Vườn ÊĐen Mới | Truyện Ngắn & Bài Viết
THÔNG ĐIỆP GIÁNG SINH
Ngày 10/12/2018

 Hồ Galilê


THÔNG ĐIỆP GIÁNG SINH
Kinh Thánh Tin Lành Ma-thi-ơ 1: 18-25
“Ngươi chớ ngại lấy Ma-ri làm vợ, vì con mà người chịu thai đó là bởi Đức Thánh Linh”.

 “Chúa đến đem mùa xuân kỷ nguyên
Đổi thay lòng đá gội ưu phiền
Thập hình bắt nhịp cầu thông cảm
Cứu rỗi người tin đến Thượng Thiên”.
 

Hơn hai nghìn năm đã trôi qua, chúng ta đang sống trong những ngày đầu của kỷ nguyên 21. Hòa với niềm vui chung của toàn thể nhân loại trên khắp thế giới, mừng đại Lễ kỷ niệm Thiên Chúa giáng trần lần thứ 2018. Những người con Chúa khắp nơi, đang hân hoan chào đón sự kiện lịch sử có một không hai trong lịch sử nhân loại nầy. Trước Thiên Chúa 700 năm nhà Tiên tri Ê-sai đã loan báo:

“Lòng dân tràn ngập vui mừng như đến mùa gặt hái hoặc như ngày chia chiến lợi phẩm. Vì Chúa đập tan xiềng xích đã trói buộc dân Ngài và bẻ gãy cây roi đánh họ, như ngày xưa Chúa dùng nhóm người của Ghi-đê-ôn để tiêu diệt đại quân Ma-đi-an. Trong ngày hòa bình sau đại thắng, người ta không cần phát khí giới để võ trang nhân dân, không cần quân phục áo giáp nữa; những áo trận dính máu sẽ bị đốt. Vì chúng ta, một Con trẻ được sinh ra; một con trai được ban cho loài người để cầm quyền tể trị. Người có tên là: Đấng Diệu kỳ, Đại Mưu sĩ, Thượng Đế toàn năng, Cha Vĩnh cửu và Chúa Hòa bình. Chính quyền Người là chính quyền hòa bình kéo dài vô tận. Người sẽ ngự trên ngai Đa-vít để trị nước cách công minh đến đời đời. Người sẽ đem lại hòa bình và công chính cho tất cả các dân tộc trên thế giới. Chúa Hằng Hữu Toàn năng sẽ hăng hái xúc tiến chương trình nầy”. Ê-sai 9:3-7 (Bản Diễn ý).

Chúa Cứu Thế Giê-su giáng sinh làm người đã làm ứng nghiệm lời Tiên tri hơn 700 năm về trước. Câu chuyện giáng sinh nghe như xưa cũ lắm rồi... xưa như trái đất. Thế nhưng, câu chuyện ấy có một sức sống mãnh liệt trong lòng người, và cũng rất chi là mới lạ, vì âm hưởng giáng sinh kéo con người gần Thiên Chúa hơn bao giờ hết. Dù là một người ngoại đạo nào đi chăng nữa, mùa đông lại về mang theo cái rét mướt, ướt át làm cho tất cả chúng ta ngồi đây, nhớ ngay đến bài: “Đêm đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời/Chúa sinh ra đời nằm trong hang đá nơi máng lừa...”. Giai điệu và ca từ của bài hát, giờ đây như đang lặp lại, không những mỗi năm một lần, nhưng nó được tiếp diễn từng ngày, từng tháng, từng năm và từng khoảnh khắc của từng thời gian.

