Vườn ÊĐen Mới | Dưỡng Linh
CHÚA NẮM GIỮ TÔI
Ngày 15/12/2018

 Minh Khải 


Thánh ca số 205 của HTTLVN chép, “Tôi vững vàng, Tôi vững vàng, Trong cánh tay Christ dường thái san; Bao phủ rồi, bao phủ rồi, Do ái tâm Christ hằng giữ tôi. Không lo sợ điều ác, không quân thù dọa nhát, Chúa giữ tôi ngày đêm bao quát; Tôi vững vàng, Tôi vững vàng, Trong cánh tay Christ dường thái san!”.

Lẽ thật về việc Chúa nắm giữ con dân Ngài có hai phương diện như sau: Chúa nắm giữ tín đồ trong sự cứu rỗi chắc chắn đến đời đời và Chúa nắm giữ tín nhân trưởng thành trọn vẹn đến cuối cùng:

1-Chẳng Ai Giựt Nó Khỏi Tay Ta… Khỏi Tay Cha Ta. Giăng 10:28-29

Mãi đến hôm nay, sau cuộc Cải Chánh giáo hội 500 năm mà vẫn còn nhiều tín đồ  hồ nghi và chưa vững tin vào sự cứu rỗi chắc chắn của Chúa. Có người nói với tôi, miển được có chiếc vé vào thiên đàng là thỏa lòng.

Khi chúng ta tiếp nhận Chúa Jesus làm Cứu Chúa, chúng ta sở hữu sự sống đời đời của Đức Chúa Trời, thì bàn tay quyền năng của Chúa Jesus nắm giữ chúng ta và thêm nữa bàn tay thương yêu của Đức Chúa Trời Cha bao bọc chúng ta trong sự an toàn đến đời đời. Dù sau khi tin Chúa, tín đồ còn phạm tội, nhưng sự cứu rỗi chắc chắn nầy không dời đổi bao giờ. Sự nắm giữ nầy là một ân huệ miển phí của Chúa, người tín đồ không phải trả giá gì, ngoại trừ sự ăn năn và tiếp nhận Chúa lúc đầu.

2-Đấng Có Thể Giữ Anh Em Khỏi Vấp Ngã ..Đứng .. Cách Không Tì Vít- Giu đe 1:25.

Vẫn còn nhiều người không phân biệt việc Chúa nắm giữ trong sự cứu rỗi và việc nắm giữ trong sự trọn vẹn không tì vít để được ban thưởng.

Thánh ca 227 của HTTLVN có những câu rất sâu nhiệm như “Xưa tôi giữ tôi bao nài, Nay ơn Chúa giữ tôi - Jesus xưa tôi nắm Ngài, Nay Jesus nắm tôi”.

Được Chúa giữ gìn trong sự cứu rỗi và tín đồ giữ tấm lòng tin tưởng sự cứu rỗi của mình thì còn dễ, những sống cuộc đời được Chúa nắm giữ đến cùng thật không dễ chút nào.

Thứ nhất, tín đồ thường kiêu ngạo bướng bỉnh tưởng tự mình có thể đứng nỗi đến cùng. Ông Phi-e-rơ từng dõng dạc nói với Chúa, “Dầu hết thảy đều vấp phạm vì cớ thầy, thì tôi chẳng hề vấp phạm đâu." "Dầu tôi cần phải chết với thầy đi nữa, tôi hẳn chẳng chối thầy đâu”. Với sức riêng, Phi-e-rơ tưởng mình đứng nhưng đã sa ngã ngay sau đó.

Thứ hai, có những hội thánh, có những tín đồ, Chúa đã phá rào cản cho kẻ thù xông vào tấn công đè bẹp họ. “Ta cho các ngươi biết Những gì Ta sắp làm cho vườn nho của Ta: Ta sẽ phá rào Để nó bị cắn nuốt, Ta sẽ hạ tường Để nó bị giày đạp” (Ê-sai 5). Các bạn có nhìn thấy nhiều hội thánh, nhiều cuộc đời đã bị Chúa từ bỏ và họ  “trở nên hoang tàn, Không được tỉa sửa, cũng không được vun xới; Gai góc và bụi rậm mọc lên um tùm” chăng?. Những người đó làm sao còn gọi là đang “ đứng trước hiện diện vinh hiển của Ngài cách không tì vít” đến cùng chứ?

