Vườn ÊĐen Mới | Thánh Kinh Giải Đáp
TKGĐ 14: LÀM SAO ĐỂ BIẾT Ý MUỐN CHÚA TRÊN ĐỜI SỐNG TÔI?
Ngày 28/05/2018

“The Bible’s Answer To 100 of Life’s Biggest Questions”
Tác giả: Norman L. Geisler and Jason Jimene
Chuyển ngữ: Tường Vi


HỎI: LÀM SAO ĐỂ BIẾT Ý MUỐN CHÚA TRÊN ĐỜI SỐNG TÔI?

ĐÁP:

Là một mục sư, tôi thường phải trả lời cho tín hữu câu hỏi này: “Làm thế nào tôi có thể biết được ý muốn của Chúa dành cho tôi?” Nhiều người khao khát biết ý muốn và mục đích của TRỜI dành cho đời sống mình. Rất may là trong Kinh Thánh có sẵn câu trả lời cho vấn đề này.

Đức Chúa Jesus đã tóm lược luật pháp trong hai điều răn lớn: “Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi. Ấy là điều răn thứ nhứt và lớn hơn hết. Còn điều răn thứ hai đây, cũng như vậy: Ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình.” (Ma-thi-ơ 22:37-39; Lu-ca 10:27- 28). Câu trả lời đầu tiên về ý muốn của Đức Chúa Trời là bạn phải bảo đảm rằng: tôi kính Chúa và yêu người (1 Côr. 13). Đức Chúa Trời ban phần thưởng cho những ai yêu mến Ngài và tìm kiếm cơ hội để phục vụ người khác (Ma-thi-ơ 16:27; Mác 9:41).

Tuy nhiên có một sự khác biệt giữa ý muốn tối cao của TRỜI và ý muốn thuộc lĩnh vực luân lý đạo đức của Ngài.

Ý muốn tối cao của Chúa liên quan đến hành động thực thi uy quyền tối hậu của Ngài.
“Đức Chúa Trời chúng tôi ở trên các từng trời; Phàm điều gì vừa ý Ngài, thì Ngài đã làm.” (Thi. 115:3).

Không có bất cứ một thế lực nào có thể ngăn cản ý muốn tối cao và mục đích đời đời của TRỜI. “Chúa có thể làm được mọi sự. Chẳng có ý chỉ nào Chúa lấy làm khó lắm.” (Gióp 42:2).

Mọi điều mà Chúa đã định thì Ngài sẽ hoàn thành điều đó. “Mưu của ta sẽ lập, và ta sẽ làm ra mọi sự ta đẹp ý.” (Ê-sai 46:10).

Ví dụ Đức Chúa Trời đã sai Chúa Jesus đến trần gian để chịu chết đền tội thay cho chúng ta là một phần trong ý muốn hay ý chỉ tối cao của Ngài (Công vụ 2:23; Ga-la-ti 1:4).

Ý muốn đạo đức của TRỜI dành cho chúng ta là Ngài muốn chúng ta phải sống đời sống thánh khiết và tinh sạch theo tiêu chuẩn của Ngài. Những câu Kinh Thánh bên dưới là nền tảng cho điều này: “Vì ý muốn Đức Chúa Trời, ấy là khiến anh em nên thánh: tức là phải lánh sự ô uế.” 1 Tê-sa-lôni-ca 4:3 “Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức

Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Đừng làm theo đời nầy, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào.” Rô-ma 12:1-2 “Anh em ăn ở cách xứng đáng với Chúa, đặng đẹp lòng Ngài mọi đường, nẩy ra đủ các việc lành, càng thêm lên trong sự hiểu biết Đức Chúa Trời.” Cô-lô-se 1:10 “Phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa; vì ý muốn

của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ đối với anh em là như vậy.” 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:18

Còn ý muốn đặc biệt của TRỜI dành cho bạn trong mỗi tình huống cụ thể thì sao? Ví dụ như: Tôi nên đi học Trường nào? Kết hôn với ai? Nghề nghiệp nào tôi nên theo đuổi? vân vân… Đối với loại câu hỏi này, Kinh Thánh chỉ hướng dẫn chung mang tính tổng quát.

