Thức canh và cầu nguyện
Math 26:41

Sống Đạo Ministry
Cơ Quan Truyền Thông
& Xã Hội Tin Lành

Cố vấn: Mục sư
Cam Lộc Nguyễn-hàm Hoàng
Điều hành:
Thiên Kiều Giang
Liên lạc:
Email:
songdao@songdaoonline.com
Sống Đạo Truyền Hình
sdtv@songdaoonline.com

~~~~~~~~
Hộp thư:
SONG DAO MINISTRY
P.O. BOX 78087
Vancouver BC V5N 5W1
Canada

 
4 LUẬT VỀ SỰ BAN PHƯỚC

Mục sư Rick Warren

Chúng ta đang sống trong đất nước Hoa Kỳ, mặc dù có những thách thức về kinh tế và xã hội, nhưng chúng ta phải thừa nhận rằng đất nước này được Chúa ban phước. Đó là một điều tuyệt vời. Nhưng phước hạnh luôn đi kèm với trách nhiệm. Nếu chúng ta muốn thực hiện những trách nhiệm đó một cách nghiêm túc, chúng ta nên khôn ngoan nhìn vào bốn luật về sự ban phước của Chúa:

1. Phước hạnh của chúng ta phải nên tuôn chảy đến người khác

Một số người suy nghĩ rằng Chúa ban phước cho họ để họ có thể hạnh phúc và sống thoải mái. Nhưng không phải như vậy. Kinh Thánh dạy chúng ta rằng chúng ta được phước để chúng ta ban phước cho người khác. Lời hứa của Đức Chúa Trời dành cho Áp-ra-ham trong Sáng Thế Ký 12:2 là “Ta sẽ làm cho con thành một dân lớn, Ta sẽ ban phước cho con và làm rạng rỡ danh con, và con sẽ trở thành một nguồn phước.” Phước hạnh phải nên tuôn chảy ra những người xung quanh.

 2. Khi chúng ta ban phước cho người khác, Đức Chúa Trời sẽ lo liệu nhu cầu của chúng ta

Dường như không có điều gì mà Chúa sẽ không làm cho người thực sự muốn giúp đỡ người khác. Trên thực tế, Chúa bảo đảm một phước lành đặc biệt cho người sẵn sàng chia sẻ những gì mình có thay vì tích trữ của cải. Trong Lu-ca 18:29-30 Chúa Giê-su nói: "Thật, Ta bảo các con, không ai từ bỏ nhà cửa, cha mẹ, anh em, vợ con vì vương quốc Đức Chúa Trời mà lại không được nhận gấp bội phần trong đời này, và được sự sống đời đời trong đời sau.” Khi bạn quan tâm đến việc giúp đỡ người khác, Chúa sẽ chịu trách nhiệm lo những nan đề của bạn. Điều đó là một phước lành thật sự. Vì Chúa giải quyết những khó khăn của bạn tốt hơn bạn nhiều.

3. Phước hạnh mà chúng ta ban ra sẽ trở lại với chúng ta.

Lu-ca 6:38 dạy chúng ta: "Hãy cho, các con sẽ được cho lại; người ta sẽ lấy đấu lớn đong đầy, nhận xuống, lắc cho đến khi đầy tràn, rồi đổ vào vạt áo các con; vì các con lường cho người ta mực nào, thì các con sẽ nhận lại mực ấy.”

Khi bạn càng ban cho, Chúa càng nói: "Ta sẽ tuôn đổ phước hạnh cho con. Hãy thử chơi trò chơi nhỏ này và xem ai sẽ là người thắng cuộc. Hãy xem ai ban cho nhiều nhất. Nếu con càng ban phước cho người khác,Ta sẽ càng ban phước cho con." Bạn không thể nào ban phước cho người khác nhiều hơn Chúa ban phước cho bạn được.

4. Người nhận nhiều cần ban cho nhiều hơn

Chúa Giê-su đã nói về điều này trong Lu-ca 12:48b: "Vì ai đã được ban cho nhiều thì sẽ bị đòi lại nhiều; ai đã được giao cho nhiều hơn thì sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn.” Bạn có đồng ý là bạn có phước hạnh hơn nhiều người, vì thế bạn có trách nhiệm lớn hơn không? Rõ ràng là chúng ta có tự do và cơ hội mà nhiều người không có. Chúng ta đã được ban cho đầy đủ về vật chất, thể chất và tinh thần mà nhiều người trên thế giới không có được.

Hãy suy nghĩ điều này với tôi. Nếu chúng ta được ban phước nhiều hơn những người khác trên thế giới, có nghĩa là Chúa muốn chúng ta quan tâm và chia sẻ những gì chúng ta có cho họ đấy. Điều đó không thể nào đi ngược lại. Người nhận nhiều cần ban cho nhiều hơn.

 Rick Warren
(4 Laws of God's Blessings)

 
Các bài trước:
NGƯỜI MỚI
TÌNH YÊU GIÁNG THẾ
KHÔNG THỂ ĐẾM ĐƯỢC
MỞ RỘNG BỜ CÕI NƯỚC TRỜI
THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000