Trong giờ gạn lọc, sàng sãy những người chiến thắng cuối cùng, Phao lô phát biểu rằng hội thành đã trở thành Nhà Lớn bề ngoài mà số lượng bình đất bình gỗ chiếm đến 97 % dân số, còn bình vàng bình bạc vô cùng hiếm hoi (2 Ti-mô-thê 2).

Chúa nhìn thoáng và đánh giá con dân Ngài vào ngày cuối rốt là dân Lao-đi-xê,  hâm hẩm, đui mù, nghèo nàn và lõa lồ thuộc linh.

Vào thời tiên tri Ô-sê, trước đây chừng 2700 năm, Chúa cảm nhận về dân Ngài là “Tình yêu các ngươi dành cho Ta giống như mây buổi sáng, Như sương mai chóng tan.”. Niềm tin kính, tình yêu của họ dành cho Ngài như mây buổi sáng  mau tan và sương mai mau khô. Tình yêu dân Chúa ngày nay còn nhợt nhạt với Ngài nhiều hơn nữa, đến nổi Ngài chán ngấy và nhả họ ra khỏi miệng mình.

Bạn ơi,

Sống  thời kì sắp chuyển đổi vào thời bảy năm cuối của tuần lễ thứ 70, thật rất khó cho chúng ta được Chúa phê duyệt bằng lời nầy: “Bấy giờ, những người kính sợ Đức Chúa Trời nói chuyện với nhau, và Đức Giê-hô-va để ý lắng nghe. Một sách ghi nhớ được chép trước mặt Ngài cho những người kính sợ Đức Giê-hô-va và tôn kính danh Ngài.  Đức Giê-hô-va vạn quân phán: “Họ sẽ thuộc về Ta, làm cơ nghiệp riêng của Ta trong ngày Ta hành động. Ta sẽ thương xót họ như một người thương xót con trai phục vụ mình Bấy giờ, các con sẽ trở lại và thấy sự khác biệt giữa người công chính và kẻ gian ác, giữa người phụng sự Đức Chúa Trời và kẻ không phụng sự Ngài.” (Ma la chi 3:16-18)

Kẻ ác đây là tín đồ gian ác, chứ không phải kẻ gian ác vô tín. Bạn có được Chúa ghi nhận, biệt riêng, đáng giá cao và trân trọng như vậy không? Nều bạn đứng trong hàng ngũ dân sót đó,  Chúa sẽ gìn giữ bạn cách cận thận: “Chính Ta, Đức Giê-hô-va là Đấng canh giữ nó,Vẫn thường xuyên tưới nước cho nó. Ta canh giữ nó ngày đêm, Kẻo người ta phá hại nó chăng » (Ê-sai 27:6) không?

Nguyện Chúa ban cho chúng ta một tính cách tốt, để lời nầy được ứng nghiệm cho chúng ta đến ngày Chúa tái lâm “tay hữu người cầm bảy ngôi sao--Sự mầu nhiệm về bảy ngôi sao mà ngươi đã thấy trong tay hữu ta ...thì bảy ngôi sao là các sứ giả của bảy Hội thánh” (Khải 1:16, 20).

Chỉ những ai được Chúa nắm trong tay hữu Ngài thì người đó mới có thể “khỏi vấp ngã và …đứng trước hiện diện vinh hiển của Ngài cách không tì vít” đến cuối cùng mà thôi.

Tóm lại, việc Chúa nắm giữ con dân Ngài trong sự cứu rỗi đời đời là một ân sủng miễn phí, một ban tứ cho người tin cách chung chung. Còn việc được Chúa nắm giữ trong tay cách không tì vít, đứng vững trước hiện diện Ngài đến cuối cùng đòi hỏi sự trả giá của tín nhân. Đây là thành phần đắc thắng hiếm hoi.

Những người thuộc hạng loại thứ hai là một thiểu số. Bạn thuộc trong thiểu số đó chăng?