Chắc chắn là bạn phải kết hôn với người trong Chúa (2 Côr. 6:14; 1 Côr. 7:39).
Xa hơn nữa Đức Chúa Trời không muốn bạn sống cách ngu dại, nhưng khôn ngoan tìm kiếm cơ hội để phục vụ Đức Chúa Trời và người khác (Ê-phê-sô 5:15-17).

Một phương cách tốt để khám phá ý muốn của Chúa trong những trường hợp cụ thể là chúng ta hội tụ ba điểm này:

1. Kinh Thánh nói gì về vấn đề của tôi?

2. Tôi có ân tứ nào?

3. Hoàn cảnh chung quanh có ủng hộ tôi?

Nếu bạn sống theo Lời của Chúa và thực hành ân tứ Chúa ban cho trong môi trường đang sống, khi ấy bạn sẽ bước đi theo ý muốn của Chúa.

ÁP DỤNG

Không cần thiết là bạn phải đi từ điểm A đến điểm B để nhận ra kế hoạch của Đức Chúa Trời cho đời sống bạn. Bước theo ý muốn của Đức Chúa Trời liên quan đến việc bạn có ở trong Christ hay không? Và sự sống mới của bạn nhờ Christ mà có ảnh hưởng như thế nào đến những người chung quanh? (Rô-ma 8:1; 10; 12:5; 15:17; 1 Côr. 1:30).

Để hoàn thành ý muốn của Chúa trên đời sống, bạn phải đi theo lời này: “Đừng say rượu, vì rượu xui cho luông tuồng; nhưng phải đầy dẫy Đức Thánh Linh. Hãy lấy ca vịnh, thơ thánh, và bài hát thiêng liêng mà đối đáp cùng nhau, và hết lòng hát mừng ngợi khen Chúa. Hãy thường thường nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, vì mọi sự tạ ơn

Đức Chúa Trời, là Cha chúng ta. (Ê-phê-sô 5:18-20)

KINH THÁNH THAM KHẢO

Ma-thi-ơ 22:37-39; Lu-ca 10:27-28; Rô-ma 12:1-
2; Ê-phê-sô 5:15-17; Cô-lô-se 1:10; 1 Tê-sa-lô-nica 4:3

HỎI: CƠ ĐỐC NHÂN CHO PHÉP CON CÁI MÌNH THAM GIA VÀO CÁC MẠNG XÃ HỘI?

ĐÁP:

Hàng triệu người trên khắp thế giới đang tham gia vào các mạng xã hội như: Facebook, Twitter, Intergram, Vine… để tán gẫu, đăng tải, chuyển tiếp các hình ảnh, bài báo và nhiều điều khác. Đây là thời đại của công nghệ truyền thông. Chúng ta có thể chia sẻ ngay lập tức những gì đang diễn ra chung quanh bằng cái nhìn chủ quan. Chia sẻ những quan điểm về cuộc sống trên mạng xã hội có thể giúp đỡ cho một số người nào đó có nhu cầu. Nhưng rõ ràng cũng có những nguy hiểm và những mặt tiêu cực trên mạng xã hội. Vậy làm thế nào để chúng ta quân bình về chuyện này?

Mỗi gia đình, mỗi cá nhân cần xác định tin vào điều gì, và cần đăng tải trên mạng những gì? Giống như khi đề cập đến tiền bạc và những phương tiện khác, chúng ta có thể trở thành nô lệ hoặc là chủ nhân cho những phương tiện đó. Nếu đã có quyết định khởi đầu với tư cách chủ nhân, chúng ta có thể dùng mạng xã hội để truyền tải thông điệp Tin

Mừng hay các nét đẹp mang tính phổ quát của những nền văn hóa để giúp đỡ cho những người có nhu cầu.

