Vườn ÊĐen Mới | Tài Liệu
KINH NGHIỆM CHỨNG ĐẠO
Ngày 11/06/2015

PHẦN CHUẨN BỊ TÂM LINH

ooOoo

I. TẠI SAO CHÚNG TA PHẢI LÀM CHỨNG?

A. Vì Đức Chúa Trời muốn:

1. Muôn dân trở nên môn đồ Ngài (Mathiơ 28:18-20)

2. Muốn mọi người đều được ăn năn (II Phierơ 3:9)

3. Muốn tất cả chiên lạc đều được đem về chuồng (Giăng 10:16, Êxêchiên 34:11)

4. Muốn nhà Ngài đầy khách dự tiệc cứu rỗi (Luca 14:23). Đến nỗi không ai đếm được   các nước, các chi phái, các dân, các tiếng mà ra (Khải huyền 7:9)

5. Muốn chúng ta Báptêm cho họ và dạy họ giữ hết tất cả mọi điều Chúa dạy cho chúng ta (Mathiơ 28:18-20)

6. Muốn cho mọi người được cứu và thông biết lẽ thật (I.Timôthê 2:4)

7. Muốn cho họ tầm thước vóc dạc theo sự đầy đủ của Đấng Christ (Êphêsô 4:13)

B. Vì Ngài phán

1. Hãy đi khắp thế gian và giảng Tin Lành cho mọi người…

2. Hãy đi khiến muốn dân trở nên môn đồ ta (Mathiơ 28:19)

3. Khi Đức Thánh Linh giáng… làm chứng về ta (Công vụ 1:8)

4. Hãy tìm chiên đã mất cho kỳ được (Luca 15:14)

5. Hãy dạy dỗ và chứng quyết… chính Ngài là Đức Chúa Trời đã dựng nên và xét         đoán kẻ sống và kẻ chết (Công vụ 10:42)

6.  Hãy đi ra đường lớn, ngõ hẻm trong thành phố đem những kẻ nghèo khổ, tàn tật, mù què vào nhà Ngài và hãy đi ra ngoài đường cái và dọc hàng rào mà ép người ta vào cho đầy nhà Ngài (Luca 14:21-23)

7.  Ngài bảo hãy chăn chiên Ngài (Giăng 21:15)

8.  Hãy nuôi chiên Ngài (Giăng 21:15)

9.  Hãy xây dựng Hội Thánh Ngài (I Côrinhtô 3:10-15)

10. Hãy xây dựng thân thể của Ngài (Êphêsô 4:12)

11. Hãy rao sự chết của Chúa cho đến lúc Ngài đến (I Côrinhtô 11:12)

12.  Hãy nói chớ làm thinh Ta ở cung ngươi đừng sợ, chẳng ai tra tay trên ngươi đặng    làm hại ngươi đâu. Vì ta có nhiều người trong thành này (Công vụ 18:9-10)

C. Vì cớ tấm lòng:

1. Bởi lòng biết ơn: Tôi mong muốn được đền đáp lại trong muôn ngàn công ơn của     Ngài, nên tôi sẵn sàng đáp lời kêu gọi truyền giáo của Ngài (I Côrinhtô 15:10)

2. Bởi lòng trung tín: Chúa là Cha, là Chủ, là Vua, đã tin cậy tôi, dùng tôi là sứ giả         của Ngài, vậy tôi là con, là tôi tớ, là chiến sĩ của Ngài. Tôi phải trung tín vâng phục mạng lệnh của Ngài (Công vụ 26:16-18)

3. Bởi lòng yêu thương người hư mất: Tôi nỡ nào hưởng riêng sự cứu rỗi để mặc mọi người đời đời trầm luân (Giăng 3:16)

4. Bởi sức sống bên trong thôi thúc nên tôi phải đi ra truyền giảng                           (Giêrêmi 20:9; I Côrinhtô 9:16).

