Vườn ÊĐen Mới | Dưỡng Linh
SỢI DÂY LƯU TRUYỀN LỜI ĐỨC CHÚA TRỜI THỜI THƯỢNG CỔ
Ngày 21/02/2020

Từ A-đam đến Môi-se có chừng 2500 năm, và từ lúc Môi-se viết sách Sáng Thế kí đến Đấng Christ có chừng 1500 năm nữa. Chữ Nho (Hán tự) là một loại chữ tượng hình được những người Trung Hoa cổ đại sáng chế vào khoảng thế kỉ 25 TCN, nghĩa là trước Môi-se chừng 1000 năm. Họ di trú từ vùng Lưỡng hà, Iraq, đi qua phía đông, rồi xuôi nam đến vùng Trung nguyên Hoa lục và định cư. Chữ Nho được những người am hiểu lịch sử nhân loại trong Sáng 1-11 sáng chế ra. Họ đưa những ý nghĩa câu chuyện xảy ra từ vườn Ê-đen đến tháp Ba-bên vào những chữ Hán cơ bản ban đầu. Thí dụ chữ “thuyền” gồm có chữ “chu” bên trái nghĩa là thuyền, bên phải có chữ “bát” là tám và chữ “khẩu”, cái miệng. Chiếc thuyền lớn, là tàu, có 8 người. Đó không phải là câu chuyện trong Sáng thế kí 6-7 hay sao?

Kinh thánh nói chung, cũng như sách Sáng thế kí nói riêng, lắm khi chép quá kĩ lưỡng và dài dòng về một số sự kiện, trong khi đó lại lại giấu kín một số sự kiện mà chúng ta phải nhờ cậy sự khôn ngoan của Chúa đào sâu và so sánh kinh văn mới tìm ra. Hôm nay tôi muốn bàn về Sợi Dây Lưu Truyền Lời Đức Chúa Trời thời thượng cổ trong sách Sáng thế kí.

Sáng thế kí là một quyển sách chứa đựng rất nhiều niên hiệu của khoảng chừng 24 thế kỉ trong lịch sử loài người thượng cổ.

1.    A-đam và Hê-nóc:

Đọc Sáng thế kí 5, chúng ta thấy A-đam hưởng thọ 930 tuổi, nên khi Hê nóc ra đời, A-đam mới 687 tuổi, và Hê nóc sống chung đồng thời với A-đam đến 243 năm.

Thật trớ trêu, một người gặp Chúa mặt đối mặt trong vườn nay đã lỗi thời, không còn thông công thân mật với Chúa, trong khi cháu đời thứ 7 của ông lại đồng đi với Đức Chúa Trời, Đấng mà dường như Ông đã làm mất. A-đam qua đời, (chớ không được biến hóa) trước khi Hê-nóc được ra đi, và có lẽ Hê-nóc vào Lạc viên- không phải lên thiên đàng.

2.    Hê-nóc và Mê-tu-sê-la:

Hê nóc là đời thứ 7 kể từ A-đam, chắc chắn đã được các ông tổ của mình kể lại và truyền thụ đầy đủ mọi điều về Đức Chúa Trời và câu chuyện vườn Ê-đen cùng các hệ lụy. Qua sự lãnh hội những sự kiện và lời thuộc linh ấy, tất cả đã góp phần cấu tạo Hê-nóc thành đấng tiên tri của Chúa. Nếp sống hằng ngày của ông là đồng đi với Chúa trong sinh hoạt, sống thân mật, giao thông từng hơi thở, từng bước đi với Chúa suốt 300 năm. Một năm theo Kinh thánh là 360 ngày, vậy 300 năm là 108.000 ngày. Đó là vào thời thượng cổ chưa có Kinh thánh, chưa có sự nhóm họp của hội chúng, nên Hê nóc phải mất 300 năm mới đạt bậc trưởng thành chín muồi và được biến hóa về với Chúa. Môi-se chỉ mất 120 năm để được hoàn hảo, vua Đa-vít thì cần 70 năm, có lẽ Phao lô chỉ cần hơn 32 năm, và các người thánh của Đức Chúa Trời sau Cuộc Cải chánh mất chừng 50 hay 60 năm mà thôi. Còn bạn, thì cần mấy năm để trưởng thành như họ?