             ĐỨC CHÚA JESUS CHRIST GIÁNG SINH
18. Vả, sự giáng sinh của Đức Chúa Jesus-Christ đã xảy ra như vầy: Khi Ma-ri, mẹ Ngài đã hứa gã cho Giô-sép song chưa ăn ở cùng nhau, thì người chịu thai bởi Đức Thánh Linh. 19. Giô-sép, chồng người, là người có nghĩa, chẳng muốn cho người mang xấu, bèn toan đem để nhẹm. 20. Song đang ngẫm nghĩ về việc ấy thì thiên sứ của Chúa hiện đến cùng Giô-sép trong giấc chiêm bao, mà phán rằng: Hỡi Giô-sép con cháu Đa-vít, ngươi chớ ngại lấy Ma-ri làm vợ, vì con mà người chịu thai đó là bởi Đức Thánh Linh. 21. Người sẽ sanh một trai, ngươi khá đặt tên là Jesus. Vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội. 22. Mọi việc đã xảy ra như vậy, để cho ứng nghiệm lời Chúa đã dùng đấng tiên tri mà phán rằng;

23. Nầy một gái đồng trinh sẽ chịu thai, và sanh một con trai,
Rồi người ta sẽ đặt tên con trai đó là Em-ma-nu-ên; nghĩa là: Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. 24. Khi Giô-sép thức dậy rồi, thì làm y như lời thiên sứ của Chúa đã phán dặn, mà đem vợ về với mình; 25. Song không hề ăn ở với cho đến khi người sanh một trai, thì đặt tên là Jesus. Ma-thi-ơ 1:18-25

Hôm nay, chúng ta cùng nhau ôn lại đoạn Kinh văn nầy, để nghe tiếng Chúa phán với từng người. Ma-thi-ơ là một người thâu thuế, phục vụ cho Đế quốc La-mã bóc lột dân tộc của mình quá luật định. Một con người mà dân Do Thái căm ghét. Ông cũng là con cháu của Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp, thế mà lại làm khốn khổ cho dân tộc của ông. Ông là một gười tội lỗi dưới con mắt của dân tộc ông. Thiên Chúa đã chọn ông làm vị Sứ đồ để viết sách Tin Lành đầu tiên. Ông không ký thuật giống Lu-ca, ông không viết biến cố giáng sinh, nhưng ông lại viết phản ứng của những người trong cuộc. Ông viết về nguồn gốc Chúa Giê-su và phản ứng của Giô-sép. Đối với luật của Cựu-ước, hứa hôn là một lễ chính thức, nếu không giữ lời hứa, có thể bị ném đá xử tử. Sách Phục-truyền-luật-lệ-ký chương 22: 23-24 chép như sau:

“Nếu một người đàn ông thông dâm với một gái trinh đã hứa hôn, và việc nầy xảy ra trong thành, cả hai phải bị dẫn ra ngoài thành, bị ném đá cho chết. Người con gái có tội vì đã không kêu cứu dù việc xảy ra trong thành; còn người đàn ông, vì đã xúc phạm vợ hứa  của anh em mình. Như thế, kẻ ác trong dân sẽ bị diệt trừ”. Nhưng vào thời của Giô-sép, người ta thường chính thức ly dị. Tuy nhiên Giô-sép đã vâng theo mạng của Đức Chúa Trời, ông đã chính thức nhìn nhận và đặt tên cho hài nhi là Giê-su. Câu 24:“Giô-sép tỉnh dậy làm theo lời Thiên sứ dặn cưới vợ về nhà”. Đây là một hành động dũng cảm, mặc cho người đời khinh chê, cười nhạo. Hành động đó mang lại sự ứng nghiệm, Chúa Cứu Thế ra đời từ dòng dõi nhà Đa-vít. Câu 16:“Gia-cốp sinh Giô-sép chồng Ma-ri, Ma-ri sinh Chúa Giê-su Đấng Cứu Thế”.

Đứng trước lời Thiên sứ báo mộng trong đêm, trong khi ông đang suy nghĩ rất là khổ sở... thai đó đến từ đâu? Ông định toan đem để nhẹm, kín đáo từ hôn, âm thầm từ chối, ly dị v.v... Ông thật là một con người ngay thẳng, có bản dịch là công chính, một con người nhân hậu có một không hai. Luật lệ ghi rõ ràng, nhưng ở đây Giô-sép lại vâng lời Thiên sứ. Tỉnh dậy, ông đem vợ về nhà, bằng lòng cưới nàng làm vợ, chấp nhận công khai, có nghĩa là ông chấp nhận cái bào thai đó tác giả là của chính mình vậy. Thế nhưng, Kinh Thánh ghi rõ:“Nhưng không hề ăn ở với nhau”.Ma-thi-ơ đoạn 1 câu 24. (Không sinh hoạt vợ chồng, cho đến khi nàng sinh con trai đặt tên là Giê-su). Ngày nay, có một số người chỉnh sửa bản Tín điều các sứ đồ chữ “Đầu thai” để tránh sự hiểu lầm, đầu thai hóa kiếp trong Phật giáo, thế nhưng từ ngữ “Đầu thai” nầy sát nghĩa với tiếng Hê-bơ-rơ cổ hơn, vì đây là một sự can thiệp của Thượng Đế toàn năng, đây quả thật là một phép lạ mầu nhiệm.

