LỜI PHƯỚC HẠNH

Lời giới thiệu

Như bóng theo hình, "Phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi..." khi tôi sống trong Nhà Chúa, lắng nghe và làm theo Lời Ngài. (Thi-thiên 23:6; Giô-suê 1:8). 

Kính mời quý vị theo dõi những mẫu chuyện ngắn trong đời sống hằng ngày để tìm sự dạy dỗ, hướng dẫn qua Lời Thánh Kinh.   

Muốn nhận được CDs Lời Phước Hạnh để giới thiệu Tin Mừng Cứu Rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu cho bạn hữu xin liên lạc:
 
LỜI PHƯỚC HẠNH
P.O. Box 340338
Tampa, FL 33694
USA
E-mail: chuongtrinh.loiphuochanh@yahoo.com


Mẹ Vẫn Chờ Con 893
Lời Phước Hạnh
2018-01-25

Quà Tặng Bị Từ Chối…
Lời Phước Hạnh
2018-01-25 | 481 lượt xem

Tin Mừng
Lời Phước Hạnh
2017-12-26 | 424 lượt xem

Cuộn Chỉ Thời Gian
Lời Phước Hạnh
2017-09-04 | 1040 lượt xem

Lời Nguyện Cầu
Lời Phước Hạnh
2017-09-04 | 499 lượt xem

Hiếu Kính & Thờ Phụng…
Lời Phước Hạnh
2017-09-04 | 317 lượt xem

Mùa Xuân Vĩnh Cửu
Lời Phước Hạnh
2017-09-04 | 271 lượt xem

2017-01-30 | 1228 lượt xem

Tấm Lòng Biết Ơn
Lời Phước Hạnh
2016-12-10 | 858 lượt xem

Tận Hiến
Lời Phước Hạnh
2016-12-10 | 753 lượt xem

Tận Thế Tận Mạng
Lời Phước Hạnh
2016-12-10 | 1550 lượt xem

Bề Trái Bức Lụa Thêu…
Lời Phước Hạnh
2016-12-10 | 827 lượt xem

Tình Phụ Tử
Lời Phước Hạnh
2016-04-07 | 698 lượt xem

Nếu Biết Thế ...
Lời Phước Hạnh
2016-04-07 | 597 lượt xem

Kêu Trời
Lời Phước Hạnh
2016-04-07 | 1067 lượt xem

Nhẫn Nại Chịu Đựng…
Lời Phước Hạnh
2016-02-20 | 994 lượt xem

Ngước Mắt Nhìn Lên
Lời Phước Hạnh
2016-02-17 | 595 lượt xem

Thoát Chết
Lời Phước Hạnh
2016-02-17 | 667 lượt xem

Đi Đâu? Về Đâu?
Lời Phước Hạnh
2016-02-17 | 669 lượt xem

1 2 »