Vườn ÊĐen Mới | Dưỡng Linh
NĂM CUỐN SÁCH TRÊN THIÊN ĐÀNG
Ngày 07/03/2020

Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta một cuốn sách tuyệt vời:- Kinh thánh. Sách nầy bao gồm 66 cuốn sách nhỏ và lớn hơn, mà Ngài đã dùng các trước giả viết ra thông qua sự cảm thúc. Điều này làm cho chúng ta tin chắc rằng cuốn sách thánh mà chúng ta được phép cầm trên tay thực sự phản ánh đúng những tư tưởng của Đức Chúa Trời. Chúng ta không bao giờ có thể cảm ơn Ngài cách đầy đủ về kho báu này!

Sau đó Kinh thánh đề cập đến những cuốn sách khác mà Chúa đã viết xong rồi hoặc còn đang viết dang dở. Chúng cũng đáng tin cậy như vậy. Chúng là những cuốn sách mà chúng ta không thể nhìn thấy hay chạm được. Chúng đang ở trên thiên đường. Do đó, rõ ràng chúng không bao gồm bằng giấy và mực, nhưng có một đặc tính tượng trưng nào đó. Những cuốn sách này là gì? Chúng ta hãy xem xét từng cuốn một. 

1. Sách Sự Sống

Phi-líp 4:3, “Cơ-lê-măn, và phần còn lại trong các bạn đồng công của tôi, là những người có tên trong sách sự sống”.

Cuốn sách này được đề cập sáu lần trong kinh Tân Ước. Sách chứa nhiều tên tuổi lớn, một danh sách dài không thể tưởng tượng. Sách ghi tên tất cả những người đã được cứu bởi dòng máu của Chúa Giê-su (Phil 4:3; Khải 13:8; 17:8; 20:12,15; 21:27).

Bạn có tin rằng Sách sự sống đã hoàn thành từ trước buổi sáng thế không? Chúa biết trước tên tuổi người tin, và không cần chờ đợi ghi tên từng người vào sách nầy khi họ tiếp nhận Ngài mỗi một ngày hôm nay.

Há không tuyệt vời khi tên của bạn được đưa vào Sách Sự sống bởi ân sủng không kể xiết của Chúa sao? Bạn có vui về điều đó không? Ngài đã từng nói với các môn đồ của mình: “đừng vui mừng vì các ác linh phục các ngươi; Hãy vui mừng nhiều hơn nữa khi tên của các ngươi được viết trên thiên đàng” (Lu-ca 10:20).

Nhiều người trên thế giới này đã tạo dựng tên tuổi cho mình. Họ “muốn lưu danh trên đất”(Giê.17:13). Bạn có thể đọc về họ trên báo chí và sách vở, họ nổi tiếng và có lẽ cũng được tôn trọng. Cuối cùng, tên của họ được viết trên bia mộ bằng nét chữ lớn. Rồi còn gì nữa? Nếu tên tuổi của họ không được biết đến trên thiên đàng, sẽ không còn gì là tên tuổi nổi tiếng một thời của họ trong cõi vĩnh hằng!

Nhưng khi chúng ta đến thiên đàng, nhà của Cha, chúng ta không phải là khách lạ ở đó. Không, chúng ta đã được ghi tên ở đó rồi: được cứu bởi Đức Con, được Chúa Cha chọn lựa và được Thánh Linh đóng ấn! Một anh trai nghèo, một chị gái bị bỏ rơi, một đứa trẻ lạc loài được cứu vớt-- nói tóm lại: những người không có tên tuổi trên thế giới, lại được biết đến ở đó qua tên tuổi của họ và đi vào niềm vui của Chủ Nhân. Điều đó giống như lời được viết trên bia mộ của một tôi trung yêu dấu của Chúa: "như kẻ xa lạ, nhưng là kẻ quen biết lắm" (2 Cor. 6: 9).

2. Các Sách Ghi Những Hành Vi Xấu Xa Của Con Người 

Khải 20: 12,15 TKTC “Và tôi đã thấy những kẻ chết, lớn và nhỏ, đứng trước ngai, và các cuộn sách được mở ra; và một cuộn khác được mở ra, ấy là cuộn sách sự sống; và những kẻ chết bị phán-xét từ các sự việc được viết trong các cuộn sách ấy, theo các việc làm của họ.- Và nếu ai không được thấy được viết trong cuộn sách sự sống, kẻ đó bị ném vào hồ lửa”.