Tại sao Giô-sép lại chọn chọn con đường cưới cô Ma-ri làm vợ mà không âm thầm, kín đáo từ hôn? Vì Đức Chúa Trời đã can thiệp vào giấc mộng của Giô-sép câu 21:“Ngươi chớ ngại lấy Ma-ri làm vợ, vì thai đó là do Thánh Linh Chúa tác động”, phép mầu đã làm nên cái thai đó.


Ngày nay, mỗi lần giáng sinh về, chúng ta không cần câu nệ tập tục, truyền thống, lễ nghi nơi xứ Thánh nữa, chúng ta trở về biến cố nguyên thủy, xuất phát tự sự vâng lời  của Giô-sép. Ông đã vượt qua những thói quen thông thường, những qui định ràng buộc trong luật pháp, ông đã quyết định chọn thái độ vâng lời Chúa, vâng lời Thiên sứ trong giấc chiêm bao. Chính sự ra đời của Chúa Cứu Thế Giê-su đã làm nên sự kiện vô tiền khoáng hậu trong lịch sử loài người. Đức Chúa Trời đã can thiệp, để rồi nhân loại được nhận ơn cứu độ từ Ngài. Chúa Cứu Thế Giê-su đã chọn kiếp người, sống vì con người và Ngài đã chết vì con người trên thập tự giá ở đồi Gô-gô-tha năm xưa.


Mùa Giáng sinh 2018 năm nay lại về, chúng ta mong đợi gì? Chắc chắn là chúng ta mong đợi sự mới mẻ từ Chúa. “Ai ở trong Chúa Cứu Thế là con người mới: cuộc đời cũ đã qua, nhường chỗ cho đời sống hoàn toàn đổi mới”. IICô-rinh-tô 5:17 (Bản Diễn ý). Bởi vì giáng sinh, nhiều cánh thiệp đẹp đẽ, nhiều gói quà được gửi đi, nhiều lời chúc tốt đẹp: Happy New year... Merry Christmas v.v... Tuy nhiên món quà hoàn hảo nhất từ xưa tới nay vẫn là Chúa Giê-su. Món quà này đã làm thỏa mãn cho những ai có đức tin thật với Ngài. Tin Lành Giăng 1:12“Tuy nhiên tất cả những người tiếp nhận Chúa đều được quyền làm con cái Thượng Đế - tiếp nhận Chúa là đặt niềm tin nơi Chúa”.(Bản Diễn ý).


Chúng ta sẵn sàng phá bỏ những định kiến, truyền thống, những suy nghĩ hẹp hòi, ích kỷ, cá nhân, để bày tỏ lòng thương xót, chấp nhận người khác, như Chúa đã chấp nhận chúng ta, là con người tội lỗi, bất toàn. Luật yêu thương bao giờ cũng vượt lên lễ nghi giáo điều cứng nhắc, những hình thức bên ngoài phô trương hoa mỹ. Vượt lên những câu nệ, tổ chức của con người, mà nhìn xem những kết quả làm được gì cho Chúa, chứ không cho tôi, vinh hiển Chúa chứ không vinh danh tôi. Chúng ta sẵn sàng hạ mình xuống, khiêm nhu để Chúa được tôn cao, để anh em mình được nâng lên. Chính Chúa Cứu Thế Giê-su giáng sinh để lại cho chúng ta quyết định chọn Ngài hay từ khước, tiếp nhận hay chối bỏ Ngài. Chúng ta quyết định mời Ngài bước vào đời sống chúng ta, Ngài chiếm hữu và tể trị ngai lòng chúng ta. Hay là chúng ta vẫn có quyền từ chối Ngài, như nhà quán thuở xưa:“Quán tôi không có đủ chỗ cho Ngài”.  Chúa Giê-su là món quà trân quí của nhân loại nói chung, mà của riêng cho mỗi người đón nhận. Ngài đến để thể hiện tình yêu thương của Đức Chúa Trời, sự thương xót, sự tha thứ tội lỗi con người.


