Vườn ÊĐen Mới | Dưỡng Linh
NGƯỜi HẦU VIỆC CHÚA CHÂN CHÍNH
Ngày 06/11/2019

 Mục sư Peter The Van Le


  “Ví bằng có kẻ mong được làm giám mục, ấy là ưa muốn một việc tốt lành; lời đó là phải lắm. Vậy, người giám mục cần phải không chỗ trách được, là chồng chỉ một vợ mà thôi, có tiết độ, tài trí, xứng đáng, hay tiếp khách và khéo dạy dỗ.”   (1Timôthê 3:1,2)

1. Thế nào là người hầu việc Chúa chân chính?

         Thật sự không dễ dàng cho bất cứ ai cho rằng mình là người hầu việc Chúa xứng đáng.   Nhưng, bởi ân điển và sự thương xót của Chúa mà thôi.  Tuy nhiên, khi Đức Chúa Trời kêu gọi và lựa chọn một người phục sự Ngài, thì Ngài biết rõ tấm lòng của người đó.  Tất nhiên, con người thường đánh giá bề ngoài, nhưng Đức Chúa Trời nhìn thấy bên trong của mỗi chúng ta.

         Hầu hết những nhân vật trong Kinh Thánh từ Cựu ước đến Tân ước, từ Môi-se cho đến Phaolô  không một người nào hoàn hảo, không vấp phạm điều này thì cũng vi phạm điều khác.  Vấn để ở đây là những tôi tớ của Chúa có nhận biết những yếu đuối của mình chăng; có thật sự ăn năn từ bỏ và nhờ sức Chúa để sống hoàn thiện hơn hay không?  Người chăn bầy phải gánh vác lấy trách nhiệm trước Chúa và trước con dân Chúa thuộc Hội Thánh của Ngài.

           Hội Thánh thuộc về Đức Chúa Trời. Ngài là đầu của Hội Thánh. Bầy chiên là hình ảnh con dân của Chúa. Người chăn không thể tự ý chăn bầy theo ý mình, nhưng phải theo ý chủ. Muốn dẫn dắt con dân Chúa đi theo đúng theo mục đích của Chúa, trước hết người chăn phải được Đức Chúa Trời kêu gọi bước vào chức vụ. Bên cạnh đó, người chăn cần phải được trang bị không những về những kiến thức cần phải có; mà còn phải được trang bị về tư cách, phẩm hạnh, theo những gì mà Kinh Thánh đã dạy dỗ (ITi-mô-thê 3: 1-7).

2.  Người chăn chiên cần chuẩn bị những gì cho chức vụ?

             Người chăn chiên cần sửa soạn chính mình, trau dồi, học hỏi và rèn luyện mỗi ngày, sống và hầu việc theo gương Chúa Jesus: "Vả, những người ấy bền lòng giữ lời dạy các sứ đồ, sự thông công của anh em, lễ bẻ bánh và sự cầu nguyện" (Công vụ 2:42). Ngoài ra, người chăn bầy phải luôn tâm niệm làm theo về những gì mà Kinh Thánh đã khuyên bảo: "Hãy chăn bầy của Đức Chúa Trời đã giao phó cho anh em, làm việc đó chẳng phải bởi ép tình, bèn là bởi vui lòng, chẳng phải vì lợi dơ bẩn, bèn là hết lòng mà làm, chẳng phải quản trị phần trách nhiệm chia cho anh em, song để làm gương tốt cho cả bầy"(1 Phi-e-rơ 5: 2-3).

           Thiết nghĩ, những phẩm hạnh sau đây cần thiết cho một người bước vào chức vụ chăn bầy:

Không tham lợi phi nghĩa

 Không thay lòng đổi dạ

 Không nói trắng thành đen, không nói sai thành đúng

 Không để tấm lòng bị cám dỗ bởi quyền lợi vật chất của thế gian

 Không dùng những thủ đoạn của chính trị, hay mưu chước của người đời mà đối xử với những anh em mình

 Không nói hai lời, không xu nịnh bất cứ ai, không cúi đầu trước quyền thế

 Không bán rẻ lương tâm và tình yêu mà Đức Chúa Trời đã đặt trong lòng mình

 Không than vãn trên bục giảng, trong khi giao tiếp với mọi người, và không lợi dụng bất cứ ai về bất cứ điều gì

 Không chạy theo những trào lưu trái ngược với Thánh Kinh

 Không kết bè, kết đảng để tấn công những đầy tớ Chúa

Hội Thánh của Đức Chúa Trời, chứ không phải sở hữu của con người

Chúa dùng con người để thành lập Hội Thánh của Ngài.  Con người là công cụ, chứ không phải là ông chủ của Hội Thánh

Không đề cao, ca tụng hay tôn thờ con người.  Chỉ ngợi khen, ca tụng và tôn thờ duy nhất một mình Chúa mà thôi

         Bởi vì Ngài là Đấng tạo nên vũ trụ, vạn vật và con người; là Đấng quyền năng vô hạn.  Tình yêu của Ngài không đổi dời.  Ngài có thẩm quyền tha tội và cứu con người ra khỏi tội, ban cho những ai tin nhận Chúa Jêsus  thì nhận được sự sống đời đời.  Ngài là Đấng thánh khiết trọn vẹn.  Loài người không đáng để tôn thờ vì Thánh Kinh cho biết bản chất của con người là tội lỗi. 

