KARAOKE
LÊ PHƯỚC ÂN

Lời giới thiệu

Sống Đạo hân hạnh giới thiệu những tác phẩm của tác giả Lê Phước Ân:

1. Tin Chúa Đi Anh (Dây đào)
2. Theo Chúa - Lê Phước Ân & Mai Huệ (Dây đào)

3. Ơn Cứu Rỗi (Dây đào - Dây kép)
4. Cùng Về Bên Chúa (Dây đào - Dây kép)
5. Một Sáng Hiển Vinh (Nam Xuân lớp 1)
6. Lời Chúa Cho Con (Dây đào - Dây kép)
7. Niềm Vui Của Mẹ (Dây đào)
8. Trái Thánh Linh (Dây đào - Dây kép)
9. Đêm Thánh (Dây đào - Dây kép)
10. Nỗi Lòng Của Mẹ (Dây đào)
11. Liên Khúc: Phi-Đoản-Vọng LÒNG CON TÔN KÍNH
12. Tin Chúa Đi Anh (ca sĩ)

13. Lòng Con Tôn Kính (Ca sĩ - dây đào)
14. 
Đêm Thánh (ca sĩ - dây đào)
15. Chúa Cho Con Mùa Xuân (Sương Chiều -Tú Anh)
16. Mừng Xuân Ơn Chúa (Dây đào - Dây kép)
17. Ân Tình Của Chúa (Ca sĩ - Dây đào)
18. Sáng Danh Thiên Chúa (Dây đào)
 


SÁNG DANH THIÊN CHÚA 1162
Karaoke - Dây Đào
2018-12-08

2018-01-19 | 1230 lượt xem

ÂN TÌNH CỦA CHÚA
Karaoke - Dây Đào
2018-01-19 | 742 lượt xem

MỪNG XUÂN ƠN CHÚA
Karaoke - Dây kép
2018-01-17 | 436 lượt xem

MỪNG XUÂN ƠN CHÚA
Karaoke - Dây Đào
2018-01-17 | 746 lượt xem

2018-01-10 | 723 lượt xem

2017-12-22 | 460 lượt xem

ĐÊM THÁNH (Ca sĩ)
Lê Phước Ân
2017-12-22 | 741 lượt xem

2017-12-22 | 423 lượt xem

LÒNG CON TÔN KÍNH
Lê Phước Ân
2017-12-22 | 453 lượt xem

2017-12-22 | 468 lượt xem

NỖI LÒNG CỦA MẸ
Karaoke - Dây Đào
2015-12-17 | 1782 lượt xem

ĐÊM THÁNH
Karaoke - Dây kép
2015-12-17 | 1012 lượt xem

ĐÊM THÁNH
Karaoke - Dây Đào
2015-12-17 | 1451 lượt xem

TRÁI THÁNH LINH
Karaoke - Dây kép
2015-07-14 | 2327 lượt xem

TRÁI THÁNH LINH
Karaoke - Dây Đào
2017-12-29 | 1111 lượt xem

NIỀM VUI CỦA MẸ
Karaoke - Dây Đào
2015-05-22 | 1737 lượt xem

LỜI CHÚA CHO CON
Karaoke - Dây Kép
2015-03-31 | 1659 lượt xem

LỜI CHÚA CHO CON
Karaoke - Dây Đào
2015-03-31 | 1677 lượt xem

1 2 »