Trong thời Cựu ước, Chúa có nói, “Tội của dân Giu-đa được viết xuống bằng bút sắt; Bằng ngòi kim cương, nó được khắc trên bảng nhỏ trong trái tim của chúng..”(Giê 17:1)—ngụ ý mọi hành vi tội lỗi của mọi người đều đã được Chúa cho ghi chép lại.

Nên cuốn sách thứ hai mà chúng ta nên chú ý có thể được gọi là sách chép những hành vi xấu xa. Nói đúng ra, nó không phải là một cuốn sách, mà là nhiều. Một cuốn sách dường như không đủ để ghi lại tất cả những hành động xấu xa của cả loài người trong 7000 năm.

Tiếp sau vương quốc 1000 năm, Chúa Giê-su sẽ ngồi trên ngai xét xử nhân loại vô tín. Cảnh này làm chúng ta kinh sợ. Đấng Christ, người đã bị coi thường và chế giễu trên trái đất này, bây giờ ngồi, vào cuối thời gian, như một thẩm phán trên một ngai lớn. Sự xét xử của Ngài hoàn toàn công bằng. Mọi công việc, mọi lời nói và hành vi xấu xa của loài người đều được ghi lại trong những cuốn sách này. Điều này có nghĩa là không có tội lỗi nào bị lãng quên trước mặt Đức Chúa Trời - trừ khi nó được sự hi sinh của Chúa Giê-su đền bồi.

--Bất cứ ai phải ứng hầu trước ngai vàng vĩ đại nầy đều sẽ bị ném xuống hồ lửa! Tuy nhiên, trước đó, anh ta được xác nhận rằng không có tên mình trong Sách Sự sống (Khải 20: 17). Chúng ta, những người tin, không có gì phải sợ. Nói một cách khác, các trang trong các sách phán xét đó đã ghi lại tất cả những hành động xấu xa của chúng ta mà đã được bao phủ và bôi xóa vĩnh viễn bằng máu của Chúa Giê-su. Vì Chúa đã tuyên bố: “Tội lỗi và sự bất pháp của họ, Ta hẳn chẳng còn nhớ lại nữa” (Hê. 10:17).

-- Riêng cho các tín nhân, còn có những cuộn sách ghi chép những lời nói tiêu cực của họ. “Đến ngày Phán xét cuối cùng, mọi người phải khai hết những lời vô ích mình đã nói.  Lời nói sẽ định đoạt số phận mỗi người. Do lời nói người này được tha bổng, cũng do lời nói, người kia bị kết tội.” (Ma-thi-ơ 12: 36-37 BHĐ) .

Tín nhân nào đã nói lời cẩu thả sẽ bị hình phạt chứ không bị ném vào hồ lửa.

3. Cuốn Sách Ghi Nhớ Trước Mặt Đức Chúa Trời

Ma-la-chi 3:16, “Lúc đó những kẻ kính-sợ Đức GIA-VÊ đã nói với nhau, Đức GIA-VÊ đã để ý và đã nghe, và một quyển sách để ghi-nhớ được viết trước mặt Ngài cho những kẻ kính-sợ Đức GIA-VÊ và những kẻ quý-trọng danh của Ngài”.

Một cuốn sách khác mà chúng ta tìm thấy trên thiên đàng là “Sách Ghi Nhớ” trước mặt Đức Chúa Trời. Ma-la-chi nói tiên tri vào khoảng 400 trước khi Chúa giáng sinh và khoảng 100 năm sau lần hồi hương đầu tiên của khoảng 42 ngàn người nam Do Thái ra khỏi sự giam cầm Ba-by-lôn. Những người này đã tập hợp "như một người tại Jerusalem" và lập lại bàn thờ của Chúa ở đó (E-xơ-ra 3: 1, 3). Sau đó họ đã khôi phục lại ngôi đền. Khoảng 90 năm sau, bức tường thành phố Jerusalem được tái thiết dưới sự chỉ đạo của Nê-hê-mi.

Nhưng ngay sau những hoạt động phước hạnh này, sự suy thoái thuộc linh giữa những người Do Thái hồi hương đã rõ ràng. Điều tương tự cũng đã xảy ra với các loại hội chúng mà đã ra khỏi La mã giáo trong 500 năm qua. Các nguyên tắc Kinh Thánh đã được khám phá lại trong các thế kỷ qua, thường không còn được chấp nhận ngày nay!