Minh Khải 13-12-2018

3309 lượt xem
Các bài trước
HỌC KINH THÁNH TẬP TRUNG MỘT LẦN MỘT CHỮ (15/12/2018)
HỎI VÀ ĐÁP LỜI KINH THÁNH-2 (06/12/2018)
LỜI CHÚA LÀ NỀN TẢNG CĂN BẢN CỦA MỌI SỰ KHÔN NGOAN (06/12/2018)
Lòng Rộng Rãi Kích Hoạt Phước Hạnh Của Chúa (04/12/2018)
ĐẮC THẮNG ĐẾN CUỐI CÙNG (30/11/2018)
HỎI VÀ ĐÁP LỜI KINH THÁNH (14/11/2018)
Tĩnh nguyện để cứu vãn tình trạng thuộc linh (07/11/2018)
TĨNH NGUYỆN HẰNG NGÀY (06/11/2018)
TÍNH CÁCH VÀ SỰ HẦU VIỆC CỦA TÍN ĐỒ (31/10/2018)
NHỮNG NGƯỜI MẤT TƯƠNG ỨNG VỚI CHÚA (26/10/2018)
Thánh Kinh Trắc Nghiệm 2000  
THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 62
 
Tuyển Tập Viết Cho Niềm Tin 2016  
SAO CON KHÓC - Hải Yến
 
Giới Thiệu Nhạc Thánh Mới  
CHÚA KẾT BÔNG TRÁI NGÀY XUÂN
 
Truyện Ngắn & Bài Viết  
NÉT BÚT CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI TRÊN NHỮNG DÒNG SÔNG
 
Tạ Ơn Chúa  
NGUỜI TỪNG LÀ VÔ THẦN VÀ “NHẠO BÁNG” CHÚA
 
Cùng Suy Gẫm Với Mục Sư Lữ Thành Kiến  
LẶNG LẼ NƠI NÀY
 
Tin Tức  
Tín Hữu Trung Quốc Phải Chịu Nhận Diện Mới Vào Nhà Thờ
 
Thơ & Nhạc  
MƯA – MƯA
 
VHope  
Những Quả Ngọt Chúa Ban
 
Kinh Thánh  
KINH THÁNH TÂN ƯỚC: Sách KHẢI HUYỀN
 
Đức Tin  
CHÚA JESUS NÓI SỰ THẬT VỀ SỰ KINH KHIẾP CỦA HỎA NGỤC
 
Phát Thanh Tin Lành Toronto  
PHÁT THANH TIN LÀNH TORONTO 15/02/2020
 
Góc của Ađam & Êva  
HÃY LẮNG NGHE NHAU BẰNG TRÁI TIM
 
Kịch Cơ Đốc  
NẾU CHỈ CÒN 1 NGÀY....
 
Nghiệm và Sống  
Cho Chính Chúng Ta
 
Nhận Được & Giới Thiệu  
NHỮNG NGÀY TRỜI TRÊN ĐẤT
 
Tin Lành Media  
Lễ Cung Hiến Thánh Đường HTTL Tây Bắc
 
Thánh Kinh Giải Đáp  
CƠ ĐỐC NHÂN CÓ TIN VÀO BÁC SĨ?
 
Khoa Học Minh Họa  
Đà Điểu
 
Tài Liệu  
BỨC TRANH CƠ ĐỐC GIÁO TOÀN CẦU 2019
 
Hội Thánh Truyền Giáo Trên Đường Dây  
XƯNG CÔNG CHÍNH BỞI ĐỨC TIN - MS Nguyễn Thới Lai
 
Giải Ảo Tâm Linh  
PHƯỚC LÀNH ĐẦU NĂM - Mục sư Nguyễn Anh Tuấn
 
Phút Suy Tư (PowerPoint Slide Show)  
KHI TÔI QUỲ NƠI CHÂN CHÚA
 
Bạn Hữu Âm Nhạc  
CHÚA XUÂN
 
Nhật Ký Truyền Giáo  
MUỐI CỦA ĐẤT
 
Cuộc Thi Viết Nhạc Thánh  
CHUNG KẾT CUỘC THI VIẾT NHẠC THÁNH 2015
 
Chia Sẻ Phim & Ảnh  
Con Tàu Nô-ê đã tìm thấy và cơn Đại Hồng Thủy trong Kinh Thánh là có thật
 
Cuộc Thi Viết Truyện Ngắn  
THÔNG BÁO MỚI VỀ TUYỂN TẬP TRUYỆN NGẮN & NHẠC THÁNH VIẾT CHO NIỀM TIN 2016
 
Hoa Tư Tưởng  
HOA TƯ TƯỞNG 29
 
Sưu Tầm  
Chuyện tình ngày Valentine của ông bà Mục Sư Nguyễn Anh Tuấn
 
Website Cơ Đốc  
GIỚI THIỆU WEBSITE CƠ ĐỐC