THÁNH KINH BÁO 10

1. LSĐV: Ân Điển
  MS Huỳnh Văn Ngà      
2. NSGĐ: Khuyên Con Thờ Chúa
  Nguyễn Thị Năm Lê      
3. NTĐK: Cái Già Ác Nghiệp - Tìm Đâu Được Loài Lan Đẹp?
  MS Kiều Công Thảo – Moody      
4. LSĐV: Cây Gươm Biết Nói
  MS Dưỡng Như Tiếp      
5. BCĐĐĐĐ: Đã Sống, Phải Làm!
  Bà C. soạn      
6. KHVTH: Không Khí
  Bà C. thuật      
7. LSĐV: Tình Yêu Cao Thượng
  MS Kiều Công Thảo      
8. KHVTH: Gió
  Bà C. thuật      
9. GĐNĐ: Vào Thiên Đàng Bởi Giữ Điều Răn À?
  Huỳnh Minh Ý      
Lời giới thiệu

THÁNH KINH BÁO 10 gồm những bài tuyển chọn từ các số báo 28 đến 31, phát hành năm 1933.

Để tỏ lòng biết ơn, trân trọng những sáng tác của các bậc tiền bối và gìn giữ những công trình tâm huyết của cha ông chúng ta ngày xưa, Sống Đạo thực hiện chương trình Thánh Kinh Báo. Chúng tôi đọc lại tờ báo Đạo xưa, giới thiệu và lưu trữ các bài vở chọn lọc, giá trị của Nguyệt san Thánh Kinh Báo cho mục đích truyền bá Phúc Âm và phổ biến văn chương Cơ-đốc.

Sống Đạo chân thành cảm ơn:

Nguồn tài liệu Thánh Kinh Báo từ website httlvn.org
Điều hợp: Anh chị Đào Việt Hùng
Giọng đọc: Đào Việt Hùng – Đào-Trần Ninh Sơn - Nguyễn Kim Hân
Nhạc đệm: Piano MS Huỳnh Trang Tỉnh – CD Thánh Ca (SLM Akron Ohio 2007)
Kỹ thuật thu âm: Nguyễn Kim Hân

Nguyện Chúa ban phước cho người đọc lẫn người nghe, tất cả chúng ta đều hưởng được những giờ phút thiêng liêng, phước hạnh bên Chúa với Thánh Kinh Báo.                                                   

                                                                                 Sống Đạo


THÁNH KINH BÁO 10 1315
2019-08-17