Hê-nóc nói tiên tri về hai biến cố:

--Nước lụt. Năm ông 65 tuổi, Hê-nóc sanh con đầu lòng, đặt tên là Mê-tu-sê-la. Tên nầy, theo một quyển Concordance, có nghĩa “Khi người nầy chết có đôi điều xảy ra”. Quả thật Mê-tu-sê-la đã chết đúng nào năm có nước lụt. Bố của Nô ê là Lê-méc chết trước nước lụt 5 năm, và khi Nô-ê mai táng cho ông nội mình xong, thì cơn đại hồng thủy nổ ra. Hê nóc đã rao phúc âm cho nhân loại thời đó qua sự hiện hiện và đi lại của con ông, mang tên như một biểu ngữ công khai: “Khi người nầy chết có đôi điều xảy ra”. Nhân loại đã nghe sứ điệp nầy suốt 969 năm mà vẫn cứng cỏi, không ăn năn.

--Chúa Giê-su tái lâm:

Giu đe 1:14-15 TKTC-Hê- nóc “trong thế-hệ thứ bảy từ A-đam, cũng đã tiên-tri, rằng: “Kìa, Chúa đã đến với hàng vạn thánh nhân của Ngài để thi hành phán-quyết trên tất cả, và để kết-tội mọi kẻ không tin-kính về tất cả các việc làm không tin-kính của chúng mà chúng đã làm một cách không tin-kính, và về tất cả những điều chói tai mà các kẻ phạm tội không tin-kính đã nói chống lại Ngài”.

Qua nếp sống thân mật, đồng đi với Chúa, Hê nóc đã thấy trước hai biến cố trọng đại đó. Bạn có cảm nhận về sự tái lâm hầu gần của Chúa Giê-su chăng?

3.    Mê-tu sê la và Nô- ê:

Theo Sáng thế kí 5, Ông cháu Mê-tu sê-la và Nô ê, đã sống chung với nhau đến 600 năm. Lê- méc, bố Nô- ê cũng là một người thuộc linh, nên nói về con mình khi con ấy ra đời: “Đứa này sẽ phải an-ủi chúng ta trong việc làm chúng ta và trong việc làm vất-vả của những bàn tay chúng ta do đất mà Đức GIA-VÊ đã rủa-sả." Lê-méc đã chơi chữ, vì tên “Nô-ê” có nghĩa là “an nghỉ” (rest).

Ô một gia đình hạnh phúc, ông bà nội, cha mẹ, hai vợ chồng, ba con trai và ba nàng dâu đều kính thờ Chúa, đến nổi tác giả sách Sáng thế kí phải cảm thán xuống tay viết, “Nhưng Nô-ê tìm được ân-huệ theo mắt của Đức GIAVÊ. Đây là các bảng ghi chép các thế-hệ của Nô-ê. Nô-ê là một người đàn-ông công-chính, không có chỗ trách được trong thế-hệ của ông; Nô-ê bước đi với Đức Chúa TRỜI” (Sáng 6:8-9)

Bạn nghĩ rằng Nô-ê và Sem có lãnh hội nhuần nhuyễn lời Chúa, và mọi sự kiện mà 9 ông tổ trước đã kinh nghiệm dưới sự xử lí của Chúa chăng? Nô-ê, nhất là Sem là cái cầu nối bắc qua nhân loại mới sau nước lụt và truyền mọi khải thị thần thượng từ trước cho hậu thế.

4.    Nô-ê với Áp-ra-ham:

Sau nước lụt, Nô-ê còn sống đến 350 năm (Sáng (9: 28 ). Nô-ê đã chứng kiến sự tan rả công trình chống Chúa của hàng vạn con cháu của ông.

Sáng thế kí 11 cho biết rằng Bê-léc đã ra đời vào năm thứ 101 sau nước lụt. Còn Sáng 10: 25 chép, “Và 2 con trai đã được sinh ra cho Hê-be, tên một đứa là Bê-lét, vì trong các ngày của người, trái đất bị chia ra”.

Điều rất thú vị là chữ “phân” trong Hán tự gồm có hai chữ: trên là chữ “bát” (tám) và dưới là chữ “đao” (con dao). Con dao đâm vào số 8, (là nhân loạo 8 người sau nước lụt), thì sẽ gây thảm họa tan tác cho các thứ tiếng, các dân tộc lan tràn khắp cả mặt đất. Hê-be sinh con trai đầu lòng và đặt tên là “Bê-léc” để kỉ niệm biến cố tan tác đó.

