Vườn ÊĐen Mới | Tài Liệu
Gia-Cốp Gặp Chúa - Phần Hai
Ngày 08/06/2010

Sermon: Jacob's Peniel
Author: Joel R. Beeke
Tiếng Gọi Trong Đêm: Ma-thi-ơ 25:6


 Lòng Ăn Năn Thành Khẩn

Phê-ni-ên là nơi phước hạnh bởi đó là nơi của lòng nhẫn nại, và đó cũng là nơi của lòng thành khẩn ăn năn. Lòng thành khẩn ăn năn không thể thiếu vắng trong lời cầu nguyện khẩn thiết. Trong sự hiện diện thánh khiết, công bình và oai nghiêm của Chúa chúng ta không thể không nhận ra tình trạng tội lỗi của mình và biết rằng mình cần phải hạ mình.
 
Phê-ni-ên chỉ ra hai điều đặc biệt về lòng ăn năn thành khẩn


1.  Thiên Sứ đánh trật xương hông: khi Thiên Sứ chạm vào hông của Gia-cốp thì ông bị trật. Có lẽ đây là lúc Gia-cốp nhận ra rằng đối thủ của mình không phải là người bình thường. Nhà truyền đạo người Scotland, Douglas MacMillan đã từng kinh nghiệm thi đấu vật khi còn trẻ nói rằng: “Xương hông chỉ có thể bị trật khi một người bị đấm rất mạnh vào hông.” Nhưng vị Thiên Sứ này chỉ chạm nhẹ vào hông Gia-cốp thì xương hông của ông lập tức mất bình thường.
 
Trong suốt cuộc vật lộn đêm ấy Thiên sứ đã tự kiềm chế và chỉ vật lộn như một người bình thường. Nhưng bây giờ trời đã sáng, Thiên sứ không muốn Gia-cốp nhìn thấy mình rõ ràng. Vì vậy chỉ với một cái chạm nhẹ, Thiên sứ đã làm cho Gia-cốp bị thương, Gia-cốp bị tan vỡ. Nhà đấu vật MacMillan nói rằng các vận động viên thi đấu luôn tập trung đấm vào khu vực xương hông. Bởi vì một khi xương hông bị trật thì người vận động viên phải đầu hàng chịu thua.
 
Vị Thiên sứ đã không đấm vào xương hông của Gia-cốp nhưng chỉ chạm tay vào. Chúa dùng quyền năng thiên thượng của Ngài vừa đủ để đánh hạ sự kiêu ngạo và lòng tự tin của Gia-cốp. Chúa chạm vào nơi mà Ngài có thể bắt phục ông phải biết quỳ xuống.
 
Đức Chúa Trời vẫn sử dụng phương cách này ngày nay. Chẳng hạn như một người phụ nữ đến nói với vị mục sư rằng: “Chúa đã làm cho tôi hạ mình đến mức tôi tin rằng tôi sẽ thuận phục hoàn toàn mọi điều Chúa sẽ cho phép xảy ra trên đời sống tôi ngoại trừ một điều” Mục sư hỏi: “Điều ngoại lệ đó là gì?” Bà nói cách ngập ngừng: “Tôi sẽ không chấp nhận nếu Chúa cho phép chồng tôi bị ung thư.” Sau đó chồng bà bị ung thư và bà đã phản ứng như thế nào? Bà đã vẫn trung tín. Chúa đã làm cho bà tan vỡ hoàn toàn thông qua chứng bệnh đó. Bà đã thật sự hoàn toàn nhờ cậy nơi Chúa.
 
Đó chính là điều đã xảy đến cho Gia-cốp. Chúa chạm vào điểm yếu của ông để rồi suốt cuộc đời còn lại ông học nhờ cậy nơi Chúa hoàn toàn. Gia-cốp được ân điển Chúa nắm giữ. Gia-cốp đau đớn khi xương hông bị trật. Ông nhận ra rằng ông không bao giờ có thể chiến thắng trong cuộc vật lộn này. Ông biết mình bị đánh bại. Nhưng điều ngạc nhiên là ông không bỏ cuộc. Ông quyết bám vào đối thủ của mình, ôm choàng lấy người mà mình không thể đánh thắng. Cảm nhận sự hiện diện thiêng liêng, Gia-cốp càng bám chặt vào Thiên Sứ của giao ước. Vì sao? Chúng ta tìm thấy câu trả lời trong câu 26: “Tôi sẽ không để cho người đi đâu nếu người không ban phước cho tôi.”
 
