Vườn ÊĐen Mới | Thánh Kinh Giải Đáp
TKGĐ 15 - HỒN LOÀI THÚ?
Ngày 06/08/2018

Câu hỏi

Thưa thầy con thắc mắc:

Muôn vật Chúa phán đều được dựng nên nhưng riêng con người và thú đồng chim trời đều do nắn đất mà thành (Sáng 2:19) chỉ khác là không được hà hơi, vẫn có máu như vậy con vật có "hồn" nhưng không có linh như con người.

Mặc khác khi Nô ê vào tàu Chúa biểu đem mỗi loài một cặp.

-Con thắc mắc: như vậy con vật có liên quan gì trong chương trình cứu rỗi hay không vì việc dựng lại tất cả loài vật không khó cho Chúa?

Con cảm ơn thầy (khi con gọi bằng Thầy có nghĩa con tôn trọng thầy như một người thầy dạy con ở trường, khác với nghĩa Thầy=Cha=Chúa, chúng ta không phạm vào điều Chúa dạy)  (Độc giả ở Canada)

Giải đáp

Thầy chưa tìm được câu kinh thánh nào chép “hồn loài thú”. Chỉ có “linh loài thú” ở Truyền đạo 3:21-“Ai biết được, hoặc linh của loài người đi lên, hoặc hồn của loài thú sa xuống đất?”

Chữ “linh” trong Truyền 3:21 cũng y như chữ Hê bơ rơ “ruach”—linh, gió, hơi thở) của con người—Sáng 2:7. Chữ Hi lạp tương ứng là pneuma trong Tân ước cũng có thể dịch là: linh, hơi thở, gió- Giăng 3: 6, 8.

Nhiều tín đồ hiểu sai Sáng, 2:19- “And out of the ground Jehovah God formed every beast of the field”- “Và ra khỏi đất, GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI đã tạo-thành mọi thú đồng và mọi chim các tầng trời” (bản TKTC).  Đức Chúa Trời không  lấy bụi đất nắn nên loài thú từng con, mà nắn hay tạo thành loài thú từ: “out of the ground”—là từ lòng đất. Có nghĩa Chúa kêu loài thú “sống lại” từ lòng đất. Còn Sáng. 2:7 thì chép Chúa “nắn con người bằng dust” (bụi đất). Theo tiếng Hebrew- ground là adamah (ground) còn dust là aphar—hai chữ nầy khác nhau về dạng tự và có ý nghĩa cũng khác nhau nữa.

- Sáng 1:1-  ban đầu Đức Chúa Trời đã sáng tạo xong cả vũ trụ, và trái đất cùng mọi vật trong đó xong rồi—“In the beginning God created the heavens and the earth”.  Chữ “sáng tạo” ở Sáng 1:1, dùng thì quá khứ hoàn tất có thời điểm, không phải hành động kéo dài trong quá khứ--simple past- các bản kinh thánh Việt văn đều dịch sai cả)— thầy tin lúc đó mọi loài thú như khủng long, và mọi loài thú khác đã được sáng tạo xong rồi hồi ban đầu—rất đẹp đẽ trong trái đất nguyên thủy. Sáng 1:21 chép, về sau trong 7 ngày phục hồi trái đất Chúa có sáng tạo thêm loài hải vật dưới biển. “Và Đức Chúa TRỜI sáng-tạo các quái-vật biển lớn, và mọi sinh-vật di-động, theo loại của chúng, lúc nhúc trong những nước, và mọi loài chim có cánh theo loại của nó..”(TKTC).

- Xuất 20: 11 bản American Standard Version (ASV)- “for in six days Jehovah made heaven and earth, the sea, and all that in them is…”,-“Vì trong sáu ngày Đức Giê-hô-va đã tạo dựng trời, đất, biển, và muôn vật ở trong đó..”

Sáng 1:1 và Esai 45:12 dùng chữ created (Heb: bara- sáng tạo từ cái không không”, còn Xuất 20:11 dùng chữ made (Heb: asah= to make)-. To make là làm ra từ vật có sẵn, như thợ mộc đóng cái bàn từ cây gỗ mà Đức Chúa Trời đã sáng tạo. Còn Chúa thì sáng tạo vạn vật từ cái không không. Mọi bản kinh thánh Việt văn dịch chữ “tạo dựng” trong câu nầy là sai lạc cả.

--Sáng 1:2  “Vả, đất là vô hình và trống không..”. Theo tiếng Hê-bơ-rơ động từ “là” ở đây là “hayah” có nghĩa là become, come to pass. Chữ hayah nầy được cũng dịch là “biến thành” ở Sáng 19: 26. Bà Lót đã biến thành (hayah) tượng muối.

