Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
VĂN HÓA & NIỀM TIN

Lời giới thiệu

Những ca khúc và lời trình bày trong chương trình này nhằm mục đích nâng cao đời sống tinh thần; phổ biến và duy trì văn hóa Việt và giới thiệu Phúc-Âm là Tin-Lành cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Xin mời quý vị lắng nghe để biết và vui hưởng sự sống vĩnh phúc ngay ngày hôm nay.

Mục sư Nguyễn Văn Hoàng
vanhoaniemtin@gmail.com VHNT 046 - THẦM TẠ ƠN CHÚA 10188
Vân Khanh
2015-01-27

VHNT-010 Sống Gửi Thác V…
Mục sư Nguyễn Văn Hoàng
0000-00-00 | 1343 lượt xem

VHNT-009 Chiếc Bóng Trên …
Mục sư Nguyễn Văn Hoàng
0000-00-00 | 1284 lượt xem

VHNT-008 Ghi Nhớ & Suy Ni…
Mục sư Nguyễn Văn Hoàng
0000-00-00 | 1229 lượt xem

VHNT-007 Ẩn Số X Trong Ph…
Mục sư Nguyễn Văn Hoàng
0000-00-00 | 1257 lượt xem

VHNT-006 Tìm & Gặp
Mục sư Nguyễn Văn Hoàng
0000-00-00 | 1228 lượt xem

VHNT-005 Chữ Ơn Chữ Nghĩa…
Mục sư Nguyễn Văn Hoàng
0000-00-00 | 1322 lượt xem

VHNT-004 Ngẫu Nhiên
Mục sư Nguyễn Văn Hoàng
0000-00-00 | 1242 lượt xem

VHNT-003 Vượt Biển Bằng Đ…
Mục sư Nguyễn Văn Hoàng
0000-00-00 | 1175 lượt xem

VHNT-002 Bất Trắc
Mục sư Nguyễn Văn Hoàng
0000-00-00 | 1287 lượt xem

VHNT-001 Linh Hồn Cát Bụi…
Mục sư Nguyễn Văn Hoàng
0000-00-00 | 1246 lượt xem

« 1 2 3