Có hai giai đoạn trong sự vật lộn của Gia-cốp với thiên sứ. Giai đoạn một, Gia-cốp vật lộn với thiên sứ nhưng không thắng. Giai đoạn hai, Gia-cốp chủ động cầu xin và được đáp lời. Đây là sự nghịch lý của ân điển. Sau khi Gia-cốp bị thương, ông chủ động kêu xin với Chúa và được đáp lời. Bí mật đó là Gia-cốp tiếp tục chiến đấu nhưng không bằng sức riêng hay mưu kế nhưng chỉ bám vào Đấng duy nhất có thể cứu giúp ông. Bí quyết để Gia-cốp chiến thắng đó là sự bất năng của ông và lòng hoàn toàn nhờ cậy Chúa.
 
Lẽ thật quý báu từ phân đoạn Kinh thánh này là Gia-cốp trở nên hữu dụng cho Chúa khi ông thất bại, không thể bước đi hơn là lúc ông mạnh mẽ, mưu kế, tự bào chữa, tự giải quyết vấn để. Bạn học được gì về những thất bại trong quá khứ khi suy gẫm về Gia-cốp? Nếu bạn nghĩ rằng cuộc đời mình đã bỏ vì cớ những thất bại đã qua thì hãy xét xem đó phải là cách duy nhất để Chúa buộc bạn phải ăn năn? Có thể bạn không hiểu điều gì xảy ra và cứ cố gắng trốn chạy nhưng không thể được vì bạn bị tổn thương quá nặng. Bạn cố gắng làm điều mà bạn đã từng làm trước đây nhưng thất bại vì sức lực không còn nữa. Bạn không còn tự tin vào khả năng của mình nữa. Tan vỡ có thể là cách Đức Chúa Trời dùng để đem bạn trở lại cùng chính Ngài, nơi bạn có thể neo chặt vào Chúa, xin Chúa thương xót ban ơn để bạn có thể tiếp tục hành trình.
 
Cũng một thể ấy, Gia-cốp đã bám chặt vào Thiên sứ của giao ước Đấng phán rằng hãy để cho ta đi vì trời đã sáng (câu 26). Gia-cốp đáp lại rằng: “Tôi sẽ không để cho người đi nếu người không ban phước cho tôi.” Ông đeo bám vào người vật lộn cùng mình vì ông biết rằng người đó là Đức Chúa Trời. Gia-cốp đeo bám Chúa vì ông biết rằng ông không thể làm gì được nữa ngoài Ngài. Cả Đức Chúa Trời và Gia-cốp đều chiến thắng trong cuộc vật lộn này. Khi Gia-cốp yếu đuối là lúc ông mạnh mẽ vì ân điển của Chúa trở nên trọn vẹn trong ông (2 Cô 12:9). Người Đức Chúa Trời theo đuổi trở thành người không cho Ngài đi. Đó là ân điển.
 
Cuối cùng thì Gia-cốp thật sự thua nhưng cũng thật sự thắng-thắng bằng cách thua. Và Đức Chúa Trời cũng chiến thắng. Gia-cốp có sức mạnh trong sự yếu đuối và đã thắng thế; Chúa có quyền năng qua sức mạnh và đã thắng cuộc.
 
Như vậy không có sự thất bại tại đây, nhưng là cả hai đều chiến thắng-đó là phương cách của ân điển. Gia-cốp chiến thắng vì được ban phước; Chúa chiến thắng vì đã ban phước, Ngài trở thành Đấng ban phước và Chúa Jesus Christ là nguồn phước, đem đến cho Ngài sự vinh hiển.
 
Đức Chúa Trời có bao giờ làm cho bạn tan vỡ đến mức bạn chỉ còn có thể nương cậy nơi Chúa hoàn toàn. Phao-lô nói rằng: “Khi tôi yếu đuối là lúc tôi mạnh mẽ”- mạnh mẽ trong Đấng Christ (2 Cô 12:10). Vấn đề của chúng ta hôm nay là chúng ta nhờ cậy quá nhiều vào sức mình. Chúng ta sẽ không kinh nghiệm được ơn phước của Chúa trong đời sống, hội thánh và quốc gia cho đến khi chúng ta nhận ra mình yếu đuối đến đâu và quỳ xuống trước quyền năng cùng sự khôn ngoan diệu kỳ của Đức Chúa Trời.
 
Gia-cốp chỉ nhận biết ơn phước của sự ăn năn sau khi Chúa làm cho ông tan vỡ bởi sự đụng chạm của Ngài. Đó có phải cũng là kinh nghiệm của bạn? Sau khi đã kinh nghiệm điều này bạn có mong muốn được kinh nghiệm như thế nữa không? Có phải phước hạnh từ việc neo chặt lấy Chúa trong sự ăn năn là ngọt ngào hơn ngôn từ có thể mô tả?
 