--Kết lại, ban đầu Đức Chúa Trời đã sáng tạo các từng trái đất và mọi loài vật trong đó, gồm có các loài thú xong rồi, sau cuộc phản loạn của Lucifer, nên Sáng 1:2 nói trái đất trở nên (become) vô hình trống không, thì Xuất 20:11 nói Đức Chúa Trời to make again trái đất và mọi vật như loài thú trong đó một lần nữa.—và lần đầu tiên sáng tạo loài người trong 6 ngày đó. Nên Sáng 2:19 nói Chúa làm lại loài thú, không sáng tạo lần đầu tiên, mà là “nắn” tức là tạo thành, là kêu chúng nó bước ra từ lòng đất, chứ không dùng bụi đất nắn lại từng con thú một. Truyền đạo 3: 19-21, “Vì việc xảy đến cho loài người và loài thú đều giống nhau;loài nầy chết, loài kia cũng chết. Cả hai đều thở cùng một thứ hơi thở; loài người chẳng hơn gì loài thú, vì tất cả đều hư không.  Tất cả đều quy vào một chỗ; tất cả do bụi đất mà ra, tất cả đều sẽ trở về bụi đất.  Ai biết được, hoặc linh của loài người đi lên, hoặc hồn của loài thú sa xuống đất?”. Loài thú đều đã chết trong cuộc nổi loạn của Lucifer, linh chúng nó xuống đất, và trong 6 ngày phục hồi, Chúa kêu chúng sống lại trên trái đất mới.

Thời tiền sử, trước khi có A-đam, các con thú như khủng long, có linh-- có lẽ chúng nó đã theo Lucifer, nên sau khi chết linh của chúng trở thành các ác linh như Mác 5:8-13 chép. “Rồi Ngài lại hỏi:“Ngươi tên gì?” Uế linh đáp: “Tên tôi là ‘Quân đoàn’ vì chúng tôi đông lắm”. Các linh nầy có chỗ cư ngụ là đại dương. Vì Sáng 1 Chúa gom nước lại một chỗ và đất khô, lục địa nổi lên, bầy ác linh nầy ở trong biển đó.

Ác linh là cấp bậc thứ ba trong vương quốc của Sa tan: -1/ Sa tan: vua—2/ các quan chức sa-tan (các thiên sứ ác) như Eph 6 :12 nói là triều đình, các vua chúa, tướng tá.. 3/ các linh nầy là quân lính của sa tan, 4/ nhân loại vô tín là thần dân.

-& Các nhà thần đạo nói loài thú có giác hồn là chúng có thể nhớ, hiểu biết giới hạn, và cảm xúc như ngựa và chó nhớ ơn chủ, con khác biết hận thù như rắn....Thầy chưa tìm được câu kinh thánh nào nói loài thú có hồn.

--& Nô ê đem các loài thú vào tàu- Còn Ê sai 34:16-17 chép, “Hãy tìm trong sách Đức Giê-hô-va và đọc lấy: trong những thú vật ấy chẳng một con nào thiếu, chẳng một con nào là không đủ đôi. Vì ấy là miệng Đức Giê-hô-va đã truyền, và Thần Linh Ngài đã nhóm chúng nó lại. Chính Chúa đã bắt thăm cho chúng nó, và tay Ngài dùng dây chia đất nầy cho. Những thú vật ấy sẽ được đất nầy làm kỉ vật luôn, và ở đó từ đời nọ qua đời kia”. Sau đại nạn sắp tới đây, và khi bước vào nước ngàn năm, không thiếu mặt một loài thú nào cả mà ngày nay khoa học báo động đỏ là một số loài vật đã diệt chủng.

--& Giô na 4: 11- Đức Chúa Trời rất trân quý loài thú thiên nhiên. Ngài có phán với tiên tri Giô na, “Và Ta há không được có lòng thương-xót cho Ni-ni-ve, cái thành lớn có hơn 120 ngàn người không biết sự khác biệt giữa tay hữu và tay tả của mình, cũng như nhiều thú-vật hay sao” (TKTC).

Thầy không hiểu hết ý nghĩa sự có mặt của loài thú vật trong kế hoạch đời đời của Chúa, và trong chương trình cứu rỗi (giải pháp chữa cháy) của Đức Chúa Trời, Chúa vĩ đại của chúng ta. Đáng ngợi khen Ngài. Có lẽ loài thú vật phải sống quanh quẩn theo con người để đem lại niềm hạnh phúc và sự phục vụ cho họ. Đức Thánh Linh cảm thúc các tác giả chép Kinh thánh dùng các hình ảnh thú vật như chiên, bò, dê, sử tử v..v.. để minh họa những sự thật của Đức Chúa Trời

 

