.com
Sống Đạo Truyền Hình
sdtv@songdaoonline.com

~~~~~~~~
Hộp thư:
SONG DAO MINISTRY
P.O. BOX 78087
Vancouver BC V5N 5W1
Canada
Bạn là vị khách thứ
9696106

Khách đang viếng thăm
 
 
 
CHÚA JÊSUS SỐNG LẠI TỪ TRONG KẺ CHẾT

(Lu-ca 24: 1-32)

Mục sư Võ Hữu Đức

Chúa Jêsus sống lại là một sự kiện lịch sử có thật, và đã được Kinh Thánh ghi chép lại. Trong cả lịch sử, Chúa Jêsus là hình ảnh trung tâm. Câu chuyện về Ngài là có thật. Không phải chúng ta đang nghiên cứu học hỏi về một lãnh tụ tôn giáo, mà chúng ta đang thờ phượng Đức Chúa Jêsus, là Đức Chúa Trời Toàn Năng đã đến thế gian đặng làm Cứu Chúa chúng ta.

I. Những người nữ đi thăm mộ Chúa Jêsus.

Chúa Jêsus đã bị xử tử chết trên cây hình chữ thập tại đồi Gô-gô-tha. Ngài đã chết và được chôn trong mộ ba ngày và đêm. Vào buổi sáng ngày thứ nhất trong tuần lễ, vài người đàn bà mà họ đã tin nơi Chúa Jêsus, đã có mặt khi Chúa Jêsus được an táng, đã trở lại nơi hầm mộ với mục đích đem hương liệu, thuốc thơm để xức xác Chúa Jêsus một lần rồi thôi, để bày tỏ tấm lòng kính mến Ngài. 

 
VƯỜN EDEN MỚI

Karafun: Kara Thánh Ca
Thánh Nhạc: GIÁNG SINH TƯNG BỪNG
Sách Báo Cơ Đốc: RA-HÁP, KỴ NỮ THÀNH GIÊ-RI-CÔ NGƯỜI NỮ CỦA ĐỨC TIN VÀ VIỆC LÀM
Sứ Điệp: SỨ ĐIỆP ONLINE
Sứ Điệp: ĐỒNG CỎ XANH
Thánh Nhạc: TIN MỪNG ĐẾN VIỆT NAM
Sách Báo Cơ Đốc: SAU NẦY CON SẼ BIẾT
Sách Báo Cơ Đốc: VIẾT CHO NIỀM TIN 2013
Thánh Nhạc: 10 Ca Khúc Chung Kết
Sách Báo Cơ Đốc: Ta-Ma, “Kỵ Nữ” Bên Vệ Đường Người Nữ của Niềm Tin và Hy Vọng
Thánh Nhạc: BÉ VỚI CHÚA HÀI NHI

SỨ ĐIỆP - THÁNH CA - TRUYỆN NGẮN...