2.  Gia-cốp có tên mới. Bằng cớ thứ hai của sự ăn năn tại Phê-ni-ên là ông được đặt tên mới sau khi bị thiên sứ đánh trật hông.
 
Trong câu 27 Thiên sứ hỏi Gia-cốp: “Tên ngươi là gì?” Có lẽ bạn ngạc nhiên về câu hỏi này. Thiên sứ của giao ước lại không biết tên Gia-cốp sao? Vì sao Ngài hỏi tên ông? Gia-cốp mới vừa cầu xin Chúa ban phước. Sự ban phước của Chúa thường bắt đầu với việc chúng ta ăn năn và sự ăn năn khởi đầu với câu hỏi: “Tên ngươi là gì?”
 
Ông trả lời đơn giản “Gia-cốp” (câu 27). Ông nói tên mình, và trong câu trả lời đơn giản này ông được trở nên thanh sạch trước mặt Chúa. Ông xưng nhận mình là ai và đã làm điều gì. Bằng việc nói tên mình ông được nhắc nhớ lại những gì mình đã làm trong hai mươi năm qua: thế nào ông đã lừa anh, dối cha, gạt La-ban, và hành động gây xấu hổ cho gia đình. Chúa hỏi ngươi là ai và ông đã thú nhận sự thật: “Tôi là Gia-cốp, kẻ nắm gót, kẻ chiếm chỗ, kẻ lừa bịp, mánh khóe, ranh ma, tự phụ, tham vọng. Tôi là người như thế.
 
Cuối cùng thì Gia-cốp cũng thú nhận mình là ai. Hai mươi năm trước, người cha già mù lòa hỏi cùng một câu hỏi nhưng ông đã trả lời dối: “Tôi là Ê-sau, con trưởng nam của cha.” Đức Chúa Trời đã không để cho Gia-cốp bước vào miền đất hứa với danh xưng Gia-cốp kẻ lừa bịp, kẻ lắm mưu nhiều kế, phân chia gia đình và tài sản cùng chuẩn bị rất nhiều đồ hối lộ cho Ê-sau anh mình. Gia-cốp cố gắng bằng mọi cách để Ê-sau không trả thù. Đồng thời ông dốc đổ sự sợ hãi của lòng mình ra trước mặt Chúa trong lời cầu nguyện dài nhất được ghi lại trong Sáng thế ký. Như vậy Gia-cốp vẫn sống hai mặt: một mặt là lập kế hoạch và mặt kia là cầu xin sự dẫn dắt của Chúa.
 
Đức Chúa Trời không muốn Gia-cốp tin vào khả năng mưu kế của ông trong việc giải quyết hận thù với Ê-sau và đưa ông vào miền đất hứa. Vì vậy Chúa vật lộn với ông suốt đêm nhằm buộc ông phải phủ phục trong sự ăn năn. Gia-cốp luôn mong ước ơn phước của Chúa và đây là điểm mạnh của ông. Gia-cốp cố gắng có được ơn phước đó bằng việc lường gạt nhưng bây giờ điều đó không còn hiệu quả nữa. Ông không còn có thể lập kế hoạch nhưng chỉ biết bám vào Chúa trong sự tan vỡ của mình. Vì thế ông kêu nài với Chúa để có được điều mà ông không bao giờ có thể tạo nên.
 
Chúa đối xử với chúng ta một cách thực tế. Ngài đem chúng ta vào trong sự ăn năn chân thành để rồi ban phước cho chúng ta trong những cơ hội như thế. Chúa khiến cho chúng ta thừa nhận mình thật sự là ai trước mặt Chúa để rồi Ngài có thể bày tỏ chính mình Ngài. Vì vậy điều hết sức quan trọng đó là chúng ta chấm dứt lập mưu kế và nhờ cậy vào sự công bình riêng của mình nhưng trở nên trống không trước mặt Chúa trong địa vị của một tội nhân đáng ở địa ngục.
 
Chúa sẽ không ban cho chúng ta sự tự do thuộc linh khi nào chúng ta còn che dấu tội lỗi trong đời sống mình. Chúng ta sẽ không nhìn thấy mặt Ngài khi nào chúng ta vẫn còn đeo theo tội lỗi hơn là Chúa. Ê-sai 59:2 dạy chúng ta rằng: “tội lỗi các ngươi đã che khuất mặt Ngài khỏi các ngươi đến nỗi Ngài không nghe các ngươi nữa.” Chúng ta thường cảm nhận rằng mình xa cách với Chúa bởi vì không chịu xưng tội và thú nhận con người thật của mình. Nhưng sứ đồ Giăng cảnh cáo chúng ta rằng nếu chúng ta tiếp tục sống như thế chúng ta sẽ tự hủy hoại chính mình (1 Giăng 1:10).
 