Tình yêu thương, sự tha thứ, đỡ nâng và biến đổi của Đức Chúa Trời dành cho con người kém thiếu, bất toàn của chúng ta được nâng lên một bực. Đức Chúa Trời đã làm điều đó đối với chúng ta, vượt hơn cả tình yêu thương mà Giô-sép đã dành cho Ma-ri, chúng ta hãy học và làm theo gương Giô-sép:Vâng phục trọn vẹn, yêu thương trọn vẹn, tha thứ dồi dào. Giô-sép đã làm một việc bằng sự vâng lời, Ma-ri không bị ném bỏ, nàng không bị bỏ rơi, không bị ly dị, nàng không phải mang tiếng xấu về sau. Ma-ri là nguồn phước cho nhân loại như bài ca tụng của nàng:


“Tâm hồn tôi ca ngợi Chúa. Tâm linh tôi hân hoan vì Thượng Đế là Cứu Chúa tôi. Chúa đã lưu ý con đòi hèn mọn của Ngài, và từ nay, mọi thế hệ sẽ khen tôi là người hạnh phúc. Đấng Thánh toàn năng đã làm những việc lớn cho tôi. Ngài thương xót người kính sợ Ngài từ đời nầy sang đời khác. Cánh tay quyền năng Ngài đưa ra, mưu trí kẻ kiêu ngạo liền tan biến. Ngài truất phế các vua chúa, và cất nhắc kẻ thấp hèn. Ngài cho người đói được no nê, và đuổi kẻ giàu về tay không. Ngài nhớ lại lời hứa , nên cứu giúp Y-sơ-ra-ên, tôi tớ Ngài. Ngài có hứa với Áp-ra-ham và cả dòng dõi: Ngài sẽ thương xót họ mãi mãi”.Tin Lành Lu-ca chương 1:46-55 (Bản Diễn ý).

Ngày hôm nay, chúng ta chắc chắn sẽ được phước hơn bà Ma-ri khi chúng ta vâng phục và làm theo lời Ngài như Chúa đã từng phán:

“Phúc cho người đọc sách này cũng như người nghe và thực hành, vì những việc này sắp xảy ra”.Khải huyền 1:3.

Cựu-ước cũng đề cập Sự vâng lời ở Tiên tri IISa-mu-ên 15:22b “Sự vâng lời tốt hơn của tế lễ và Sự nghe theo tốt hơn mỡ chiên đực”.

Vì nghe và làm theo lời Chúa có phước hơn bụng mang thai Ngài và vú cho Ngài bú như lời Ngài đã từng phán dạy trong Kinh Thánh Tin Lành Lu-ca 11:27-28.

Kính chúc toàn thể Qúy vị và các bạn!
Kính chúc Qúy Đầy tớ và Con cái Chúa!

Một Mùa Giáng Sinh 2018 Tràn đầy hồng ân Thiên Chúa và một Năm mới 2019 Hạnh phúc.

 Muốn thật hết lòng!

