Thức canh và cầu nguyện
Math 26:41

Sống Đạo Ministry

Cố vấn: Mục sư
Cam Lộc Nguyễn-hàm Hoàng
Điều hành:
Thiên Kiều Giang
Liên lạc:
Email:
songdao@songdaoonline.com
Sống Đạo Truyền Hình
sdtv@songdaoonline.com

~~~~~~~~
Hộp thư:
SONG DAO MINISTRY
P.O. BOX 78087
Vancouver BC V5N 5W1
Canada
Bạn là vị khách thứ
8704285

Khách đang viếng thăm
 
 
 
BIẾT CHÚA

Mục sư Vũ Ngọc Văn

Chữ Biết trong sách Tin lành và thư tín của sứ đồ Giăng [1]

Có hai nhóm chữ đặc trưng về sứ đồ Giăng, một trong hai nhóm chữ ấy là do Đức Thánh Linh khiến ông công bố về mình và một là do Chúa Jesus ban cho ông.

Ông đã công bố về mình trong Tin Lành Giăng là người môn đệ Chúa yêu. Vả, có một môn đồ dựa vào ngực Đức Chúa Jêsus, tức là người mà Ngài yêu, Giăng, 13:23, Tình yêu cũng là đặc điểm của sách Tin lành Giăng và các thư tín của Giăng. Một đặc tính khác mà Chúa Jesus đã nói về ông được ghi trong Mác 3:17 Gia-cơ con Xê-bê-đê, và Giăng em Gia-cơ, Ngài lại đặt tên hai người là Bô-a-nẹt, nghĩa là con trai của sấm sét. Một mặt ông là "yêu thương", và mặt khác là "sấm sét ". Đặc tính này sau đó được thấy rõ:

Lu 9:54 Gia-cơ và Giăng là môn đồ Ngài, thấy vậy, nói rằng: Thưa Chúa, Chúa có muốn chúng tôi khiến lửa từ trên trời xuống thiêu họ chăng? Ý nói là giết chúng nó!

 
VƯỜN EDEN MỚI

Thánh Nhạc: HY VỌNG
Thánh Nhạc: LỜI TRÁI TIM
Thánh Nhạc: DUY CHÍNH NGÀI
Karafun: KARA THÁNH CA TIN LÀNH HOA KỲ
Thánh Nhạc: GIÁNG SINH TƯNG BỪNG
Sứ Điệp: SỨ ĐIỆP ONLINE
Sứ Điệp: ĐỒNG CỎ XANH
Thánh Nhạc: TIN MỪNG ĐẾN VIỆT NAM
Sách Báo Cơ Đốc: SAU NẦY CON SẼ BIẾT
Sách Báo Cơ Đốc: VIẾT CHO NIỀM TIN 2013
Thánh Nhạc: 10 Ca Khúc Chung Kết

SỨ ĐIỆP - THÁNH CA - TRUYỆN NGẮN...