Đức Chúa Trời đã sử dụng tiên tri Ma-la-chi trình bày sự thất bại của họ. Nói một cách nghiêm túc, ông chỉ ra rằng sự thờ phượng của họ đã suy đồi thành một hình thức tôn giáo bề ngoài và Đức Chúa Trời không còn có thể chấp nhận. Họ cũng đã hoàn toàn đánh mất tầm nhìn về Đấng Cứu Thế đã hứa. Rồi thay vì tự hạ mình cùng thú tội, những câu hỏi thách thức Chúa lại xuất hiện trên môi miệng. Thậm chí, họ dám nói: "'Phụng-sự Đức Chúa TRỜI thật vô-ích; và có lợi-ích gì để chúng ta giữ nhiệm-vụ Ngài giao, và để chúng ta bước đi trong sự khóc lóc trước mặt Đức GIA-VÊ vạn-quân?" (Mal. 3:14) Chúng ta không nghe thấy những lời tương tự như vậy trong thời đại của mình sao? Không phải Cơ Đốc giáo đã chìm xuống quá thấp rồi sao?

May mắn thay, vẫn còn một số người ở thời Ma-la-chi có suy nghĩ khác. “Lúc đó những kẻ kính-sợ Đức GIA-VÊ đã nói với nhau, Đức GIA-VÊ đã để ý và đã nghe, và một quyển sách để ghi-nhớ được viết trước mặt Ngài cho những kẻ kính-sợ Đức GIA-VÊ và những kẻ quý-trọng danh của Ngài”(Mal. 3:16). Lời giảng của Ma la chi đã chạm đến tấm lòng họ. Họ kính sợ Chúa và nói chuyện với nhau về Ngài và về lợi ích của Ngài.

Vào đầu Tin mừng Lu-ca, những người như vậy cũng được đề cập: các mục đồng, cụ bà An-ne kỉnh kiền, cụ ông Si-mê-ôn tin kính, tất nhiên còn có cha mẹ của Giăng Báp-tít, Ma-ri cùng Giô-sép và hầu hết các môn đệ đầu tiên sau này. Đây là những người ca ngợi Chúa, những kẻ đã nói về những công việc của Chúa và là những thánh đồ trung kiên khao khát sự hiện đến của Ngài. Chúa đã ghi chép về họ. Ngài đã "để ý và nghe". Lời nói của thiểu số người đó rất quý giá đối với tấm lòng của Chúa, đến nỗi Ngài đã tạo ra một cuốn sách tưởng niệm về họ. Hành vi và  lời nói vì Chúa của bạn không bao giờ bị quên lãng!

Khoảng 600 năm trước Ma-la-chi, vua Đa-vít cũng được Chúa cho ông biết về cuốn sách ghi nhớ nầy. Ông thưa với Chúa về bước đường gian truân của mình khi chạy trốn vua Sau-lơ, "Chúa biết các bước lang-thang của con; Xin chứa các giọt nước mắt của con trong ve của Chúa; Há chúng không có trong sách của Chúa sao?” (Thi. 56: 8)

Mọi người chúng ta nên tự hỏi liệu sẽ có bất cứ điều gì chép về mình trong cuốn sách này chăng? Chúng ta có thích đàm luận với nhau về thân vị của Ngài, tình yêu của Ngài, sự hiện đến của Ngài không? Khi tấm lòng chứa đầy Ngài, chính môi miệng sẽ nói ra. Đây là niềm vui của Chúa chúng ta - và Ngài sẽ không bao giờ quên điều đó!

Có lẽ các thiên sứ vẫn đang chép sách nầy mỗi ngày hôm nay?

4. Sách Các Nghị Quyết Của Đức Chúa Trời

Bây giờ chúng ta bàn về cuốn sách vốn có từ cõi vĩnh hằng quá khứ mà Chúa đã cho chúng ta thấy đôi phần. Thật là một ân huệ quá lớn khi Đức Chúa Trời cho phép chúng ta nhìn vào cuốn sách bí ẩn này như vậy.

Trong Thi thiên 40: 7-8 và được Hê-bơ-rơ 10:7 xác nhận, qua môi miệng của vua Đa-vít, Đấng Christ đã nói rằng Ngài đã hiện ra lần thứ nhất để làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời mà những ý muốn ấy đã được chép trong cuốn sách nầy rồi. “Bởi vậy cho nên, khi Đấng Christ vào thế giới thì phán rằng:.. Tôi bèn nói: 'Hỡi Đức Chúa Trời, nầy tôi đến' Trong cuốn sách có chép về tôi –'Để làm theo ý chỉ của Chúa’”

Sách nầy tạm gọi là “Sách Các Nghị Quyết Của Đức Chúa Trời Về Đấng Christ”. Kinh thánh ghi lại một số thời điểm chuyển động của Chúa Giê-su theo các nghị quyết của Đức Chúa Trời tam nhất, được chép trước trong sách ấy:

--Ga-la-ti 4:4, “Nhưng khi kỳ hạn đã được trọn, Đức Chúa Trời bèn sai Con Ngài đến, sanh bởi người nữ,…”.

