KARAOKE
NGỌC PHỤNG

Lời giới thiệu

 Sống Đạo hân hạnh giới thiệu những sáng tác của tác giả Ngọc Phụng:

1. Giê-xu Yêu Tôi (Ca sĩ - Dây đào - Dây kép)
2. Chúa Ban Mùa Xuân (Dây đào - Dây kép)
3. Khát Khao Lời Chúa (Dây đào - Dây kép)
4. Ngày Trở Về (Dây đào - Dây kép)
5. Tạ ơn Đức Thánh Linh (Dây đào - Dây kép)
6. Tạ Ơn Cha (Dây đào - Dây kép)
7. Trông Cậy Chúa (Dây đào - Dây kép)
8. Bước Chân Rao Truyền (Dây đào - Dây kép)
9. Ngài Đã Cứu Tôi (Dây đào - Dây kép)
10. Cảm Tạ Ơn Ngài (Dây kép)


CẢM TẠ ƠN NGÀI 5890
Karaoke - Dây kép
2015-10-29

2014-10-03 | 2211 lượt xem

2014-10-03 | 1183 lượt xem

2014-10-03 | 1199 lượt xem

2014-10-03 | 2423 lượt xem

2014-05-18 | 1690 lượt xem

2014-05-18 | 1337 lượt xem

2014-05-18 | 2743 lượt xem

2014-05-18 | 2940 lượt xem

2014-04-20 | 1306 lượt xem

2014-04-20 | 1181 lượt xem

2014-04-19 | 1264 lượt xem

2014-04-19 | 1196 lượt xem

2014-04-16 | 1325 lượt xem

2014-04-16 | 1164 lượt xem

2014-01-25 | 1768 lượt xem

2014-01-25 | 1390 lượt xem

2014-01-25 | 2665 lượt xem

2014-01-24 | 1312 lượt xem

1 2 »