Minh Khải 30-7-2018

759 lượt xem
Các bài trước
TKGĐ 14: LÀM SAO ĐỂ BIẾT Ý MUỐN CHÚA TRÊN ĐỜI SỐNG TÔI? (28/05/2018)
TKGĐ 13: TÔI HỌC KINH THÁNH BẰNG PHƯƠNG CÁCH NÀO? (05/02/2018)
TKGĐ 12 - HƯƠNG NHANG VÀNG MÃ CÓ GÌ SAI? (24/03/2017)
TKGĐ 11 - THUYẾT TIẾN HÓA (18/01/2016)
TKGĐ 10 - VÌ SAO ĐỨC CHÚA TRỜI GIÁNG TRẦN LÀM NGƯỜI? (18/01/2016)
TKGĐ 9 - SÁU BÀ MARI (17/12/2015)
TKGĐ - 8 LÀM SAO BIẾT CHẮC ĐỨC CHÚA TRỜI THỰC HỮU? (29/03/2014)
TKGĐ 7 - KHI CÁM DỖ ĐẾN (21/02/2014)
TKGĐ 6 - TUỔI CỦA TRÁI ĐẤT? (21/02/2014)
TKGĐ 5 - ĐỨC CHÚA TRỜI THỰC HỮU? (21/02/2014)
Thánh Kinh Trắc Nghiệm 2000  
THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 69
 
Tuyển Tập Viết Cho Niềm Tin 2016  
SAO CON KHÓC - Hải Yến
 
Truyện Ngắn & Bài Viết  
NGÀY XƯA CÓ MỘT CON BÒ…
 
Giới Thiệu Nhạc Thánh Mới  
CÒN NẾU DÂN TA - Ca Khúc Tường Khanh
 
Cùng Suy Gẫm Với Mục Sư Lữ Thành Kiến  
Ca Khúc TRÔI VỀ PHÍA MÀU HỒNG
 
Dưỡng Linh  
CỦA LỄ THỨC ĂN
 
Tạ Ơn Chúa  
Đức Tin Hay Sự Chữa Lành - Huỳnh Thanh Thủy
 
Kinh Thánh  
KINH THÁNH TÂN ƯỚC: Sách KHẢI HUYỀN
 
Đức Tin  
NAN ĐỀ VÀ GIẢI PHÁP
 
Tin Tức  
Tin Tổng Hợp Trong Tuần
 
Thơ & Nhạc  
ĐƯỢC CHÚA PHÙ HỘ
 
VHope  
Hòn Đá Trong Tay Ngài - Nguyễn Hoàng Nam
 
Phát Thanh Tin Lành Toronto  
PHÁT THANH TIN LÀNH TORONTO 04/07/2020
 
Góc của Ađam & Êva  
TÌNH YÊU
 
Tình Yêu & Hy Vọng  
TINH THẦN NGƯỜI HOA KỲ - Radio TYHV July 08 2020
 
Kịch Cơ Đốc  
NẾU CHỈ CÒN 1 NGÀY....
 
Cuộc Đời Sung Mãn  
Ai Ơi! Bạn Ơi! Nước Mắt Đàn Ông Phần 01X
 
Tin Tức & Suy Ngẫm  
VINH HIỂN ĐỜI ĐỜI - Khải Huyền 22
 
Nghiệm và Sống  
Hoa Kỳ là một quốc gia ngoại hạng?
 
Nhận Được & Giới Thiệu  
BA CHIỀU KÍCH TỰ DO THẬT TRONG CHÚA
 
Tin Lành Media  
Nhạc yêu cầu & Suối thiêng
 
Tài Liệu  
BỨC TRANH CƠ ĐỐC GIÁO TOÀN CẦU 2019
 
Bạn Hữu Âm Nhạc  
CHÚA XUÂN
 
Hội Thánh Truyền Giáo Trên Đường Dây  
TÔI VÂNG PHỤC - MS Lữ Thành Kiến
 
Nhật Ký Truyền Giáo  
MUỐI CỦA ĐẤT
 
Cuộc Thi Viết Nhạc Thánh  
CHUNG KẾT CUỘC THI VIẾT NHẠC THÁNH 2015
 
Chia Sẻ Phim & Ảnh  
Con Tàu Nô-ê đã tìm thấy và cơn Đại Hồng Thủy trong Kinh Thánh là có thật
 
Cuộc Thi Viết Truyện Ngắn  
THÔNG BÁO MỚI VỀ TUYỂN TẬP TRUYỆN NGẮN & NHẠC THÁNH VIẾT CHO NIỀM TIN 2016
 
Hoa Tư Tưởng  
HOA TƯ TƯỞNG 29
 
Sưu Tầm  
SỰ KẾT THÚC THỜI ĐẠI CỦA CÁC QUỐC GIA
 
Website Cơ Đốc  
GIỚI THIỆU WEBSITE CƠ ĐỐC