KARAOKE
NGỌC PHỤNG

Lời giới thiệu

 Sống Đạo hân hạnh giới thiệu những sáng tác của tác giả Ngọc Phụng:

1. Giê-xu Yêu Tôi (Ca sĩ - Dây đào - Dây kép)
2. Chúa Ban Mùa Xuân (Dây đào - Dây kép)
3. Khát Khao Lời Chúa (Dây đào - Dây kép)
4. Ngày Trở Về (Dây đào - Dây kép)
5. Tạ ơn Đức Thánh Linh (Dây đào - Dây kép)
6. Tạ Ơn Cha (Dây đào - Dây kép)
7. Trông Cậy Chúa (Dây đào - Dây kép)
8. Bước Chân Rao Truyền (Dây đào - Dây kép)
9. Ngài Đã Cứu Tôi (Dây đào - Dây kép)
10. Cảm Tạ Ơn Ngài (Dây kép)


CẢM TẠ ƠN NGÀI 6527
Karaoke - Dây kép
2015-10-29

2014-10-03 | 2310 lượt xem

2014-10-03 | 1289 lượt xem

2014-10-03 | 1307 lượt xem

2014-10-03 | 2682 lượt xem

2014-05-18 | 1789 lượt xem

2014-05-18 | 1432 lượt xem

2014-05-18 | 3012 lượt xem

2014-05-18 | 3201 lượt xem

2014-04-20 | 1401 lượt xem

2014-04-20 | 1273 lượt xem

2014-04-19 | 1363 lượt xem

2014-04-19 | 1291 lượt xem

2014-04-16 | 1413 lượt xem

2014-04-16 | 1271 lượt xem

2014-01-25 | 1869 lượt xem

2014-01-25 | 1483 lượt xem

2014-01-25 | 2938 lượt xem

2014-01-24 | 1409 lượt xem

1 2 »