Nghiên cứu Sáng thế kí 11, các bạn sẽ thấy Áp-ra-ham ra đời vào năm 292 sau nước lụt, như vậy Nô-ê sống chung với Áp-ra-ham đến 58 năm, và ông Sem sống 208 năm đồng thời với Áp-ra-ham. Cho dù Áp-ra-ham từ giả cụ Sem để lên đường đi theo tiếng gọi của Chúa đến Cha ran (bắc nước Syria) và vào đất hứa Ca-na-an sau đó, nhưng ai có thể cản trở Áp-ra-ham có nhiều lần trở về xin được cụ tổ của mình tư vấn về lãnh vực thuộc linh?

5.    Y-sác và Lê-vi:

Khi hai bố con đoàn tụ tại Ai cập, Gia cốp 130 tuổi, còn Giô-sép thì 39. Do sự tính toán, chúng ta sẽ thấy rằng Gia cốp bỏ nhà ra đi năm 77 tuổi, và trở về cùng bố Y-sác vào năm ông khoảng 97- 98 tuổi. Vào ngày đoàn tụ ấy, cụ Y-sác đã được 158 tuổi. Cho nên người cháu nội thuộc linh của Gia cốp là Lê-vi đã sống chung với ông nội đến 22 năm tại Hếp-rôn. Chắc chắn Y-sác đã chứng kiến sự mất tích của Giô-sép, và Y sác đã về cùng tổ tông trước khi Giô sép lên ngôi tể tướng Ai cập.

6.    Am-ram và Môi-se

Sách Xuất Hành 6 bày tỏ Lê-vi thọ 137 tuổi, để lại 3 con trai là Ghẹt-sôn, Kê-hát và Mê-ra-ri. Kê-hát hưởng thọ 133 tuổi, có 4 con, và con đầu lòng là Am-ram. Am-ram hưởng thọ 137 tuổi, có ba con là Mi-ri-am, A-rôn, và Môi se.

Chúng ta không biết sau khi được 80 tuổi, khi Môi-se đã trở về nhà bố mình, thì Am-ram còn sống hay chăng? Nhưng trong 40 năm sống cuộc đời con trai của công chúa Pha-ra-ôn, há Môi-se không có rất nhiều lần được nghe cha kể chuyện xưa về các tổ phụ, về các lời hứa của Đức Chúa Trời ban cho họ. Là con người có khả năng lớn trong trí tuệ và kí tính, tôi tin Môi se thuộc làu tất cả.

7.    Môi-se viết Sáng Thế kí-

Xuất hành 24:4, “Và Môi-se viết xuống tất cả các lời của Đức GIA-VÊ”.

Các nhà giải kinh tin rằng Môi se đã viết tác phẩm đầu tay là sách Gióp, khi ông tạm trú tại nhà bố vợ ở xứ Ma-đi-an. Lời của Chúa và lịch sử sự chuyển động của Đức Chúa Trời giữa nhân loại và giữa các tổ phụ của dân Israel, đã được các bậc tiền bối truyền khẩu lại cho Môi-se, và ông được Linh của Chúa hà hơi cùng cảm thúc viết lại cách trung thực và chính xác thành sách Sáng thế kí trong đồng vắng.

Các học giả kinh thánh tin rằng Môi se cũng đã sử dụng tham chiếu những tư liệu, những sách gia phổ mà người thượng cổ đã chế tác khi ghi khắc trên những bảng đất sét nung, còn để lại.

Cảm tạ Chúa đã có một sợi dây lưu truyền lời Chúa từ vườn Ê-đen, về lịch sử loài người trong khoảng 23 thế kỉ đến Môi se, một dụng cụ sắc sảo của Chủa để viết ra Kinh thánh. Chấp sự Ê-tiên chính xác trong câu nói, “Và Môi-se được dạy dỗ theo mọi việc học-hành của dân Ê-díp-tô, và ông là một người có quyền trong lời nói và việc làm”.

Lòng tôi rất xúc động, cúi xuống trong sự tôn thờ Chúa, khi nhìn thấy suốt chừng 23 thế kỉ thời thượng cổ, Đức Chúa Trời đã sử dụng nhiều chiếc bình quý giá, nhiều con người có tuổi thọ cao để lưu truyền lời Ngài và câu chuyện nhân loại đã từng sống dưới sự tể trị của Ngài cho chúng ta ngày nay am hiểu. Ô ngợi khen và cảm tạ Chúa vô cùng!