         Tóm lại, con người vốn là một bản thể của xác thịt yếu đuối, vì vậy không một ai hoàn hảo trước mặt Đức Chúa Trời. Bởi sự yếu đuối mà chúng ta rất dễ bị cám dỗ và phạm tội. Mỗi tôi tớ Chúa được Ngài kêu gọi và chọn lựa để chăn bầy chiên cho Chúa do ở ân điển Chúa ban cho, chứ không phải bởi chúng ta xứng đáng. Dầu vậy, ước nguyện được sống và phục vụ Chúa một cách đẹp lòng Ngài, tôi tớ của Chúa phải biết nhờ cậy nơi sức lực và quyền năng của Đức Thánh Linh."Tôi làm được mọi sự là do Đấng ban thêm sức cho tôi" (Phi-líp 4:13). 

          Nhân mùa Thanksgiving năm nay, cầu xin Chúa ban cho tất cả tôi tớ Chúa và con dân của Ngài luôn biết ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh, và bất cứ lúc nào.  Cầu xin Chúa tha thứ những yếu đuối vấp phạm của mỗi chúng ta. Cầu xin ân điển dư dật của Ba Ngôi Đức Chúa Trời tuôn đổ trên mỗi đời sống của con dân Ngài! Amen!

Mục sư Peter The Van Le
Acts Church In San Diego, California

1135 lượt xem
Các bài trước
CÓ NHỮNG CÁI NHÌN (01/11/2019)
Trầm Cảm Và Cách Chúa Giải Cứu (25/10/2019)
THẦN VỊ VÀ CÔNG TÁC CỦA CHÚA GIÊ-SU (03/10/2019)
TIN LỜI CHÚA PHÁN (13/09/2019)
NGƯỜI PHỤC VỤ VIỆC CHÚA CHÂN CHÍNH (03/09/2019)
NHÂN CÁCH SO VỚI ÂN TỨ (31/08/2019)
CHÚA JESUS CÓ PHẢI LÀ MỘT VỊ GIÁO SƯ ĐẠO ĐỨC NHÂN LÀNH CHĂNG? (26/08/2019)
CÚI XUỐNG TÔN THỜ (09/08/2019)
Những Trông Ðợi Giữa Hội Thánh và Mục Sư (03/08/2019)
BA LOẠI NGƯỜI ĐEM VƯƠNG QUỐC ĐẾN (02/08/2019)
Thánh Kinh Trắc Nghiệm 2000  
THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 69
 
Tuyển Tập Viết Cho Niềm Tin 2016  
SAO CON KHÓC - Hải Yến
 
Truyện Ngắn & Bài Viết  
NGÀY XƯA CÓ MỘT CON BÒ…
 
Giới Thiệu Nhạc Thánh Mới  
CÒN NẾU DÂN TA - Ca Khúc Tường Khanh
 
Cùng Suy Gẫm Với Mục Sư Lữ Thành Kiến  
CHÀNG SUỐT ĐÊM KHÔNG NGỦ - Nguyễn Hoàng Nam
 
Tạ Ơn Chúa  
Đức Tin Hay Sự Chữa Lành - Huỳnh Thanh Thủy
 
VHope  
Hòn Đá Trong Tay Ngài - Nguyễn Hoàng Nam
 
Kinh Thánh  
KINH THÁNH TÂN ƯỚC: Sách KHẢI HUYỀN
 
Đức Tin  
NAN ĐỀ VÀ GIẢI PHÁP
 
Tin Tức  
Tin Tổng Hợp Trong Tuần
 
Thơ & Nhạc  
ĐƯỢC CHÚA PHÙ HỘ
 
Góc của Ađam & Êva  
TÌNH YÊU
 
Tình Yêu & Hy Vọng  
TINH THẦN NGƯỜI HOA KỲ - Radio TYHV July 08 2020
 
Phát Thanh Tin Lành Toronto  
PHÁT THANH TIN LÀNH TORONTO 11/07/2020
 
Kịch Cơ Đốc  
NẾU CHỈ CÒN 1 NGÀY....
 
Cuộc Đời Sung Mãn  
Ai Ơi! Bạn Ơi! Nước Mắt Đàn Ông Phần 01X
 
Nghiệm và Sống  
Hoa Kỳ là một quốc gia ngoại hạng?
 
Nhận Được & Giới Thiệu  
BA CHIỀU KÍCH TỰ DO THẬT TRONG CHÚA
 
Tin Tức & Suy Ngẫm  
VINH HIỂN ĐỜI ĐỜI - Khải Huyền 22
 
Thánh Kinh Giải Đáp  
Hỏi Đáp Từ Mục Sư Billy Graham
 
Tin Lành Media  
Tại sao Chúa không chữa bệnh cho cả đám đông?
 
Tài Liệu  
BỨC TRANH CƠ ĐỐC GIÁO TOÀN CẦU 2019
 
Hội Thánh Truyền Giáo Trên Đường Dây  
TÔI VÂNG PHỤC - MS Lữ Thành Kiến
 
Bạn Hữu Âm Nhạc  
CHÚA XUÂN
 
Nhật Ký Truyền Giáo  
MUỐI CỦA ĐẤT
 
Cuộc Thi Viết Nhạc Thánh  
CHUNG KẾT CUỘC THI VIẾT NHẠC THÁNH 2015
 
Chia Sẻ Phim & Ảnh  
Con Tàu Nô-ê đã tìm thấy và cơn Đại Hồng Thủy trong Kinh Thánh là có thật
 
Cuộc Thi Viết Truyện Ngắn  
THÔNG BÁO MỚI VỀ TUYỂN TẬP TRUYỆN NGẮN & NHẠC THÁNH VIẾT CHO NIỀM TIN 2016
 
Hoa Tư Tưởng  
HOA TƯ TƯỞNG 29
 
Sưu Tầm  
SỰ KẾT THÚC THỜI ĐẠI CỦA CÁC QUỐC GIA
 
Website Cơ Đốc  
GIỚI THIỆU WEBSITE CƠ ĐỐC