--Công vụ 2:23, “Người này, bị nộp bởi kế-hoạch tiền định và sự tiền-tri của Đức Chúa TRỜI”. 

--1Ti-mô-thê 6:14,15: “cho đến khi có việc hiện ra của Chúa Giê-su Christ của chúng ta, mà Ngài sẽ lộ ra ở thời-điểm thích-hợp”.

Bạn ơi, đừng bao giờ nghĩ rằng Chúa Giê-su là nạn nhân bị động dưới tay các thế lực tôn giáo đương thời. Thời điểm mọi chuyển động sinh ra, chịu chết, và tái lâm của Ngài đều được ghi trước buổi sáng thế trong sách nghị quyết của Đức Chúa Trời rồi. Bạn nhớ rằng khi còn trên đất, Ngài đã nhiều lần phán rằng “giờ Ta chưa đến”. Về mặt nhân tính, chính Chúa không biết các thời điểm mà Chúa Cha định cho Ngài thi hành các sự việc. Ngài phán,“Nhưng về ngày hay giờ đó, chẳng có ai biết, cả các thiên-sứ trong trời, lẫn Con Trai, nhưng một mình Cha” (Mác 13:32). Quyền sách nầy đã hoàn thành trước sáng thế rồi.

5. Sách Các Nghị Quyết Của Đức Chúa Trời Về Trái Đất

Cuối cùng chúng ta đến: “Sách Nghị Quyết của Đức Chúa Trời về Trái Đất”- Tôi tin sách nầy cũng đã chép xong từ trước buổi sáng thế. Sách chép về trái đất và các chuyển biến trên trái đất kể từ ngày Chúa Giê-su thăng thiên, kéo dài đến cả cõi đời đời tương lai.

Đa ni ên 7:13-14 chép, “Ta lại nhìn xem trong những sự hiện thấy ban đêm, nầy, có một người giống như con người đến với những đám mây trên trời; người tới đến Đấng Thượng cổ …Người được ban cho quyền thế, vinh hiển, và nước; hầu cho hết thảy các dân, các nước, các thứ tiếng đều hầu việc người”.

Sứ đồ Giăng giải thích khải tượng nầy là: “Và tôi đã thấy trong bàn tay hữu của Đấng ngồi trên ngai một cuộn sách được viết bên trong và trên mặt sau, được niêm lại với 7 cái ấn.-- Và tôi đã thấy ở giữa cái ngai và giữa 4 con sinh-vật, và giữa các vị trưởng-lão một Chiên Con đang đứng, hình như đã mới bị giết,… Ngài đến và lấy sách đó ra khỏi bàn tay hữu của Đấng ngồi trên ngai…” (Khải 4:1,6, 7).

Sau khi thăng thiên, nhân tánh Chúa Giê-su được tấn phong là Chúa Tể cả vũ trụ, đến nỗi nghe đến danh Ngài mọi đầu gối trên trời (các thiên sứ), trên đất (loài người) và bên dưới đất (các quỷ) đều phải quỳ xuống và nhìn nhận Giê-su là Chúa. Chỉ Chúa Giê-su đăng quang mới có tư cách lấy cuốn sách nghị quyết của Đức Chúa Trời về trái đất và tháo 7 ấn trong sách đó.

Có một số tín nhân vẫn luôn thắc mắc; “năm nay là 2020, chúng ta đã vào ấn thứ mấy rồi?. Có phải ấn thứ 6 không?” Không ai trong chúng ta biết đích xác ngày Chúa Giê-su hiện ra, nên những lời tạm gọi là “tiên tri” của mấy người trước đây về ngày tái lâm của Chúa đều là dối trá cả.

--Đa số nhà giải kinh đều tin rằng 4 ấn đầu tiên về sự chuyển động của 4 con ngựa: bạch, hồng, ô và xanh tái đều đã xảy ra sau ngày Chúa Giê Giê-su thăng thiên rồi. Tôi tin 4 ấn nầy còn có hiệu lực đến ngày cuối cùng của thời đại nầy, khi Chúa Giê su bước chân xuống núi Ô-liu.