Khi cha mẹ đồng ý cho con cái mình tham gia vào mạng xã hội, họ nên đi theo những nguyên tắc sau đây:

1. Lập một kết ước với con cái (dĩ nhiên là con cái tuổi vị thành niên, còn lệ thuộc cha mẹ) để bảo đảm rằng chúng nó luôn giữ sự thuần khiết, tinh sạch trên những gì chúng nó theo dõi, đăng tải, chia sẻ trên mạng.

2. Thành lập một “lằn ranh đỏ” không cho phép con cái vượt qua. Nếu vượt qua, cha mẹ phải có hình thức kỷ luật phù hợp trong gia đình.

3. Nên lắp đặt bộ lọc để ngăn cản những trang “Web đen” hoặc thiết bị giám sát, theo dõi khi con cái của bạn online.

4. Biết cách phù hợp để kiểm tra thường xuyên tất cả các thiết bị thông tin và những chương trình trên điện thoại, máy vi tính mà con cái bạn sử dụng.

5. Bạn cũng phải có tài khoản trên mạng xã hội để theo dõi và giúp đỡ cho con cái của bạn.

6. Bạn nên đưa ra những lời khuyên kịp thời trên mạng xã hội để bảo vệ con cái bạn trước những hiểm họa không lường trước.

7. Duy trì một bầu không khí đối thoại cởi mở với con cái với tư cách là bạn bè (dĩ

nhiên bạn vẫn là cha mẹ, nhưng đôi lúc phải trở nên bạn bè với con cái) trong những vấn đề lớp trẻ đang đối diện.

8. Nếu con cái bạn là nạn nhân trên mạng xã hội liên quan đến bạo lực hay tình dục trước tuổi cho phép mà bạn bó tay (sau khi đã hết lòng cầu nguyện và nhờ các cố vấn trong hội thánh) thì nên tìm đến một chuyên gia Cơ đốc để nhờ tư vấn.

KẾT LUẬN:

Cha mẹ không nên cho phép con cái mình tham gia vào mạng xã hội mà không có bất kỳ một sự hướng dẫn nào. Hãy nhớ rằng những người sử dụng mạng xã hội cách “ngây thơ và vô tư” đôi khi trở thành nạn nhân của những hiểm họa không lường trước. Con người yêu bản thân và tìm cách tôn vinh chính mình. Và điều này dễ dàng nhận thấy trên mạng

xã hội – đặc biệt là với những người trẻ (hoặc với những người lớn tuổi mà vẫn chưa trưởng thành).

Mạng xã hội tạo điều kiện dễ dàng cho họ làm điều đó. Hãy thận trọng và khôn ngoan khi bạn dùng mạng xã hội để truyền thông với thế giới bên ngoài. Hãy cân nhắc lời này: Những gì bạn không biết có thể làm tổn thương bạn!

KINH THÁNH THAM KHẢO:

Gióp 31:3; Thi. 101:3; Ma-thi-ơ 6:22; Lu-ca 11:33-
36; 1 Côr. 6:18; 10:13; 1 Phi-e-rơ 2:24

(Nguồn: Hướng Đi 66)

936 lượt xem
Các bài trước
TKGĐ 13: TÔI HỌC KINH THÁNH BẰNG PHƯƠNG CÁCH NÀO? (05/02/2018)
TKGĐ 12 - HƯƠNG NHANG VÀNG MÃ CÓ GÌ SAI? (24/03/2017)
TKGĐ 11 - THUYẾT TIẾN HÓA (18/01/2016)
TKGĐ 10 - VÌ SAO ĐỨC CHÚA TRỜI GIÁNG TRẦN LÀM NGƯỜI? (18/01/2016)
TKGĐ 9 - SÁU BÀ MARI (17/12/2015)
TKGĐ - 8 LÀM SAO BIẾT CHẮC ĐỨC CHÚA TRỜI THỰC HỮU? (29/03/2014)
TKGĐ 7 - KHI CÁM DỖ ĐẾN (21/02/2014)
TKGĐ 6 - TUỔI CỦA TRÁI ĐẤT? (21/02/2014)
TKGĐ 5 - ĐỨC CHÚA TRỜI THỰC HỮU? (21/02/2014)
TKGĐ 4 - NHỮNG HOANG MANG TỪ MỘT BÀI VIẾT (21/02/2014)
Thánh Kinh Trắc Nghiệm 2000  
THÁNH KINH GIẢI ĐÁP - Bài 63&64 MS Lữ Thành Kiến
 