Ezra Trần- 21-02-2029

508 lượt xem
Các bài trước
Được Vận Hành Bởi Những Lời Hứa Của Chúa (11/02/2020)
CUỘC SỐNG HAI BÀN THỜ (07/02/2020)
Coronavirus Có Liên Quan Gì Đến Ngày Chúa Tái Lâm (02/02/2020)
CÓ PHẢI KINH THÁNH LÀ LỜI ĐỨC CHÚA TRỜI? (06/01/2020)
DÂN TƯỞNG MÌNH ĐÃ HỒI HƯƠNG (19/12/2019)
Đồng Vắng Là Gì? (14/12/2019)
Món Quà Không Sao Tả Xiết của Thiên Chúa Trong Giáng Sinh (09/12/2019)
CHÚA JÊ-SUS LÀ ĐẦU CỦA HỘI THÁNH (05/12/2019)
GIEO VÀ GẶT (24/11/2019)
NGƯỜi HẦU VIỆC CHÚA CHÂN CHÍNH (06/11/2019)
Thánh Kinh Trắc Nghiệm 2000  
THÁNH KINH GIẢI ĐÁP Bài 71-72 - MS Hứa Trung Tín
 
Tuyển Tập Viết Cho Niềm Tin 2016  
SAO CON KHÓC - Hải Yến
 
Truyện Ngắn & Bài Viết  
Mình Ơi Cùng Nhau
 
Giới Thiệu Nhạc Thánh Mới  
THÁNH LINH ƠI CON CẦN NGÀI - Ca Khúc Tường Khanh
 
Cùng Suy Gẫm Với Mục Sư Lữ Thành Kiến  
KHI TÔI NHỚ
 
Tạ Ơn Chúa  
Đức Tin Hay Sự Chữa Lành - Huỳnh Thanh Thủy
 
VHope  
Thánh Nhạc Chia Sẻ Niềm Tin - SỰ SỐNG - HTTL Vĩnh Phước
 
Kinh Thánh  
KINH THÁNH TÂN ƯỚC: Sách KHẢI HUYỀN
 
Đức Tin  
NAN ĐỀ VÀ GIẢI PHÁP
 
Tin Tức  
Tin Tổng Hợp Trong Tuần
 
Thơ & Nhạc  
“HAI MẶT CỦA BỨC TRANH THÊU”
 
Góc của Ađam & Êva  
5 Năm Điều Các Bạn Nữ Cần Nhớ Khi Hẹn Hò
 
Tình Yêu & Hy Vọng  
BÀN LUẬN VỀ NƯỚC TRỜI (1)
 
Phát Thanh Tin Lành Toronto  
PHÁT THANH TIN LÀNH TORONTO 19/09/2020
 
Kịch Cơ Đốc  
NẾU CHỈ CÒN 1 NGÀY....
 
Giải Ảo Tâm Linh  
The Father That Fears God
 
Nghiệm và Sống  
Nhưng Biển Vẫn Mãi Là Biển Cả Mênh Mông…
 
Tin Tức & Tin Mừng  
“CÓ CẢ THẾ GIỚI”
 
Nhận Được & Giới Thiệu  
SỐNG BIẾT ƠN NGÀI - Thánh Nhạc Tạ Ơn HTTL Vancouver
 
Thánh Kinh Giải Đáp  
Hỏi Đáp Từ Mục Sư Billy Graham
 
Tin Lành Media  
Kiểm Chứng Niềm Tin Qua Phương Pháp Sử Học
 
Bạn Hữu Âm Nhạc  
CHÚA XUÂN
 
Tiếng Nói Quê Hương  
NGƯỜI TRAI TRẺ GIÀU CÓ - Radio TNQH Sept 19 2020
 
Tài Liệu  
TƯỚC HIỆU MỤC SƯ - REVEREND
 
Hội Thánh Truyền Giáo Trên Đường Dây  
SỐNG ĐẠO THẬT - Cô Nguyễn Hoàng Yến
 
Nhật Ký Truyền Giáo  
MUỐI CỦA ĐẤT
 
Cuộc Thi Viết Nhạc Thánh  
CHUNG KẾT CUỘC THI VIẾT NHẠC THÁNH 2015
 
Chia Sẻ Phim & Ảnh  
Con Tàu Nô-ê đã tìm thấy và cơn Đại Hồng Thủy trong Kinh Thánh là có thật
 
Cuộc Thi Viết Truyện Ngắn  
THÔNG BÁO MỚI VỀ TUYỂN TẬP TRUYỆN NGẮN & NHẠC THÁNH VIẾT CHO NIỀM TIN 2016
 
Hoa Tư Tưởng  
HOA TƯ TƯỞNG 30
 
Sưu Tầm  
Vua Cải Trang
 
Website Cơ Đốc  
GIỚI THIỆU WEBSITE CƠ ĐỐC