--Ấn thứ 5 đã được tháo rồi tiếp ngay sau 4 ấn đầu, nên chúng ta vẫn được nhìn thấy bàn thờ của lễ thiêu còn đang thiêu hóa những con người tuận đạo trong thời chúng ta, như ở Nigeria hiện nay chẳng hạn.

-- Ấn thứ 6 được Chúa tháo ra hay chưa vẫn còn là một ẩn số, dù năm rồi và năm nay (2020) có quá nhiều tai vạ siêu nhiên xảy ra dồn dập cho trái đất như nội dung ấn 6 bày tỏ?

-- Ấn thứ 7 có hiệu lực cả cõi vĩnh hằng tương lai.

Ấn thứ 7 gồm có 7 kèn, trong kèn 7 còn có 7 bát. 7 bát đổ xuống trước trận chiến Hạt-ma-ghê-đôn để đưa đến ngày tận thế, là chấm dứt 7 năm cuối cùng của nhân loại. Kèn 7 cũng còn có hiệu lực đến cả cõi đời đời tương lai vô tận.

Chúng ta không thể xác định khi nào ấn thứ 6 và 4 kèn đầu tiên bắt đầu có hiệu lực. Nhưng theo Khải 9: 1-11, Lu ca 10:18, Khải 13:1-10; 2 Tê 2: 3-4, Mathio 24:15-- thì sau khi kèn 5 thổi lên, sa-tan, là con rồng, sẽ bị trục xuất khỏi không trung. Hắn tức thì đẩy antichrist (A-bô-ly-ôn)  lên ngôi và con thú ấy sẽ bước vào đền thờ (mà hiện nay chưa tái thiết)  rồi tự xưng là Đức Chúa Trời, thì ngày đó cơn đại nạn 3,5 năm sau cùng liền nổ ra.

Những dự kiến về hiệp ước hòa bình Trung Đông đang được thảo luận hôm nay, có lẽ sẽ là thời cơ cho việc tháo ấn 6 và thổi lên 4 kèn đầu tiên, tiêu hủy một phần môi trường sống của trái đất, trước khi kèn số 5 thổi vang trong lễ đăng quang của antichrist. Tôi xin nhấn mạnh là “CÓ LẼ!”.

Kết luận

Phục truyền 29:28 chép, “Các điều bí-mật thuộc về GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI của chúng ta, nhưng các điều đã được tiết-lộ thuộc về chúng ta và những con trai của chúng ta mãi mãi”.

Kinh thánh là lời thành văn huyền nhiệm của Đức Chúa Trời cho chúng ta cầm tay, nhưng trải suốt gần 2000 năm trong lịch sử Hội thánh, nếu đã không có sự soi sáng, sự khải thị của Đức Thánh Linh cho rất nhiều người thời trước, làm sao ngày nay chúng ta có thể hiểu được gì?

Với Kinh thánh cầm tay còn như vậy, thì 5 cuốn sách huyền bí trên đây nằm ngoài tầm nhận biết của chúng ta. Cám ơn Chúa, qua sự chỉ dẫn của Kinh thánh, chúng ta hiểu một phần nhỏ về 5 cuốn sách ấy.- Sách sự sống tuyên bố sự cứu rỗi chắc chắn của chúng ta. Sách chép việc làm xấu xa cảnh cáo, và ngăn chặn chúng ta về lối sống cẩu thả. Sách tưởng niệm khơi lên trong chúng ta hi vọng về sự ban thưởng và biện minh của Chúa cho linh công quá khứ. Sách nghị quyết của Chúa Giê-su cho chúng ta lòng tin cậy Đấng thành tín chắc chắn sẽ hiện đến đúng kì. Và cuối cùng, sách niêm 7 ấn, gia tăng lòng tin cậy của chúng ta vào Đấng Thống Lĩnh (The All-Ruler) đang chuyển động lịch sử con người vào sự đại kết thần thượng.