 

lI. ĐIỀU KIỆN CỦA NGƯỜI CHỨNG ĐẠO LÀ:

A. Phải kiểm tra lại tình trạng thuộc linh của mình (Còn gọi là dọn ổ)

1. Tôi có thấy đau lòng trước tình trạng linh hồn hư mất không?

2. Tôi có sẵn lòng giúp người lân cận khi họ cần đến mình không? (Nói về vật chất, Châm Ngôn 11:24, 22:9)

3. Người lân cận có thích gần gũi với tôi không?

4. Toi có chịu được lời phê bình của người khác không? (Châm ngôn 14:29-30)

5. Tôi có hay chỉ trích người khác không?

6. Tôi có thích nói xấu người khác không?

7. Hiện thời tôi có một mối bất bình với ai không? Tôi có muốn hiep tác với họ để hầu việc Chúa không?

8. Tôi có coi người khác tôn trọng hơn mình không? (Châm ngôn 11:12; Rôma 12:16)

9. Tôi có thì giờ riêng để giao thông với Chúa mỗi ngày không?

     - Chúng ta phải có khải tượng về linh hồn hư mất để giảng Tin Lành cho họ. Chúng ta phải có mục tiêu ngắn hạn hay dài hạn (1 tuần, 1 tháng, 1 năm). Không nên thỏa mãn khi đạt được mục tiêu, phải mơ ước nhiều hơn.

     - Nếu chưa trả lời được những câu hỏi trên và chưa có khải tượng về linh hồn hư mất, thì đừng nói đến việc ra đi. Nếu cố đi thì chỉ chạy bá vơ đánh gió và ăn bánh lao khổ, chỉ làm trò cười cho ma quỷ mà thôi.

A. Phải biết ý thức:

1. Về Đức Chúa Trời:

a.  Đấng hằng sống (Khải huyền 1:17-18, Giăng 10:10)

b.  Đấng quyền năng vô hạn: không có điều gì quá lớn đến nỗi Ngài không làm được, và cũng không có điều gì quá nhỏ mà Ngài không quan tâm (Giăng 32:27, 23:24; Đaniên 2:20-21; Công vụ 17:26-28; Êsai 40:25-31)

c.  Đấng toàn tri toàn tại (Thi thiên 139:1-24)

d.  Đấng thánh khiết (I Phierơ 1:15-16). Ngài không chấp nhận tội lỗi, không dung túng tội lỗi, nghiêm khắc trừng trị tội lỗi.

e.  Đấng nhơn từ yêu thương

f.  Đấng thành tín (Hêbơrơ 13:8, Êsai 30:18-19b, 58:9)

1. Về Satan: (Êsai 14:12, Êxêchiên 28:14-15)

a. Satan thuộc cõi linh: Tà linh, uế linh, ta không thấy được (Mathiơ 2:24, II Têsalônica 2:9). Nhưng họ ở dưới sự tể trị của Đấng toàn năng (Gióp 1:12)

b. Satan là kẻ giả mạo, quỷ quyệt, lừa dối (II Têsalônica 2:10, II Côrinhtô 14:14)

c. Satan như sư tử đói đi rình mò, cắn xé (I Phierơ 5:8). Satan và mưu kế (Êphêsô 6:11).

d. Satan đi dạo khắp nơi, kẻ kiện cáo đêm ngày… (Gióp 1:6-7, Khải huyền 12:10)

e. Satan kẻ ngăn trở sự giảng Tin Lành (I Têsalônica 2:18, Công vụ 13:8)

1. Về chính mình:

a. Phải có ý thức riêng mình sẽ giữ một trách nhiệm rất quan trọng trước mặt Đức Chúa Trời.

- Làm sáng danh Đức Chúa Trời hay là tối danh Chúa.

- Đi ra cứu người hay hại người?

- Xây dựng hay phá đổ?

- Đem bình an hay bất an?

- Bất vụ lợi hay vụ lợi?

b. Phải ý thức rằng chúng ta se và đang đánh trận với chủ quyền thế lực cùng vua chúa thế gian mờ tối này cùng các thần dữ và các tà linh trên trời (Êphêsô 6:12)

c. Phải ý thức rằng ngoài Chúa chúng ta không thể làm chi được (Giăng 15:5) ý thức con người bất toàn trong mọi lĩnh vực thuộc linh “Tôi làm được mọi việc nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi” (Phierơ 1:4-13).

Khi ý thức được như vậy chúng ta cầu nguyện.

