Thức canh và cầu nguyện
Math 26:41

Sống Đạo Ministry

Cố vấn: Mục sư
Cam Lộc Nguyễn-hàm Hoàng
Điều hành:
Thiên Kiều Giang
Liên lạc:
Email:
songdao@songdaoonline.com
Sống Đạo Truyền Hình
sdtv@songdaoonline.com

~~~~~~~~
Hộp thư:
SONG DAO MINISTRY
P.O. BOX 78087
Vancouver BC V5N 5W1
Canada
Bạn là vị khách thứ
9896978

Khách đang viếng thăm
 
 
 
ÂN ĐIỂN CHÚA LÀ ĐẦY ĐỦ

Dường như mỗi ngày tôi đều khám phá ra những sự yếu đuối mới và nhu cầu mới của chính mình. Cho dù đó là tội lỗi, kiệt sức về thể chất hay sự lệ thuộc tình cảm, tôi luôn khám phá ra nhu cầu cần giúp đỡ của tôi. Nhưng mỗi ngày tôi cũng khám phá ra một Đức Chúa Trời là Đấng hoàn toàn trong mọi cách tôi yếu đuối. Hàng ngày tôi nhận được sự tươi mới từ Cha trên trời của tôi, Đấng dường như lấy những điểm yếu của tôi và sử dụng chúng cho vương quốc của Ngài.

Phao-lô viết trong 2 Cô-rinh-tô 12: 9, "Nhưng Chúa phán rằng: Ân điển ta đủ cho ngươi rồi, vì sức mạnh của ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối. Vậy tôi sẽ rất vui lòng khoe mình về sự yếu đuối tôi, hầu cho sức mạnh của Đấng Christ ở trong tôi." Sự an ủi tuyệt vời mà chúng ta có thể tìm thấy trong những lời của Phao-lô ở đây, và tình yêu tuyệt vời mà Cha trên trời dành cho chúng ta là Ngài sẽ ban ơn đầy đủ cho chúng ta.

 
VƯỜN EDEN MỚI

Karafun: Kara Thánh Ca
Thánh Nhạc: GIÁNG SINH TƯNG BỪNG
Sách Báo Cơ Đốc: RA-HÁP, KỴ NỮ THÀNH GIÊ-RI-CÔ NGƯỜI NỮ CỦA ĐỨC TIN VÀ VIỆC LÀM
Sứ Điệp: SỨ ĐIỆP ONLINE
Sứ Điệp: ĐỒNG CỎ XANH
Thánh Nhạc: TIN MỪNG ĐẾN VIỆT NAM
Sách Báo Cơ Đốc: SAU NẦY CON SẼ BIẾT
Sách Báo Cơ Đốc: VIẾT CHO NIỀM TIN 2013
Thánh Nhạc: 10 Ca Khúc Chung Kết
Sách Báo Cơ Đốc: Ta-Ma, “Kỵ Nữ” Bên Vệ Đường Người Nữ của Niềm Tin và Hy Vọng
Thánh Nhạc: BÉ VỚI CHÚA HÀI NHI
Tạp Chí Truyền Thanh: BÌNH AN DƯỚI THẾ

SỨ ĐIỆP - THÁNH CA - TRUYỆN NGẮN...