Minh Khải 7-3-2020

701 lượt xem
Các bài trước
ĐỘNG CƠ HẦU VIỆC CHÚA (29/02/2020)
NĂM MÔN ĐỒ HÁI TRÁI CÂY SỰ SỐNG (28/02/2020)
SỢI DÂY LƯU TRUYỀN LỜI ĐỨC CHÚA TRỜI THỜI THƯỢNG CỔ (21/02/2020)
Được Vận Hành Bởi Những Lời Hứa Của Chúa (11/02/2020)
CUỘC SỐNG HAI BÀN THỜ (07/02/2020)
Coronavirus Có Liên Quan Gì Đến Ngày Chúa Tái Lâm (02/02/2020)
CÓ PHẢI KINH THÁNH LÀ LỜI ĐỨC CHÚA TRỜI? (06/01/2020)
DÂN TƯỞNG MÌNH ĐÃ HỒI HƯƠNG (19/12/2019)
Đồng Vắng Là Gì? (14/12/2019)
Món Quà Không Sao Tả Xiết của Thiên Chúa Trong Giáng Sinh (09/12/2019)
Thánh Kinh Trắc Nghiệm 2000  
THÁNH KINH GIẢI ĐÁP Bài 71-72 - MS Hứa Trung Tín
 
Tuyển Tập Viết Cho Niềm Tin 2016  
SAO CON KHÓC - Hải Yến
 
Truyện Ngắn & Bài Viết  
Mình Ơi Cùng Nhau
 
Giới Thiệu Nhạc Thánh Mới  
CHÚA LÀ MÃO TRIỀU CHO CON - Ca Khúc Kim Hân
 
Cùng Suy Gẫm Với Mục Sư Lữ Thành Kiến  
KHI TÔI NHỚ
 
Tạ Ơn Chúa  
Đức Tin Hay Sự Chữa Lành - Huỳnh Thanh Thủy
 
VHope  
Thánh Nhạc Chia Sẻ Niềm Tin - SỰ SỐNG - HTTL Vĩnh Phước
 
Kinh Thánh  
KINH THÁNH TÂN ƯỚC: Sách KHẢI HUYỀN
 
Đức Tin  
NAN ĐỀ VÀ GIẢI PHÁP
 
Tin Tức  
Tin Tổng Hợp Trong Tuần
 
Thơ & Nhạc  
“HAI MẶT CỦA BỨC TRANH THÊU”
 
Góc của Ađam & Êva  
5 Năm Điều Các Bạn Nữ Cần Nhớ Khi Hẹn Hò
 
Tình Yêu & Hy Vọng  
BÀN LUẬN VỀ NƯỚC TRỜI (1)
 
Phát Thanh Tin Lành Toronto  
PHÁT THANH TIN LÀNH TORONTO 19/09/2020
 
Kịch Cơ Đốc  
NẾU CHỈ CÒN 1 NGÀY....
 
Giải Ảo Tâm Linh  
The Father That Fears God
 
Nghiệm và Sống  
Nhưng Biển Vẫn Mãi Là Biển Cả Mênh Mông…
 
Tin Tức & Tin Mừng  
CŨNG LÀ PHE MÌNH
 
Nhận Được & Giới Thiệu  
SỐNG BIẾT ƠN NGÀI - Thánh Nhạc Tạ Ơn HTTL Vancouver
 
Thánh Kinh Giải Đáp  
Hỏi Đáp Từ Mục Sư Billy Graham
 
Tin Lành Media  
Kiểm Chứng Niềm Tin Qua Phương Pháp Sử Học
 
Bạn Hữu Âm Nhạc  
CHÚA XUÂN
 
Tiếng Nói Quê Hương  
NGƯỜI TRAI TRẺ GIÀU CÓ - Radio TNQH Sept 19 2020
 
Tài Liệu  
TƯỚC HIỆU MỤC SƯ - REVEREND
 
Hội Thánh Truyền Giáo Trên Đường Dây  
SỐNG ĐẠO THẬT - Cô Nguyễn Hoàng Yến
 
Nhật Ký Truyền Giáo  
MUỐI CỦA ĐẤT
 
Cuộc Thi Viết Nhạc Thánh  
CHUNG KẾT CUỘC THI VIẾT NHẠC THÁNH 2015
 
Chia Sẻ Phim & Ảnh  
Con Tàu Nô-ê đã tìm thấy và cơn Đại Hồng Thủy trong Kinh Thánh là có thật
 
Cuộc Thi Viết Truyện Ngắn  
THÔNG BÁO MỚI VỀ TUYỂN TẬP TRUYỆN NGẮN & NHẠC THÁNH VIẾT CHO NIỀM TIN 2016
 
Hoa Tư Tưởng  
HOA TƯ TƯỞNG 30
 
Sưu Tầm  
Vua Cải Trang
 
Website Cơ Đốc  
GIỚI THIỆU WEBSITE CƠ ĐỐC