Thức canh và cầu nguyện
Math 26:41

Sống Đạo Ministry

Cố vấn: Mục sư
Cam Lộc Nguyễn-hàm Hoàng
Điều hành:
Thiên Kiều Giang
Liên lạc:
Email:
songdao@songdaoonline.com
Sống Đạo Truyền Hình
sdtv@songdaoonline.com

~~~~~~~~
Hộp thư:
SONG DAO MINISTRY
P.O. BOX 78087
Vancouver BC V5N 5W1
Canada
Bạn là vị khách thứ
8233824

Khách đang viếng thăm
 
 
 
CAN ÐẢM TRONG KHỦNG HOẢNG

 Ê-xơ-tê Chương 5 * Mục sư Hồ Xuân Phước

Hoàng hậu Ê-xơ-tê và các nữ tỳ mặc áo vài thô, phủ tro lên đầu và kiêng ăn để cầu nguyện. Họ bắt đầu kiêng ăn chiều ngày thứ nhất và trọn ngày thứ hai. Trong ngày kiêng ăn thứ ba, Ê-xơ-tê tắm rửa, trang điểm và mặc triều phục hoàng hậu để vào chầu nội điện.   

Ðường đường chính chính bước vào nội điện qua cửa chính, nhưng Ê-xơ-tê vi phạm luật và liều cả tính mạng, vì vào nội điện mà không được vua thỉnh mời. Nếu vua không đưa vương trượng vàng ra, cuộc sống của bà kể như chấm dứt ở đó.

Ê-xơ-tê đẹp lộng lẫy, quý phái, mảnh mai, và nhỏ bé giữa sảnh đường nguy nga với sáu hàng cột đá đồ sộ. Bảy mươi mét đàng trước, vua chểm chệ ngồi trên ngai vàng, chung quanh là triều thần. Vương trượng vàng, biểu tượng của quyền lực tối cao trong tay vua.

Ê-xơ-tê có mệt mỏi, đói lã vì ba ngày không ăn? Mắt bà hướng nhìn vương trượng vàng – vua sẽ đưa ra, hay bà sẽ chết? Cả triều đình yên lặng, ngột ngạt. Không ai dám thở mạnh. Mọi người kinh hoàng chăm chú nhìn hoàng hậu.

 
VƯỜN EDEN MỚI

Thánh Nhạc: HY VỌNG
Thánh Nhạc: LỜI TRÁI TIM
Thánh Nhạc: DUY CHÍNH NGÀI
Karafun: KARA THÁNH CA TIN LÀNH HOA KỲ
Sứ Điệp: SỨ ĐIỆP ONLINE
Thánh Nhạc: TIN MỪNG ĐẾN VIỆT NAM
Sách Báo Cơ Đốc: SAU NẦY CON SẼ BIẾT
Sách Báo Cơ Đốc: VIẾT CHO NIỀM TIN 2013
Sách Báo Cơ Đốc: Hướng Đi
Thánh Nhạc: 10 Ca Khúc Chung Kết
Tạp Chí Truyền Thanh: DANH TRÊN HẾT MỌI DANH

SỨ ĐIỆP - THÁNH CA - TRUYỆN NGẮN...