SỨ ĐIỆP ONLINE
Youtube

Lời giới thiệu

Đây là trang sưu tập sứ điệp từ nhiều Mục sư, Truyền đạo Việt Nam thuộc nhiều hệ phái ở nhiều quốc gia khác nhau, với mong ước lưu trữ linh lương và lưu niệm tiếng nói những người chăn thân yêu của chúng ta.

Kể từ số 316, các sứ điệp audio được chuyển qua video clip và post thêm trên Sống Đạo YouTube. Ngoài ra Sống Đạo cũng xin giới thiệu các sứ điệp trên YouTube của nhiều Hội Thánh, website và cá nhân tín hữu khắp thế giới. Nguyện Lời Hằng Sống của Chúa nuôi dưỡng chúng ta từng ngày để sống đẹp ý Chúa và vui lòng người. Amen.


VẪN CÒN CƠ HỘI 141
Mục sư Nguyễn Sĩ Thuận
2020-04-05
VACLancaster
Lu-ca 23:39-43 - April 05 2020

333 - MỤC TIÊU NĂM MỚI …
Mục sư Nguyễn Hồng Quang
2014-01-08 | 2063 lượt xem

332 - HÃY SỐNG CÁCH KHÔN …
Mục sư Trần Quang Tuấn
2014-01-08 | 2047 lượt xem

331 - GIEO HẠT GIỐNG TỐT…
Mục sư Bùi Ngọc Hương
2014-01-06 | 1994 lượt xem

330 - ĐẤNG BAN SỨC MẠNH…
Mục sư Bùi Quốc Phong
2014-01-04 | 2059 lượt xem

329 - ÁNH SAO HUYỀN DIỆU…
Mục sư Nguyễn Hữu Mạc
2013-12-24 | 2451 lượt xem

328 - VUA MẤT GIÁNG SINH…
Mục sư Đặng Ngọc Vui
2013-12-24 | 1829 lượt xem

327 - CÂU CHUYỆN GIÁNG SI…
Mục sư Bùi Ngọc Hương
2013-12-11 | 2311 lượt xem

326 - NHẬP THỂ
Mục sư Nguyễn Thỉ
2013-12-07 | 1922 lượt xem

325 - SỰ MỞ MANG NƯỚC ĐỨC…
Mục sư Tôn Thất Bình
2013-12-07 | 1959 lượt xem

324 - NẾP SỐNG PHỤC VỤ…
Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân
2013-11-30 | 1988 lượt xem

323 - HÃY SỐNG CHO CHÚA…
Mục sư Hoàng Siêu
2013-11-26 | 2051 lượt xem

322 - NGƯỜI YÊU CỦA CHÚA …
Mục sư Lâm Văn Minh
2013-11-17 | 1987 lượt xem

321 - SỰ HẦU VIỆC CHÚA…
Mục sư Bùi Quang Túc
2013-11-17 | 1930 lượt xem

320 - XỨ THÁNH - ĐẤT THÁN…
Mục sư Lê Thanh Liêm
2013-11-17 | 2278 lượt xem

319 - SỐNG TÂM TÌNH BIẾT …
Mục sư Hoàng Siêu
2013-11-17 | 2224 lượt xem

318 - NGÀI BIẾT RÕ
Mục sư Đặng Quy Thế
2013-11-17 | 2416 lượt xem

317 - ĐIỀU CẦN LÀM TRONG …
Mục sư David Tấn Mai
2013-11-17 | 2339 lượt xem

316 - ĐỪNG XÉT ĐOÁN
Mục sư Hoàng Siêu
2013-11-17 | 2751 lượt xem

« 1...21 22 23 24 25 26 27 28 29