Vườn ÊĐen Mới | Tài Liệu
Gia Cốp Gặp Chúa Phần 3
Ngày 21/06/2010

Bài giảng: Jacob's Peniel
Tác giả: Joel R. Beeke 
Tiếng Gọi Trong Đêm: Ma-thi-ơ 25:6


Sáng 32:22-32
 Phần III

                 Năng Quyền

                Phê-ni-ên là nơi ơn phước vì đó là nơi của năng quyền. Như Chúa đã phán với Gia-cốp trong câu 28 “Tên ngươi sẽ không gọi là Gia-cốp nữa nhưng là Y-sơ-ra-ên, vì ngươi đã vật lộn với Đức Chúa Trời và người ta và đều được thắng”.

Trong đêm vật lộn với thiên sứ của Chúa, Gia-cốp nhận ra rằng thiên sứ đó thật là Đức Chúa Trời, đã đến để đối đầu với ông. Gia-cốp đã đối diện với Chúa. Gia-cốp nhận ra rằng nỗi sợ hãi lớn nhất trong đời mình không phải là Ê-sau. Gia-cốp cần có ơn của Chúa để tiếp tục cuộc hành trình. Đối với ông, ơn phước đó quan trọng hơn hết mọi điều khác. Và như tiên tri Ô-sê đã nói: “Người có quyền nơi thiên sứ và được thắng (12: 4). Ô-sê nói rằng Gia-cốp thắng hơn thiên sứ bằng cách khóc lóc và nài xin. Gia-cốp trở nên kiệt sức không còn có thể vật lộn nữa, chỉ còn có thể bám lấy thiên sứ như đứa trẻ bám vào cha mẹ. Ông thắng hơn thiên sứ sau khi ông ngã quỵ và cầu xin ơn thương xót.
 
Đôi khi hoàn cảnh và con người ngăn trở chúng ta tiến đến mục tiêu. Nhưng trong khó khăn của chúng ta, dù điều đó là gì đi nữa, thì chúng ta vẫn phải giải quyết với Chúa. Trong mọi hoàn cảnh của đời sống, mối liên hệ của chúng ta với Chúa là điều trước tiên.
 
Chúa không áp đặt chính Ngài trên chúng ta. Thiên sứ của Chúa đã có thể tiêu diệt Gia-cốp bất cứ lúc nào, nhưng Ngài để cho Gia-cốp kiệt lực trước. Chúa muốn đánh bại Gia-cốp để rồi ông nhận ra rằng mình cần Chúa và kêu xin sự thương xót của Ngài. Cũng một thể ấy Chúa đến với chúng ta trong những nỗi đau đớn và có vẻ như Ngài đối nghịch với chúng ta cho đến khi chúng ta nhận ra rằng mình bất năng như như thế nào và cần Chúa đến đâu. Chúa muốn làm tan vỡ chúng ta cho đến khi chúng ta kêu lên trong nước mắt rằng: “Con sẽ không để cho Ngài đi đâu nếu Ngài không ban phước cho con.”
 
Tên Y-sơ-ra-ên Chúa đặt cho Gia-cốp có nghĩa là “Đức Chúa Trời chiến đấu với ngươi” và cũng có nghĩa là “Ngươi đã chiến đấu với Chúa.” Y-sơ-ra-ên chính là Gia-cốp bị Chúa đánh và làm cho bị thương. Trong Đấng Christ chúng ta được ban cho tên mới và được Chúa biến đổi. Chúng ta thắng hơn tội lỗi bởi sự xức dầu của Đức Thánh Linh. Trong Đấng Christ chúng ta thắng hơn kẻ thù. Trong Đấng Christ chúng ta thắng hơn bội phần nhờ Đấng yêu thương mình (Rô 8:37). Không ai có thể phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu của Đấng Christ (Rô 8:38-39).
 
Quyền năng bày tỏ trong việc thay đổi tên của Gia-cốp không phải sức mạnh thuộc thể. Đó là quyền năng tuôn đổ thông qua Chúa Jesus và lời hứa của Ngài. Gia-cốp kinh nghiệm năng quyền trường tồn tại Phê-ni-ên. Vị Thiên sứ của giao ước ban phước cho ông (câu 29). Bất cứ ai gặp Chúa và được Ngài ban phước đều thay đổi đời sống mình.
 
