Kara Thánh Ca
KARA THÁNH CA TIN LÀNH HOA KỲ

Lời giới thiệu

Nhằm mục đích tạo cơ hội cho thân tín hữu làm quen hoặc nhắc lại những thánh ca có lời hát ý nghĩa, chứa đựng sự dạy dỗ quý báu từ Lời Thánh Kinh để được gây dựng và tăng trưởng trong đức tin, chúng tôi vinh hạnh giới thiệu:

KARA THÁNH CA TIN LÀNH HOA KỲ

Nguyền xin lời của Chúa Cứu Thế ở đầy trong lòng anh chị em, và anh chị em được dư dật mọi sự khôn ngoan. Hãy dùng những ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau, vì được đầy ơn Ngài nên hãy hết lòng hát khen Ðức Chúa Trời.  Cô-lô-se 3:16.

danhamusic@gmail.com


A511 Thi Thiên 23 8464
2017-05-15

2017-05-15 | 334 lượt xem

2017-05-15 | 309 lượt xem

2017-05-15 | 245 lượt xem

2017-05-15 | 235 lượt xem

2017-05-15 | 288 lượt xem

2017-05-15 | 250 lượt xem

2017-05-15 | 234 lượt xem

2017-05-15 | 237 lượt xem

2017-05-15 | 252 lượt xem

2017-05-15 | 249 lượt xem

2017-05-15 | 217 lượt xem

2017-05-15 | 228 lượt xem

2017-05-15 | 225 lượt xem

2017-05-15 | 240 lượt xem

2017-05-15 | 219 lượt xem

2017-05-15 | 274 lượt xem

2017-05-15 | 250 lượt xem

2017-05-15 | 251 lượt xem

1 2 3 4 5 6 7 8 9...29 »