 Hồ Galilê– Giáng Sinh 2018

5823 lượt xem
Các bài trước
MÙA ĐÔNG VỀ... XIN CHÚA NHỚ QUÊ HƯƠNG CON (28/11/2018)
TẠ ƠN (26/11/2018)
CHA và Con Gái (23/11/2018)
CHÚA...! ƠN CHÚA CHO CON MỘT ĐỜI (20/11/2018)
LỜI TẠ ƠN CHA (20/11/2018)
TẤT CẢ... CHỈ BỞI ƠN CHÚA (12/11/2018)
KHÔNG LÀ MỘT NGÀY NHƯ MỌI NGÀY (11/11/2018)
CÂU CHUYỆN ĐI NHÀ SÁCH (07/11/2018)
ĐÊM ĐÊM... CON HÁT KHÚC HOAN CA (06/11/2018)
YÊN NGHỈ TRÊN CÁNH BÃO TỐ (19/10/2018)
Thánh Kinh Trắc Nghiệm 2000  
THÁNH KINH GIẢI ĐÁP 79&80 - MS Lữ Thành Kiến
 
Tuyển Tập Viết Cho Niềm Tin 2016  
SAO CON KHÓC - Hải Yến
 
Giới Thiệu Nhạc Thánh Mới  
XUÂN THANH BÌNH - Ca Khúc An Bình
 
Cùng Suy Gẫm Với Mục Sư Lữ Thành Kiến  
GIÁO SĨ
 
Dưỡng Linh  
Lời Cầu Nguyện Được Nhậm
 
Tạ Ơn Chúa  
HÃY TẠ ƠN CHÚA
 
VHope  
Mashup Điệu Valse Giáng Sinh
 
Kinh Thánh  
KINH THÁNH TÂN ƯỚC: Sách KHẢI HUYỀN
 
Đức Tin  
NAN ĐỀ VÀ GIẢI PHÁP
 
Tin Tức  
Tin Tổng Hợp Trong Tuần
 
Thơ & Nhạc  
BÀI THƠ MÙA ĐÔNG
 
Góc của Ađam & Êva  
5 Năm Điều Các Bạn Nữ Cần Nhớ Khi Hẹn Hò
 
Tình Yêu & Hy Vọng  
BÀN LUẬN VỀ NƯỚC TRỜI (1)
 
Phát Thanh Tin Lành Toronto  
PHÁT THANH TIN LÀNH TORONTO 16/01/2021
 
Giải Ảo Tâm Linh  
VLTC Worship 2021 01 01
 
Kịch Cơ Đốc  
NẾU CHỈ CÒN 1 NGÀY....
 
Nghiệm và Sống  
Phúc Âm Sẽ Là Tin Tốt Lành…
 
Tin Tức & Tin Mừng  
PHẦN THƯỞNG CHO NGƯỜI THEO CHÚA
 
Nhận Được & Giới Thiệu  
VIẾNG THĂM ÐẤT THÁNH với Ms Hồ Xuân Phước * 11 đến 24 tháng 10, 2021
 
Thánh Kinh Giải Đáp  
TKGĐ 21 - Giải Đáp Thắc Mắc Về Hôn Nhân
 
Tin Lành Media  
Khi Những Phương Sách Của Chúng Ta Bất Khả Thi
 
Bạn Hữu Âm Nhạc  
CHÚA XUÂN
 
Tiếng Nói Quê Hương  
CÁC MÔN ĐỒ ĐẦU TIÊN CỦA CHÚA - Radio TNQH Jan 16 2021
 
Tài Liệu  
Kỷ Niệm 500 Năm Cải Cách
 
Hội Thánh Truyền Giáo Trên Đường Dây  
ĐỪNG LIỀU MÌNH ĐÁNH GIẶC CÙNG ĐCT - MS N V Huệ
 
Nhật Ký Truyền Giáo  
MUỐI CỦA ĐẤT
 
Cuộc Thi Viết Nhạc Thánh  
CHUNG KẾT CUỘC THI VIẾT NHẠC THÁNH 2015
 
Chia Sẻ Phim & Ảnh  
Thời Điểm Cất Lên Của Các Cơ Đốc Nhân
 
Cuộc Thi Viết Truyện Ngắn  
THÔNG BÁO MỚI VỀ TUYỂN TẬP TRUYỆN NGẮN & NHẠC THÁNH VIẾT CHO NIỀM TIN 2016
 
Hoa Tư Tưởng  
HOA TƯ TƯỞNG 30
 
Sưu Tầm  
NHỮNG SỰ KIỆN KINH NGẠC VỀ VŨ TRỤ
 
Website Cơ Đốc  
GIỚI THIỆU WEBSITE CƠ ĐỐC