Kara Thánh Ca
KARA THÁNH CA TIN LÀNH HOA KỲ

Lời giới thiệu

Nhằm mục đích tạo cơ hội cho thân tín hữu làm quen hoặc nhắc lại những thánh ca có lời hát ý nghĩa, chứa đựng sự dạy dỗ quý báu từ Lời Thánh Kinh để được gây dựng và tăng trưởng trong đức tin, chúng tôi vinh hạnh giới thiệu:

KARA THÁNH CA TIN LÀNH HOA KỲ

Nguyền xin lời của Chúa Cứu Thế ở đầy trong lòng anh chị em, và anh chị em được dư dật mọi sự khôn ngoan. Hãy dùng những ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau, vì được đầy ơn Ngài nên hãy hết lòng hát khen Ðức Chúa Trời.  Cô-lô-se 3:16.

danhamusic@gmail.com


A511 Thi Thiên 23 26918
2017-05-15

2017-05-15 | 901 lượt xem

2017-05-15 | 832 lượt xem

2017-05-15 | 647 lượt xem

2017-05-15 | 656 lượt xem

2017-05-15 | 852 lượt xem

2017-05-15 | 778 lượt xem

2017-05-15 | 634 lượt xem

2017-05-15 | 677 lượt xem

2017-05-15 | 712 lượt xem

2017-05-15 | 660 lượt xem

2017-05-15 | 617 lượt xem

2017-05-15 | 622 lượt xem

2017-05-15 | 643 lượt xem

2017-05-15 | 784 lượt xem

2017-05-15 | 625 lượt xem

2017-05-15 | 878 lượt xem

2017-05-15 | 665 lượt xem

2017-05-15 | 685 lượt xem

1 2 3 4 5 6 7 8 9...29 »