Ngài nay chúng ta xem nhẹ việc được Chúa ban phước. Trong từ ngữ Hê-bơ-rơ, được Chúa ban phước có nghĩa là người đó thờ phượng Đấng đã bày tỏ cùng mình qua lời Kinh thánh. Nó bao gồm việc nhận lấy ơn sủng của Chúa bởi đức tin và kinh nghiệm niềm vui của sự vâng lời. Được ban phước bao gồm nhận lãnh, gìn giữ và dâng hiến. Đó là kinh nghiệm tiến trình biến đổi thông qua sự chiêm ngưỡng sự tốt đẹp của Chúa. Phước hạnh thật sẽ làm cho bạn yêu mến Chúa hơn. Nó sẽ giúp cho bạn trên đường theo Chúa trong đời sống thánh khiết, khiến cho bạn mong ước ngày bạn được ở với Chúa mãi mãi.
 
Gia-cốp rời Phê-ni-ên với quyền năng của Chúa bao phủ trên ông. Câu 31 cho chúng ta biết: “Khi qua nơi Phê-ni-ên, Gia-cốp thấy mặt trời đã mọc rồi”.
 
Điều thứ nhất chúng ta cần để ý đó là Y-sơ-ra-ên rời Phê-ni-ên. Ông không thể ở lại nơi phước hạnh đặc biệt này, đỉnh núi nơi ông tương giao với Chúa, nhưng phải tiếp tục cuộc linh trình.
 
Thứ hai mặt trời mọc là hình ảnh đẹp đẽ và biểu tượng của năng lực. Mặt trời mọc hứa hẹn một ngày mới tốt đẹp, nhưng trong trường hợp của Gia-cốp, nó là biểu hiện của một người đã được thay đổi trong ngày mới. Mặt trời mọc cũng là biểu tượng của sự chữa lành của Đấng Công Bình. Những lời hứa Đấng Christ ban cho linh hồn đói khát của chúng ta thật quyền năng biết bao!
 
Như thế Y-sơ-ra-ên rời Phê-ni-ên tiếp tục cuộc hành trình trong năng lực của Đấng Công Bình, lòng ông được trong sạch và tràn đầy sự bình an. Ngày nay, đời sống Cơ Đốc Nhân có được bông trái của Đấng Công Bình sẽ tiến lên trong sức mạnh của Chúa.
 
Cái giá phải trả
Để lại Phê-ni-ên phía sau, Gia-cốp tiến vào Ca-na-an miền đất hứa để gặp Ê-sau anh mình. Ông được ban phước, nhưng cũng bị đi khập khiễng. Ông bị đau. Chúa để lại trên Gia-cốp một dấu vết vĩnh viễn, và vì thế hậu tự của ông không ăn xương hông của động vật (câu 32). Gia-cốp trả giá để có ơn phước của Chúa cho suốt cuộc đời còn lại. Ông đi vào Ca-na-an với niềm vui nhưng cũng với sự đau đớn.
 
Làm thế nào sự đau đớn lại có ảnh hưởng lớn đến nỗi nó được ghi lại trong câu chuyện vật lộn cảm động này? Một Cơ đốc nhân thật học biết rằng không có đau thương thì không có phước hạnh. Nhưng đau thương và khó khăn sẽ trở nên ích lợi khi người đó nhìn thấy bông trái của sự chịu khổ. Tình yêu có giá của nó, nhưng đó là cái giá đáng để trả. Đức Chúa Trời đối xử với chúng ta bằng lòng thương xót “khắt khe,” cho phép chúng ta trải qua những khó khăn mà chúng ta nghĩ rằng mình không thể chịu đựng nỗi và cất khỏi chúng ta điều mình cho rằng không thể thiếu. Tuy nhiên khi người khác nhìn thấy ân điển “khắt khe” đó đẩy chúng ta đến gần Chúa và khiến chúng ta trở nên giống Đấng Christ hơn, họ sẽ ước mong có được điều chúng ta có.
 
Thậm chí thế gian cũng quan sát chúng ta khi chúng ta ở trong đau đớn. Họ xem chúng ta có phải là “muối mặn” hay không.
 
Gia-cốp rời Phê-ni-ên với tên mới và dáng đi mới, hai phần không thể tách rời của ân điển Đức Chúa Trời. Tên mới sẽ mãi mãi nhắc cho ông nhớ kết cuộc của ông trong Chúa, và cái trật ở hông nhắc cho ông nhớ mãi rằng Chúa đã thắng hơn ông. Sự bất năng của ông nhắc cho nhớ đến cuối đời mình về nguồn thật sự của sức mạnh và phước hạnh. Nó sẽ nhắc ông nhớ về cái đêm mà ông đã bị tan vỡ và kêu xin sự thương xót của Chúa và được đáp lời.
 
