SỨ ĐIỆP ONLINE
Youtube

Lời giới thiệu

Đây là trang sưu tập sứ điệp từ nhiều Mục sư, Truyền đạo Việt Nam thuộc nhiều hệ phái ở nhiều quốc gia khác nhau, với mong ước lưu trữ linh lương và lưu niệm tiếng nói những người chăn thân yêu của chúng ta.

Kể từ số 316, các sứ điệp audio được chuyển qua video clip và post thêm trên Sống Đạo YouTube. Ngoài ra Sống Đạo cũng xin giới thiệu các sứ điệp trên YouTube của nhiều Hội Thánh, website và cá nhân tín hữu khắp thế giới. Nguyện Lời Hằng Sống của Chúa nuôi dưỡng chúng ta từng ngày để sống đẹp ý Chúa và vui lòng người. Amen.


Mệt Mỏi Bên Trong 137
Mục Sư Steven Furtick
2020-07-13
Nguồn: Made In Christians

CHÚA JESUS CHRIST BỊ ĐÓNG…
Mục sư Đinh Thiên Tứ
2020-04-11 | 280 lượt xem

Thánh Lễ Thương Khó Con Đ…
Burnaby Vietnamese Alliance Church BVAC
2020-04-13 | 343 lượt xem

Chén Đau Thương
Mục sư Phan Vĩnh Cự
2020-04-10 | 292 lượt xem

CHÉN ĐAU THƯƠNG
Mục sư Nguyễn Thế Hiển
2020-04-10 | 214 lượt xem

Cơ Đốc Nhân Trong Nghịch …
Ms Thái Phước Trường
2020-04-10 | 206 lượt xem

VẪN CÒN CƠ HỘI
Mục sư Nguyễn Sĩ Thuận
2020-04-05 | 471 lượt xem

Nơi An Toàn Nhất Trong Dị…
Mục Sư Phạm Tuấn Nhượng
2020-05-15 | 390 lượt xem

KẾT THÚC PHƯỚC HẠNH…
MS Huỳnh Trung Thiên
2020-03-29 | 199 lượt xem

Nên làm gì trong hoàn cản…
Mục sư Nguyễn Thỉ
2020-03-29 | 265 lượt xem

ĐẶC QUYỀN NGƯỜI CÓ SỰ SỐN…
Mục sư Trần Trọng Nha
2020-03-29 | 222 lượt xem

ỨNG XỬ PHƯỚC HẠNH…
MS Huỳnh Trung Thiên
2020-03-18 | 720 lượt xem

TÌNH YÊU THẬT
Mục sư Nguyễn Thỉ
2020-03-16 | 442 lượt xem

Đức Giê-hô-va Đấng chăn g…
Mục sư Trần Mạnh Hùng
2020-03-11 | 418 lượt xem

Người Nữ Trong Kinh Thánh…
Mục sư Phạm Trọng Huy
2020-03-11 | 328 lượt xem

Thương Xót Để Được Thương…
Mục sư Nguyễn Hữu Bình
2020-03-07 | 1039 lượt xem

GIỮ
Mục sư Đinh Thiên Tứ
2020-03-04 | 4131 lượt xem

Người Biết Ơn
Ms Đoàn Ngọc Ẩn
2020-02-25 | 2946 lượt xem

Đức Chúa Trời và Sự Nên T…
Mục sư Hứa Trung Tín
2020-02-21 | 683 lượt xem

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9...31 »