Có bao giờ bạn xưng nhận trước mặt Chúa rằng mình giống như Gia-cốp? Những tội lỗi trong quá khứ có trở lại ám ảnh bạn như đã ám ảnh Gia-cốp? Khi Gia-cốp nói ra tên thật của mình ông xưng nhận rằng mình không là gì khác hơn là kẻ lừa gạt, là tội nhân không ra chi. Còn bạn thì sao? Bạn có nhận rằng mình là tội nhân không ra chi và chỉ có thể được cứu một khi Chúa biến đổi cuộc đời bạn từ bên trong?
 
Đức Chúa Trời đáp lại lòng ăn năn của Gia-cốp rằng: “Tên ngươi sẽ chẳng là Gia-cốp nữa, nhưng tên là Y-sơ-ra-ên, vì ngươi đã có vật lộn với Đức Chúa Trời và người ta; ngươi đều được thắng.” Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời Gia-cốp nhận được một ơn phước trong sạch không do mưu kế mình tạo ra. Ông nhận nó cách trực tiếp từ nơi tay Chúa, không do bất cứ cố gắng nào của ông.
 
Khi bạn xưng nhận như Gia-cốp rằng mình là kẻ mưu kế, Chúa sẽ thay đổi con người bên trong của bạn. Giống như Gia-cốp tên bạn sẽ được đổi thành Y-sơ-ra-ên, bởi Chúa sẽ khiến bạn trở thành hoàng tử, công chúa của Ngài. Bạn có nhận thấy không, sự tuyệt diệu của Tin lành là khi Gia-cốp xưng nhận tên thật của mình Chúa ban cho ông tên mới tốt hơn. Ôi, có một sự khác biệt rất lớn giữa việc Chúa gọi chúng ta là người thuộc về Christ với việc chúng ta tự nhận mình là người Cơ đốc cách vô căn cứ. Việc Chúa gọi chúng ta là ân điển, nhưng việc chúng ta tự nhận mình là tự dối mình.
 
Theo quan điểm con người, Gia-cốp là cái tên xấu xa. Thậm chí Ê-sau, anh Gia-cốp đã đúng khi nói rằng: “Có phải vì người ta gọi nó là Gia-cốp mà nó hai lần chiếm vị tôi rồi chăng? Nó đã chiếm quyền trưởng nam tôi, và bây giờ lại còn chiếm phước lành của tôi nữa.” (Sáng 27:36)
 
Nhưng từ phương diện Chúa, Gia-cốp là cái tên tạm thời bởi ông được Chúa yêu từ trước vô cùng. Thơ Rô-ma 9:11-13 chép rằng: “Vì, khi hai con chưa sanh ra, chưa làm điều chi lành hay dữ hầu cho được giữ vững ý chỉ Đức Chúa Trời, là ý định sẵn bởi sự kén chọn tự do của Ngài, chẳng cứ việc làm, nhưng cứ Đấng kêu gọi thì có lời phán cho mẹ của hai con rằng: Đứa lớn sẽ làm tôi đứa nhỏ; như có chép rằng: Ta yêu Gia-cốp và ghét Ê-sau.”
 
Cho dù Ê-sau có đến gặp Gia-cốp với bốn trăm người dõng sĩ thì Chúa đã lập giao ước để bảo vệ ông, kẻ lắm mưu kế nhưng được chọn để thuộc về Ngài mãi mãi (Ô-sê 2:9) Tình yêu đời đời không thay đổi của Đức Chúa Trời là sự mầu nhiệm dẫn đến sự thay đổi tên, thay đổi tính cách của ông.
 
Cũng một thể ấy, sự mầu nhiệm của ân điển Ngài là điều đưa bạn đến với thập tự giá Chúa Jesus và được tái sinh. Đấng Cứu Thế đã sẵn sàng nhận lấy cái tên thấp hèn và tội lỗi của bạn để đem đến cho bạn tên mới tốt đẹp và sự công bình trọn vẹn. Chỉ trong Đấng Christ, bạn trở nên hoàng tử và công chúa của Đức Chúa Trời và sống trong năng quyền của Ngài.
 