A. Phải cầu nguyện không thôi (I Têsalônica 5:17, Philíp 4:6) Có một đầy tớ Chúa dặn rằng: trong lĩnh vực thuộc điều quan trọng thứ nhất là cầu nguyện, điều quan trọng thứ hai cũng là cầu nguyện (Êsai 58:9). Cầu nguyện là chìa khóa để mở các cửa của kho tàng ơn phước của Đức Chúa Trời, cầu nguyện là bí quyết để giải tỏa nan đề trong cuộc sống (Châm ngôn 3:5-6, Giêrêmi 33:3)

1. Cầu nguyện trước khi ra đi:

a. Cầu nguyện cho chính mình và người cùng đi, được ơn và có quyền năng Thánh Linh ở cùng (Rôma 15:18-19)

b. Cầu nguyện cho bài giáo lý mình sẽ chia xẻ, vì văn tự làm chết, còn Thánh Linh làm cho sống.

c. Cầu nguyện cho nơi mình sẽ đến, và những người mình sẽ gặp để làm chứng, xin Thánh Linh dọn lòng họ, cáo trách tội lỗi họ (Mathiơ 12:18-23, Giăng 16:8)

d. Cầu nguyện xin Thánh Linh cản trở Satan, xin Ngài đi trước khiến cho quyền lực Satan thối lui dưới mọi hình thức, nhờ Thánh Linh mở trói cho anh em mình vì họ bị ma quỷ khống chế và trói buộc (II Têsalônica 2:6-7, Mathiơ:29)

e. Nhờ anh em cầu thay, trước khi ta đi làm chứng cũng nên giao thông cùng nhau. Thông báo cho nhóm cầu nguyện mà mình quen biết có tâm tình, hoặc một vài anh em có tâm tình để cầu thay cho mình (II.Côrinhtô 1:3, II Têsalônica 3:1-2, Rôma 15:30-31). Lời cầu thay rất quan trọng như cây súng đại bác đi đến nơi nào của người điều khiển muốn bắn (người tín đồ Do Thái giáo được Chúa dạy cầu nguyện qua chiêm bao).

1. Cầu nguyện khi đang đi:

Khi chúng ta quỳ gối cầu nguyện Chúa nghe, đồng thời ma quỷ cũng nghe vì nó là kẻ đi dạo đây đó (Gióp 1:6-7), là kẻ hay rình mò (I Phierơ 5:8). Khi nó biết chúng ta đi đến nơi này chốn kia, để thi hành mạng lệnh của Chúa cứu tội nhân tức là đánh trận với nó rồi, nên nó thường cản trở chúng ta bằng nhiều cách trên đường đi. Chẳng hạn như tai nạn dọc đường, phương tiện hư hỏng, tạo nghịch cảnh v.v… Như trường hợp của… trong (Đaniên 10:12-13) vậy.

Trên đường đi hầu việc Chúa ma quỷ cũng thường gây vụ “bất đồng ý kiến” chia rẻ nội bộ, nhằm mục đích kiện cáo chúng ta (Khải huyền 12:10b). Vì nó biết chắc khi chúng ta chia rẻ thì thất bại, còn Satan thì thành công, lời chép rằng: “Nếu hai người không đồng ý với nhau, há đi chung với nhau được chăng?” (Amốt 3:3), Phaolô và Banaba thất bại vì chỗ này, đây là bài học nêu gương… Xem Công vụ 15:35-39 mà rút kinh nghiệm. Satan biết chắc rằng Đức Chúa Trời ban phước và nhậm lời cầu nguyện của chúng ta thuận nhau dưới đất, Ngài ở giữa khi chúng ta hiệp một (Mathiơ 18:19-20). Vậy nên trên đường hầu việc Chúa, chúng ta nên hướng lòng về Chúa mà cầu nguyện liên tục, nếu muốn nói điều chi thì nói về ơn phước của Chúa mà thôi.

