Thức canh và cầu nguyện
Math 26:41

Sống Đạo Ministry
Cơ Quan Truyền Thông
& Xã Hội Tin Lành

Sáng lập
Cố Mục Sư
Cam Lộc Nguyễn - Hàm Hoàng

Điều hành
Thiên Kiều Giang

Liên lạc:
songdao@songdaoonline.com
Bạn là vị khách thứ
17056845

Khách đang viếng thăm
 
 
 
ƠN TRỜI

Mục sư LỮ THÀNH KIẾN

Tạ ơn Chúa vì hôm nay Hội Thánh có một buổi thờ phượng Chúa đặc biệt hơn. Ban trang trí đã đưa cả mùa thu bên ngoài vào trong nhà thờ, những hàng cây lá vàng, lá vàng rơi khắp nơi, rơi trên cả bục giảng. Chúng ta đang trong mùa lễ tạ ơn cùng với các Hội Thánh Chúa và toàn dân Hoa Kỳ.

Lễ Tạ Ơn là để tạ ơn Chúa, không phải để cám ơn Người. Người thì có những ngày khác để cám ơn. Cám ơn Mẹ tháng 5, cám ơn Cha tháng 6, cám ơn Mục sư tháng 10, còn có nhiều ngày khác như cám ơn ông bà, cám ơn thư ký, cám ơn thầy cô giáo, còn nhiều nữa.... Lại còn mới thấy một giới thiệu trên TV là National Hugging day, ngày quốc gia ôm nhau :), không biết là họ quảng cáo hay có thật, nhưng ngày này đưa vào Hội Thánh mỗi tuần chắc tránh bớt được sự than phiền, mà lại đem đến sự hòa thuận vui vẻ, A-men? 

 
VƯỜN EDEN MỚI

Sách Báo Cơ Đốc: CHÀNG TỪ NHÃ CA BƯỚC RA
Sứ Điệp: LỜI PHƯỚC HẠNH
Karafun: Kara Thánh Ca
Tạp Chí Truyền Hình: SDTV ONLINE
Sứ Điệp: SỨ ĐIỆP ONLINE
Sứ Điệp: ĐỒNG CỎ XANH
Cổ nhạc Cơ đốc: Karaoke
Sứ Điệp: LỜI CHÂN THÀNH
Thánh Nhạc: CHỨNG NHÂN CHO TÌNH NGÀI
Sách Báo Cơ Đốc:
Ca Khúc Thiên Kiều Giang: Ca Khúc TKG
Tạp Chí Truyền Thanh: TRE GIÀ MĂNG MỌC
Sách Báo Cơ Đốc:

SỨ ĐIỆP - THÁNH CA - TRUYỆN NGẮN...