Kinh nghiệm Gia-cốp trải qua được xem như một cách đối xử đặc biệt của người cha mà Đức Chúa Trời dùng đối với chúng ta là những kẻ tin Ngài. Chúa đưa chúng ta đến với một sự khủng hoảng đau đớn dưới một hình thức nào đó hay đem chúng ta vào trong một giai đoạn tranh chiến mãnh liệt. Trong quá trình đó, chúng ta không còn đặt lòng tin nơi khả năng của mình nữa. Sức lực tiêu tan. Chúng ta học cách nương dựa nơi Chúa hơn là nơi chính mình. Những bài học như thế cần được lặp đi lặp lại liên tục trong đời sống chúng ta vì chúng ta là những người “học hoài chẳng thuộc”. Khi Chúa đổi tên Áp-ra-ham, tên đó được đổi mãi mãi. Khi Chúa đổi tên Sa-ra tên đó cũng được đổi mãi mãi. Nhưng Gia-cốp vẫn còn được nhắc đến với cái tên Gia-cốp. Đôi khi Kinh thánh gọi ông là Gia-cốp, đôi khi lại gọi Y-sơ-ra-ên. Nhưng sau sự kiện Phi-nê-ên, ông trở thành người đang trên đường tới phước hạnh.
 
Trong sự khôn ngoan đầy tình thương của Ngài, Chúa đôi khi làm chúng ta bị thương, giống như Ngài làm trật xương hông của Gia-cốp khiến cho ông phải đi khập khiễng. Chúa có thể cất lấy điều gì đó, hay một ai đó ra khỏi cuộc đời chúng ta. Ngài có thể cho phép điều gì đó xảy ra khiến cho chúng ta cảm thấy mình vô tích sự hay tê liệt. Sự đụng chạm của Chúa trong những thời điểm như vậy có vẻ như tàn nhẫn nhưng trong đó có chứa đựng lẽ thật vì qua đó chúng ta học biết rằng “Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi biết rằng sự xét đoán của Ngài là công bình, Và ấy là bởi sự thành tín mà Ngài làm cho tôi bị khổ nạn” (Thi thiên 119: 75)
 
Có tội lỗi nào trong đời sống bạn hôm nay mà Chúa phải đánh trật xương hông của bạn mới khiến cho bạn tỉnh ngộ? Cho dù bạn đau đớn đến đâu đi nữa, thì bạn sẽ nhận được phước hạnh và sức mạnh nếu bạn đầu phục. Hết lần này đến lần khác, Chúa phải chạm đến chỗ đau hay làm trật “xương hông” của chúng ta để đem đến ích lợi cho chúng ta. Lẽ đương nhiên, xác thịt của chúng ta chống lại điều này. Nhưng Chúa chỉ làm những gì thật sự tốt nhất cho chúng ta. Ngài không bàn với thịt và huyết. Ngài thánh hóa nỗi đau thuộc linh cho chúng ta để chúng ta học cách đón nhận điều đó như là một ơn phước.
 
Chúng ta hãy cầu nguyện xin có được ân điển của Chúa để cám ơn Ngài đã “làm trật xương hông” của chúng ta để đem chúng ta đến với Ngài. Chúng ta học được nhiều điều qua những kinh nghiệm như vậy hơn là khi cuộc sống mình không có thử nghiệm nào. Phao-lô có một “dằm xóc” trong thịt để giữ ông trông cậy nơi Chúa. Cuối cùng ông cám ơn Chúa vì dằm xóc đó “Cho nên tôi vì Đấng Christ mà đành chịu trong sự yếu đuối, nhuốc nha, túng ngặt, bắt bớ, khốn khó; vì khi tôi yếu đuối, ấy là lúc tôi mạnh mẽ”. (II Cô-rinh-tô 12: 10).
 
Rõ ràng là một số người trong chúng ta đang vật lộn trong đêm tối. Nếu thật sự như vậy, phân đoạn Kinh thánh này nói với bạn rằng “Hãy bám lấy Chúa, và chắc chắn sẽ nhận được phước hạnh từ nơi Ngài”. Bạn có thể tiếp tục cuộc hành trình của mình với cái chân khập khiễng, nhưng phân đoạn Kinh thánh này bảo đảm với bạn rằng sự đụng chạm của Chúa là có chủ ý.
 