2. Cầu nguyện tại hiện trường:

Nên nhớ chúng ta là chiến sĩ thuộc linh, vậy xin Chúa cho chúng ta co ơn phân biệt các thần và nhạy bén Đức Thánh Linh để quan sát và nhận định mọi tình huống xảy ra chung quanh. Lưu ý mọi cử chỉ, lắng nghe mọi lời nói để phân biệt tà linh, Đức Chúa Trời hay do lý trí xác thịt. Vì ma quỷ hay lợi dụng lý trí lý luận theo xác thịt. Hãy ứng phó thích nghi cho đạt kết quả tốt đẹp làm sáng danh Chúa, cứu nhiều người.

a. Cầu nguyện để biết Chúa dùng ai, phải yên lặng chờ đợi Đức Thánh Linh dẫn dắt từng bước.

b. Cầu nguyện cho người đang chia xẻ

c. Cầu nguyện cho người nghe chia xẻ

d. Phải lắng nghe, theo dõi bài chia xẻ của bạn mình, để sẵn sàng khi Chúa cảm động ta bổ túc để ăn khớp với điểm bạn mình chia xẻ, hết sức tránh tình trạng “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược”.

·  Điều cần lưu ý: Đang khi chúng ta cố gắng tha thiết giảng giải, chia xẻ, thuyết phục tội nhân tiếp nhận Chúa thì ma quỷ thường phá phá rối bằng cách: Làm con trẻ quấy rầy khóc la hoặc có kẻ mượn cái này, hỏi cái kia, hoặc chuông điện thoại reo… mọi tiếng ồn ào nhằm mục đích cản trở người nghe hoặc cản trở thân hữu quyết định tin nhận Chúa ngay lúc đó. Khi ấy chúng ta phải nhạy bén cầu nguyện xin dập tắt và xua tan tất cả (Công vụ 13:8-9)

1. Cầu nguyện sau khi: (và trên đường về)

Sau khi công việc xong trở về, Satan thường giận hoảng kiếm cách tấn công, hãm hại chúng ta dọc đường, tấn công chính chúng ta hoặc thân hữu trong gia đình chúng ta… Mục đích làm cho chúng ta bực mình, bất bình, kiêu ngạo, tự mãn, thậm chí khiếp sợ nữa. Nên chúng ta phải cảnh giác cầu nguyện. Nên nhớ khi thành công tại hiện trường nhưng thường thất bại ở dọc đường hay ở tại nhà nếu không cầu nguyện hoặc cầu nguyện chưa đủ. “Người sẽ giầy đạp đầu mày, còn mày sẽ cắn gót chân Người” (Sáng thế ký 3:15)

- Chúng ta nhớ trường hợp tiên tri trẻ trong I Các vua 13. Trước khi chúng ta vào phần chia xẻ chân lý cứu rỗi cho thân hữu, chúng ta nên ghi nhớ những điều cần thiết:

a. Tránh tranh cãi: có những người thành kiến bảo thủ, hoặc chỉ trích cãi lý, thích bắt bẻ mà không có mềm mại để nghe (cầu tiến), không có lòng khao khát tìm hiểu về chân lý. Những trường hợp như thế, ta nên cầu xin Chúa nhạy bén Đức Thánh Linh để phân biệt rõ ràng rồi nên tránh tiếp tục thì hơn. Vì Chúa có dạy: “không nên quăng hột trai cho heo …” (Mathiơ 7:6). Chúa Jêsus phán: “Ai có tai hãy nghe” (Khải huyền 2:7).  Vậy chúng ta làm chứng cho những người chịu nghe. Ai nhìn biết Đức Chúa Trời thì nghe chúng ta, còn ai chẳng thuộc về Đức Chúa Trời thì chẳng nghe chúng ta (I Giăng 4:6). Phao lô có kinh nghiệm về sự cãi lẫy nên ông khuyên đừng cãi lý (II Timôthê 2:14, Tít 3:9). Vậy chúng ta dành nhiều thì giờ để gieo giống Tin Lành vào những miếng đất dọn sẵn, màu mỡ.

b. Chúng ta là người chủ động: chúng ta nên nhớ mình là người tìm chiên lạc dắt về, là người đi ra làm chứng, chia xẻ chân lý cứu rỗi, nên phải luôn luôn tìm cách chủ động. Khi Chúa Jêsus làm chứng cho người đàn bà Samari tại giếng Giacốp. Ngài đặt những câu hỏi rồi lái bà vào mục đích mà Ngài muốn nói với bà (Giăng 4:1). Trong khi chúng ta làm chứng, thân hữu hay đặt những câu hỏi, những thắc mắc, hết câu này đến câu khác, từ vấn đề này đến vấn đề kia (chúng ta nói vui là lý luận chạy nọc). Nếu không khéo và thiếu kinh nghiệm, chúng ta sẽ bị họ dẫn đi ngoài những điều ta muốn nói cho họ hiểu. Trong trường hợp đó, chúng ta không nên chạy theo đuổi để giải đáp những câu hỏi có tính cách kiêu kỳ của họ mà quên điều trọng yếu của mình là nói về chân lý cứu rỗi cho họ.

