Kara Thánh Ca
KARA THÁNH CA TIN LÀNH HOA KỲ

Lời giới thiệu

Nhằm mục đích tạo cơ hội cho thân tín hữu làm quen hoặc nhắc lại những thánh ca có lời hát ý nghĩa, chứa đựng sự dạy dỗ quý báu từ Lời Thánh Kinh để được gây dựng và tăng trưởng trong đức tin, chúng tôi vinh hạnh giới thiệu:

KARA THÁNH CA TIN LÀNH HOA KỲ

Nguyền xin lời của Chúa Cứu Thế ở đầy trong lòng anh chị em, và anh chị em được dư dật mọi sự khôn ngoan. Hãy dùng những ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau, vì được đầy ơn Ngài nên hãy hết lòng hát khen Ðức Chúa Trời.  Cô-lô-se 3:16.

danhamusic@gmail.com


A511 Thi Thiên 23 13905
2017-05-15

2017-05-15 | 565 lượt xem

2017-05-15 | 542 lượt xem

2017-05-15 | 406 lượt xem

2017-05-15 | 406 lượt xem

2017-05-15 | 504 lượt xem

2017-05-15 | 411 lượt xem

2017-05-15 | 384 lượt xem

2017-05-15 | 410 lượt xem

2017-05-15 | 396 lượt xem

2017-05-15 | 412 lượt xem

2017-05-15 | 381 lượt xem

2017-05-15 | 374 lượt xem

2017-05-15 | 392 lượt xem

2017-05-15 | 415 lượt xem

2017-05-15 | 374 lượt xem

2017-05-15 | 443 lượt xem

2017-05-15 | 395 lượt xem

2017-05-15 | 423 lượt xem

1 2 3 4 5 6 7 8 9...29 »