Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
VĂN HÓA & NIỀM TIN

Lời giới thiệu

Những ca khúc và lời trình bày trong chương trình này nhằm mục đích nâng cao đời sống tinh thần; phổ biến và duy trì văn hóa Việt và giới thiệu Phúc-Âm là Tin-Lành cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Xin mời quý vị lắng nghe để biết và vui hưởng sự sống vĩnh phúc ngay ngày hôm nay.

Mục sư Nguyễn Văn Hoàng
vanhoaniemtin@gmail.com VHNT 046 - THẦM TẠ ƠN CHÚA 10187
Vân Khanh
2015-01-27

VHNT - 027 SAO CÒN HOANG …
Mục sư Nguyễn Văn Hoàng
2014-02-17 | 1852 lượt xem

VHNT - 026 CON ĐƯỜNG MAY …
Mục sư Nguyễn Văn Hoàng
2014-02-04 | 1413 lượt xem

VHNT - 025 TÌNH YÊU THIÊN…
Mục sư Nguyễn Văn Hoàng
2014-01-10 | 1639 lượt xem

VHNT - 024 TẬN CHUNG TẬN …
Mục sư Nguyễn Văn Hoàng
2014-01-03 | 1499 lượt xem

VHNT - 023 GIỮ LÒNG BÌNH …
Mục sư Nguyễn Văn Hoàng
2013-12-16 | 1528 lượt xem

VHNT - 022 GIỮ LÒNG YÊU T…
Mục sư Nguyễn Văn Hoàng
2013-12-09 | 1589 lượt xem

VHNT - 021 KHI CHÚA VÀO Đ…
Mục sư Nguyễn Văn Hoàng
2014-01-02 | 1478 lượt xem

VHNT - 021 CỘI NGUỒN ƠN P…
Mục sư Nguyễn Văn Hoàng
2014-01-02 | 1493 lượt xem

VHNT - 020 LẼ SỐNG DUY NH…
Mục sư Nguyễn Văn Hoàng
2013-12-09 | 1303 lượt xem

VHNT - 019 LẼ THẬT DUY NH…
Mục sư Nguyễn Văn Hoàng
2013-12-07 | 1347 lượt xem

VHNT - 018 LẼ ĐẠO DUY NHẤ…
Mục sư Nguyễn Văn Hoàng
2013-12-07 | 1914 lượt xem

VHNT - 017 THAY THÁI ĐỘ -…
Mục sư Nguyễn Văn Hoàng
2013-10-01 | 1548 lượt xem

VHNT - 016 CẨN THẬN LÀM T…
Mục sư Nguyễn Văn Hoàng
2013-08-31 | 1456 lượt xem

VHNT - 015 BIẾT ĐỂ LÀM G…
Mục sư Nguyễn Văn Hoàng
2013-11-26 | 1141 lượt xem

VHNT - 014 TẠM DUNG
Mục sư Nguyễn Văn Hoàng
2013-11-26 | 1111 lượt xem

VHNT - 013 VỮNG BƯỚC ĐI T…
Mục sư Nguyễn Văn Hoàng
2013-11-26 | 1256 lượt xem

VHNT - 012 LỜI NGUYỆN CHI…
Nhạc & Lời: Vũ Đức Nghiêm - Ca sĩ: Trần Lâm
2013-11-26 | 1346 lượt xem

VHNT-011 Một Địa Chỉ Vĩnh…
Mục sư Nguyễn Văn Hoàng
2013-05-21 | 1159 lượt xem

« 1 2 3 »