Tuyển Tập Viết Cho Niềm Tin 2016  
SAO CON KHÓC - Hải Yến
 
Truyện Ngắn & Bài Viết  
LOÀI NGƯỜI RÚNG ĐỘNG ...
 
Giới Thiệu Nhạc Thánh Mới  
CHÚA KẾT BÔNG TRÁI NGÀY XUÂN
 
Cùng Suy Gẫm Với Mục Sư Lữ Thành Kiến  
TRỜI YÊU
 
Tạ Ơn Chúa  
NGUỜI TỪNG LÀ VÔ THẦN VÀ “NHẠO BÁNG” CHÚA
 
Dưỡng Linh  
KHẨN NGUYỆN VỚI CHÚA JÊSUS
 
Kinh Thánh  
KINH THÁNH TÂN ƯỚC: Sách KHẢI HUYỀN
 
Đức Tin  
CORONA VÀ NỖI KINH HOÀNG
 
Tin Tức  
NGỦ YÊN TRONG CHÚA - Bà Quả Phụ Mục Sư Nguyễn Thiện Sỹ
 
Thơ & Nhạc  
THỜ PHƯỢNG CHÚA TẠI GIA
 
VHope  
Những Quả Ngọt Chúa Ban
 
Phát Thanh Tin Lành Toronto  
PHÁT THANH TIN LÀNH TORONTO 28/03/2020
 
Góc của Ađam & Êva  
HÃY LẮNG NGHE NHAU BẰNG TRÁI TIM
 
Kịch Cơ Đốc  
NẾU CHỈ CÒN 1 NGÀY....
 
Nghiệm và Sống  
Tương Lai Tươi Sáng
 
Nhận Được & Giới Thiệu  
TRONG CƠN GIAN TRUÂN
 
Tin Lành Media  
Lễ Cung Hiến Thánh Đường HTTL Tây Bắc
 
Khoa Học Minh Họa  
Đà Điểu
 
Tài Liệu  
BỨC TRANH CƠ ĐỐC GIÁO TOÀN CẦU 2019
 
Hội Thánh Truyền Giáo Trên Đường Dây  
XƯNG CÔNG CHÍNH BỞI ĐỨC TIN - MS Nguyễn Thới Lai
 
Giải Ảo Tâm Linh  
Vui Sống Với Đại Dịch
 
Phút Suy Tư (PowerPoint Slide Show)  
KHI TÔI QUỲ NƠI CHÂN CHÚA
 
Bạn Hữu Âm Nhạc  
CHÚA XUÂN
 
Nhật Ký Truyền Giáo  
MUỐI CỦA ĐẤT
 
Cuộc Thi Viết Nhạc Thánh  
CHUNG KẾT CUỘC THI VIẾT NHẠC THÁNH 2015
 
Chia Sẻ Phim & Ảnh  
Con Tàu Nô-ê đã tìm thấy và cơn Đại Hồng Thủy trong Kinh Thánh là có thật
 
Cuộc Thi Viết Truyện Ngắn  
THÔNG BÁO MỚI VỀ TUYỂN TẬP TRUYỆN NGẮN & NHẠC THÁNH VIẾT CHO NIỀM TIN 2016
 
Hoa Tư Tưởng  
HOA TƯ TƯỞNG 29
 
Sưu Tầm  
Dịch Lệ Corona
 
Website Cơ Đốc  
GIỚI THIỆU WEBSITE CƠ ĐỐC