 Tiếng Gọi Trong Đêm: Ma-thi-ơ 25:6

3142 lượt xem
Các bài trước
Gia-Cốp Gặp Chúa (29/05/2010)
Những Điều Cần Biết Về Sự Cám Dỗ - Chương Cuối (30/01/2010)
Những Điều Cần Biết Về Sự Cám Dỗ - Chương 9 (13/01/2010)
Những Điều Cần Biết Về Sự Cám Dỗ - Chương 8 (05/01/2010)
Những Điều Cần Biết Về Sự Cám Dỗ - Chương 7 (29/12/2009)
Mục Đích Của Lễ Giáng Sinh (22/12/2009)
Những Điều Cần Biết Về Sự Cám Dỗ - Chương 6 (18/12/2009)
10 “Điều Răn” Cho Người Cao Niên (09/12/2009)
Biến Cố Được Cất Lên Không Trung (09/12/2009)
Những Điều Cần Biết Về Sự Cám Dỗ - Chương 5 (03/12/2009)
Thánh Kinh Trắc Nghiệm 2000  
THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 62
 
Tuyển Tập Viết Cho Niềm Tin 2016  
SAO CON KHÓC - Hải Yến
 
Truyện Ngắn & Bài Viết  
NÉT BÚT CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI TRÊN NHỮNG DÒNG SÔNG
 
Giới Thiệu Nhạc Thánh Mới  
CHÚA KẾT BÔNG TRÁI NGÀY XUÂN
 
Cùng Suy Gẫm Với Mục Sư Lữ Thành Kiến  
LẶNG LẼ NƠI NÀY
 
Dưỡng Linh  
Được Vận Hành Bởi Những Lời Hứa Của Chúa
 
Tạ Ơn Chúa  
NGUỜI TỪNG LÀ VÔ THẦN VÀ “NHẠO BÁNG” CHÚA
 
VHope  
Những Quả Ngọt Chúa Ban
 
Kinh Thánh  
KINH THÁNH TÂN ƯỚC: Sách KHẢI HUYỀN
 
Đức Tin  
CHÚA JESUS NÓI SỰ THẬT VỀ SỰ KINH KHIẾP CỦA HỎA NGỤC
 
Tin Tức  
Tín Hữu Trung Quốc Phải Chịu Nhận Diện Mới Vào Nhà Thờ
 
Thơ & Nhạc  
MƯA – MƯA
 
Góc của Ađam & Êva  
HÃY LẮNG NGHE NHAU BẰNG TRÁI TIM
 
Phát Thanh Tin Lành Toronto  
PHÁT THANH TIN LÀNH TORONTO 15/02/2020
 
Kịch Cơ Đốc  
NẾU CHỈ CÒN 1 NGÀY....
 
Nghiệm và Sống  
Cho Chính Chúng Ta
 
Nhận Được & Giới Thiệu  
NHỮNG NGÀY TRỜI TRÊN ĐẤT
 
Tin Lành Media  
Lễ Cung Hiến Thánh Đường HTTL Tây Bắc
 
Thánh Kinh Giải Đáp  
CƠ ĐỐC NHÂN CÓ TIN VÀO BÁC SĨ?
 
Giải Ảo Tâm Linh  
PHƯỚC LÀNH ĐẦU NĂM - Mục sư Nguyễn Anh Tuấn
 
Khoa Học Minh Họa  
Đà Điểu
 
Hội Thánh Truyền Giáo Trên Đường Dây  
XƯNG CÔNG CHÍNH BỞI ĐỨC TIN - MS Nguyễn Thới Lai
 
Phút Suy Tư (PowerPoint Slide Show)  
KHI TÔI QUỲ NƠI CHÂN CHÚA
 
Bạn Hữu Âm Nhạc  
CHÚA XUÂN
 
Nhật Ký Truyền Giáo  
MUỐI CỦA ĐẤT
 
Cuộc Thi Viết Nhạc Thánh  
CHUNG KẾT CUỘC THI VIẾT NHẠC THÁNH 2015
 
Chia Sẻ Phim & Ảnh  
Con Tàu Nô-ê đã tìm thấy và cơn Đại Hồng Thủy trong Kinh Thánh là có thật
 
Cuộc Thi Viết Truyện Ngắn  
THÔNG BÁO MỚI VỀ TUYỂN TẬP TRUYỆN NGẮN & NHẠC THÁNH VIẾT CHO NIỀM TIN 2016
 
Hoa Tư Tưởng  
HOA TƯ TƯỞNG 29
 
Sưu Tầm  
Chuyện tình ngày Valentine của ông bà Mục Sư Nguyễn Anh Tuấn
 
Website Cơ Đốc  
GIỚI THIỆU WEBSITE CƠ ĐỐC