Tuy nhiên chúng ta nên lưu ý những câu hỏi của thân hữu và phân loại ra. Nếu câu nào có liên quan đến chân lý mà chúng ta chia xẻ thì giải đáp, hoặc những câu hỏi có liên quan đến điều chúng ta sắp nói đến thì chúng ta trả lời với họ rằng: Xin lỗi… cho phép tôi trình bày xong phần này rồi tôi sẽ trả lời ngay cho anh (chị). Nếu những câu hỏi không cần thiết lắm, nó nằm bên ngoài chân lý của chúng ta thì hẹn họ để mình trình bày hết bài chia xẻ rồi hãy giải đáp sau.

Tóm lại chúng ta không nên từ chối hết những câu hỏi của họ, mà cũng không nên giải thích hết những câu hỏi. Lúc đó tùy theo câu hỏi, tùy theo trường hợp mà lái họ theo ý mình. Có những điều chúng ta chưa biết thì nên trả lời thành thật là chưa biết, hẹn sẽ tìm hiểu rồi trả lời sau. Thỉnh thoảng chúng ta nên đặt câu hỏi để hỏi thân hữu nhằm chặn đứng những lý luận của họ hoặc dẫn họ đến chỗ đầu phục chân lý cứu rỗi. Chúa Jêsus cũng hay đặt câu hỏi đối với người đàn bà Samari, với người Pharisi, thầy thông giáo c. Phải có tinh thần tiên tri suy phục đấng tiên tri (I Côrinhtô 4:32). Chúng ta phải loại bỏ tinh thần làm chủ tọa: tức là lúc nào cũng cho mình là giỏi hơn người khác, là được Chúa dùng còn người khác là không, lúc nào cũng cho điều mình nói là đúng, việc gì cũng muốn đóng vai chính, muốn cai trị người khác, muốn hướng dẫn người khác, không muốn phục ai. Tóm lại không người khác tôn trọng mình hơn.

Khi ra đi làm chứng không nên đi quá đông, cũng không nên đi một mình , tốt nhất nên đi từng đôi như Chúa Jêsus đã dạy: (Mác 6:7) Ta thấy Hội Thánh đầu tiên các sứ đồ và môn đồ khi ra đi làm chứng họ đi từng đôi. Chẳng hạng như Phierơ và Giăng; Phaolô và Banaba; Phaolô và Sila… Kinh Thánh còn cho biết hai người tốt hơn một người, người yếu nương nhờ người mạnh người này ngã người kia nâng đỡ (Truyền đạo 4:9).

Trong khi chia xẻ chân lý cứu rỗi cho thân hữu. Ta không nên để bạn mình chia xẻ còn mình đi chơi quanh đó hoặc nói chuyện riêng với người khác, hoặc ngồi đó xem những hiện vật xung quanh hay xem sách báo. Mà ta phải thầm nguyện cho bạn mình.

 

CẦU XIN CHÚA CHO QUÝ VỊ ĐEM RA ỨNG DỤNG TRONG CUỘC SỐNG HẰNG NGÀY ĐỂ CHÚNG TA CÙNG NHAU ĐƯA NGƯỜI VÀO VƯƠNG QUỐC CỦA NGÀI NGÀY CÀNG NHIỀU HƠN.