Sau đêm tối thì ngày mới bắt đầu cho một Gia-cốp mệt mỏi, tan vỡ và chân đi khập khiễng. Đó là ngày của phước hạnh và là ngày của ân điển. Gia-cốp gọi chỗ mình vật lộn với Chúa là Phi-nê-ên “ vì tôi đã thấy Đức Chúa Trời đối mặt cùng tôi và linh hồn tôi được giải cứu” (Sáng thế ký 32: 30).
 
Là những người tin Chúa, chúng ta được cứu, không phải vì chúng ta đã thấy Đức Chúa Trời trực tiếp, nhưng vì chúng ta đã thấy Ngài mặt đối mặt trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Vinh hiển của Đức Chúa Trời nhìn thấy trên gương mặt của Christ. Chúng ta không cần phải hỏi như Gia-cốp “Xin cho tôi biết tên người” vì chúng ta đã biết tên của Cứu Chúa yêu dấu chúng ta, Đức Chúa Giê-xu Christ. Danh Ngài trên hết mọi danh, và đó là nguồn của sự trông cậy chúng ta.
 
Mặc dầu chân phải đi khập khiễng, nhưng Gia-cốp vẫn cứ tiếp tục cuộc hành trình của mình về Ca-na-an. “Người đi giẹo cẳng”, nhưng vẫn tiến tới phía trước. Đức Chúa Trời đã chữa lành cho Gia-cốp. Điều kỳ diệu khi Chúa đụng chạm đến bạn đó là Ngài không chỉ làm bạn bị thương và tan vỡ, nhưng Ngài cũng là Đấng chữa lành cho bạn.
 
Đây chẳng phải là kinh nghiệm của mỗi Cơ đốc nhân sao? Đức Thánh Linh làm chúng ta tan vỡ, chỉ cho chúng ta thấy những tội lỗi của mình, đem chúng ta đến sự ăn năn, khiến chúng ta tuôn đổ lòng mình ra và làm cho chúng ta bị thương—tất cả điều này nhằm đem chúng ta đến với Đấng Christ và chữa lành tâm linh cho chúng ta. Mặc dù chúng ta sẽ đi khập khiễng suốt cuộc đời còn lại, nhưng Chúa sẽ dẫn chúng ta lên đường, chúng ta sẽ đi ra và “nhảy nhót như bò tơ của chuồng” (Ma-la-chi 4: 2). Ngài làm ứng nghiệm những gì Ô-sê 6: 1 chép “Hãy đến, chúng ta hãy trở về cùng Đức Giê-hô-va; vì Ngài đã xé chúng ta, song Ngài sẽ chữa lành cho; Ngài đã đánh chúng ta, song sẽ buộc vết tích”.
 
Làm bị thương, chữa lành, để lại vết tích
Đức Chúa Trời để lại vết tích của Ngài trên Gia-cốp. Vết tích đó để lại ảnh hưởng sâu sắc trên dân Y-sơ-ra-ên đến nỗi họ không ăn gân bắp vế của lối xương hông trong nhiều thế kỷ--ít nhất là cho đến thời của Môi-se, tác giả của Sáng thế ký 32: 32. Dấu vết mà Đức Chúa Trời để lại trên Gia-cốp trở thành nguồn phước cho cả dân Y-sơ-ra-ên.
 
Nếu Đức Chúa Trời không để vết tích nào của Ngài trên bạn, thì bạn sẽ không được phước lâu dài từ hoạn nạn của mình. Chúng ta phải học để đón nhận cả nỗi đau và bước tiến mới trên bước đường chúng ta đi với Chúa, với lòng nhận biết rằng qua hoạn nạn chúng ta học được nhiều điều hơn là qua thịnh vượng.
 
Hơn hai mươi lần trong Kinh Thánh, Chúa gọi Ngài là “Đức Chúa Trời của Gia-cốp”. Tình yêu Ngài dành cho Gia-cốp và sự vinh quang Ngài dành cho ông được nhìn thấy qua Lời Kinh thánh “Phước cho người nào có Đức Chúa Trời của Gia-cốp giúp đỡ mình, Để lòng trông cậy nơi Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình” (Thi thiên 146: 5). Xin hãy để cho ân điển của Đức Chúa Trời dành cho những tội nhân không xứng đáng cảm thúc lòng bạn cầu xin, tìm kiếm và gõ cửa ngôi thi ân của Ngài để bạn cũng nhận được ân điển mà Gia-cốp đã kinh nghiệm được tại Phi-nê-ên.
 