(Tài liệu trích từ Hướng Đi)

3520 lượt xem
Các bài trước
CHIA SẺ CHÚA JESUS MÀ KHÔNG SỢ HÃI (17/02/2015)
BÍ QUYẾT TĂNG TRƯỞNG HỘI THÁNH (09/02/2015)
LU-CA CHƯƠNG 15 - THU ÂM NĂM 1900 (01/01/2015)
NGHE ĐỌC LỜI CHÚA (23/12/2014)
MỖI NGƯỜI THI HÀNH ĐẠI MẠNG LỊNH (14/12/2014)
BÍ QUYẾT THÀNH CÔNG CỦA GIÁO DỤC NAM HÀN (04/10/2014)
NỘI DUNG CHÍNH TỪNG SÁCH TRONG THÁNH KINH (02/09/2014)
NGƯỜI BÊ-RÊ NHIỆT TÌNH và Hy Lạp Hiện Ðại (03/02/2017)
PHI-LÍP THÀNH CỔ THÂN YÊU (03/02/2017)
TÍNH CHẤT THUỘC LINH CỦA THỜI ĐẠI MỚI: THIỀN, YOGA VÀ MÚA (14/07/2014)
Thánh Kinh Trắc Nghiệm 2000  
THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 74
 
Tuyển Tập Viết Cho Niềm Tin 2016  
SAO CON KHÓC - Hải Yến
 
Truyện Ngắn & Bài Viết  
TRONG CƠN HOẠN NẠN
 
Giới Thiệu Nhạc Thánh Mới  
TRONG DANH CHÚA JESUS - Ca Khúc Tường Khanh
 
Dưỡng Linh  
CHÚA GỌI
 
Cùng Suy Gẫm Với Mục Sư Lữ Thành Kiến  
NGÀY VỀ
 
Tạ Ơn Chúa  
HÃY TẠ ƠN CHÚA
 
Tin Tức  
ĐẾM TỚI ĐẾM LUI
 
Thơ & Nhạc  
6 Bài Hát Mùa GS (10-2020)
 
VHope  
Thánh Nhạc Chia Sẻ Niềm Tin - SỰ SỐNG - HTTL Vĩnh Phước
 
Đức Tin  
NAN ĐỀ VÀ GIẢI PHÁP
 
Kinh Thánh  
KINH THÁNH TÂN ƯỚC: Sách KHẢI HUYỀN
 
Góc của Ađam & Êva  
5 Năm Điều Các Bạn Nữ Cần Nhớ Khi Hẹn Hò
 
Tình Yêu & Hy Vọng  
BÀN LUẬN VỀ NƯỚC TRỜI (1)
 
Phát Thanh Tin Lành Toronto  
PHÁT THANH TIN LÀNH TORONTO 21/11/2020
 
Kịch Cơ Đốc  
NẾU CHỈ CÒN 1 NGÀY....
 
Giải Ảo Tâm Linh  
Global Seminar Presentation Nov 2020
 
Nghiệm và Sống  
Môn đệ Đấng Christ
 
Tin Tức & Tin Mừng  
HOÀ BÌNH HAY PHÂN RẼ
 
Nhận Được & Giới Thiệu  
AI CHỌN NẤY CHỊU
 
Thánh Kinh Giải Đáp  
TKGĐ 21 - Giải Đáp Thắc Mắc Về Hôn Nhân
 
Tin Lành Media  
Tạ Ơn Tôn Vinh
 
Tiếng Nói Quê Hương  
TẠ ƠN - MƯỜI NGƯỜI PHUNG - TNQH Nov 21 2020
 
Bạn Hữu Âm Nhạc  
CHÚA XUÂN
 
Hội Thánh Truyền Giáo Trên Đường Dây  
TIẾP TỤC GIEO GIỐNG - MS Nguyễn Văn Huệ
 
Nhật Ký Truyền Giáo  
MUỐI CỦA ĐẤT
 
Cuộc Thi Viết Nhạc Thánh  
CHUNG KẾT CUỘC THI VIẾT NHẠC THÁNH 2015
 
Chia Sẻ Phim & Ảnh  
Thời Điểm Cất Lên Của Các Cơ Đốc Nhân
 
Cuộc Thi Viết Truyện Ngắn  
THÔNG BÁO MỚI VỀ TUYỂN TẬP TRUYỆN NGẮN & NHẠC THÁNH VIẾT CHO NIỀM TIN 2016
 
Hoa Tư Tưởng  
HOA TƯ TƯỞNG 30
 
Sưu Tầm  
NHỮNG SỰ KIỆN KINH NGẠC VỀ VŨ TRỤ
 
Website Cơ Đốc  
GIỚI THIỆU WEBSITE CƠ ĐỐC