Tiếng Gọi Trong Đêm
(Chuyển ngữ)
3561 lượt xem
Các bài trước
Gia-Cốp Gặp Chúa - Phần Hai (08/06/2010)
Gia-Cốp Gặp Chúa (29/05/2010)
Những Điều Cần Biết Về Sự Cám Dỗ - Chương Cuối (30/01/2010)
Những Điều Cần Biết Về Sự Cám Dỗ - Chương 9 (13/01/2010)
Những Điều Cần Biết Về Sự Cám Dỗ - Chương 8 (05/01/2010)
Những Điều Cần Biết Về Sự Cám Dỗ - Chương 7 (29/12/2009)
Mục Đích Của Lễ Giáng Sinh (22/12/2009)
Những Điều Cần Biết Về Sự Cám Dỗ - Chương 6 (18/12/2009)
10 “Điều Răn” Cho Người Cao Niên (09/12/2009)
Biến Cố Được Cất Lên Không Trung (09/12/2009)
Thánh Kinh Trắc Nghiệm 2000  
THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 62
 
Tuyển Tập Viết Cho Niềm Tin 2016  
SAO CON KHÓC - Hải Yến
 
Truyện Ngắn & Bài Viết  
NÉT BÚT CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI TRÊN NHỮNG DÒNG SÔNG
 
Giới Thiệu Nhạc Thánh Mới  
CHÚA KẾT BÔNG TRÁI NGÀY XUÂN
 
Cùng Suy Gẫm Với Mục Sư Lữ Thành Kiến  
LẶNG LẼ NƠI NÀY
 
Dưỡng Linh  
Được Vận Hành Bởi Những Lời Hứa Của Chúa
 
Tạ Ơn Chúa  
NGUỜI TỪNG LÀ VÔ THẦN VÀ “NHẠO BÁNG” CHÚA
 
VHope  
Những Quả Ngọt Chúa Ban
 
Kinh Thánh  
KINH THÁNH TÂN ƯỚC: Sách KHẢI HUYỀN
 
Đức Tin  
CHÚA JESUS NÓI SỰ THẬT VỀ SỰ KINH KHIẾP CỦA HỎA NGỤC
 
Tin Tức  
Tín Hữu Trung Quốc Phải Chịu Nhận Diện Mới Vào Nhà Thờ
 
Thơ & Nhạc  
MƯA – MƯA
 
Góc của Ađam & Êva  
HÃY LẮNG NGHE NHAU BẰNG TRÁI TIM
 
Phát Thanh Tin Lành Toronto  
PHÁT THANH TIN LÀNH TORONTO 15/02/2020
 
Kịch Cơ Đốc  
NẾU CHỈ CÒN 1 NGÀY....
 
Nghiệm và Sống  
Cho Chính Chúng Ta
 
Nhận Được & Giới Thiệu  
NHỮNG NGÀY TRỜI TRÊN ĐẤT
 
Tin Lành Media  
Lễ Cung Hiến Thánh Đường HTTL Tây Bắc
 
Thánh Kinh Giải Đáp  
CƠ ĐỐC NHÂN CÓ TIN VÀO BÁC SĨ?
 
Giải Ảo Tâm Linh  
PHƯỚC LÀNH ĐẦU NĂM - Mục sư Nguyễn Anh Tuấn
 
Khoa Học Minh Họa  
Đà Điểu
 
Hội Thánh Truyền Giáo Trên Đường Dây  
XƯNG CÔNG CHÍNH BỞI ĐỨC TIN - MS Nguyễn Thới Lai
 
Phút Suy Tư (PowerPoint Slide Show)  
KHI TÔI QUỲ NƠI CHÂN CHÚA
 
Bạn Hữu Âm Nhạc  
CHÚA XUÂN
 
Nhật Ký Truyền Giáo  
MUỐI CỦA ĐẤT
 
Cuộc Thi Viết Nhạc Thánh  
CHUNG KẾT CUỘC THI VIẾT NHẠC THÁNH 2015
 
Chia Sẻ Phim & Ảnh  
Con Tàu Nô-ê đã tìm thấy và cơn Đại Hồng Thủy trong Kinh Thánh là có thật
 
Cuộc Thi Viết Truyện Ngắn  
THÔNG BÁO MỚI VỀ TUYỂN TẬP TRUYỆN NGẮN & NHẠC THÁNH VIẾT CHO NIỀM TIN 2016
 
Hoa Tư Tưởng  
HOA TƯ TƯỞNG 29
 
Sưu Tầm  
Chuyện tình ngày Valentine của ông bà Mục Sư Nguyễn Anh Tuấn
 
Website Cơ Đốc  
GIỚI THIỆU WEBSITE CƠ ĐỐC