SỨ ĐIỆP ONLINE
Youtube

Lời giới thiệu

Đây là trang sưu tập sứ điệp từ nhiều Mục sư, Truyền đạo Việt Nam thuộc nhiều hệ phái ở nhiều quốc gia khác nhau, với mong ước lưu trữ linh lương và lưu niệm tiếng nói những người chăn thân yêu của chúng ta.

Kể từ số 316, các sứ điệp audio được chuyển qua video clip và post thêm trên Sống Đạo YouTube. Ngoài ra Sống Đạo cũng xin giới thiệu các sứ điệp trên YouTube của nhiều Hội Thánh, website và cá nhân tín hữu khắp thế giới. Nguyện Lời Hằng Sống của Chúa nuôi dưỡng chúng ta từng ngày để sống đẹp ý Chúa và vui lòng người. Amen.


VẪN CÒN CƠ HỘI 154
Mục sư Nguyễn Sĩ Thuận
2020-04-05
VACLancaster
Lu-ca 23:39-43 - April 05 2020

Để Sống Trong Năng Quyền…
Mục sư Nguyễn Hữu Bình
2019-09-30 | 699 lượt xem

Xin - Tìm - Gõ
Mục sư Bùi Quốc Phong
2019-09-20 | 1358 lượt xem

2019-09-13 | 1946 lượt xem

Sống Với Lời Chúa
Mục sư Mã Phúc Hiệp
2019-09-12 | 882 lượt xem

TIÊN TRI VÀ BỆNH TẬT…
Mục sư Nguyễn Thỉ
2019-09-05 | 1717 lượt xem

Đời Và Đời Đời
Mục sư Trần Mạnh Hùng
2019-08-04 | 2734 lượt xem

Bước Theo Thánh Linh
Mục sư Phan Vĩnh Cự
2019-07-31 | 582 lượt xem

Đứng Trước Thách Thức…
Mục sư Thái Phước Trường
2019-07-24 | 859 lượt xem

Chúng ta sẽ làm gì nếu nh…
Mục sư Trần Mạnh Hùng
2019-07-13 | 882 lượt xem

Tin Cậy Nhiều Hơn, Lo Ít …
Mục sư Nguyễn Đình Hưng
2019-07-06 | 785 lượt xem

LOẠI TRỪ ĐIỀU ĐÁNG SỢ NHẤ…
Mục sư Đinh Thiên Tứ
2019-06-30 | 805 lượt xem

Nhà ĐỨC GIÊ-HÔ-VA
Mục sư Phan Vĩnh Cự
2019-06-19 | 836 lượt xem

Tín Đồ Thật
Mục sư Nguyễn Thỉ
2019-06-13 | 685 lượt xem

2019-06-07 | 644 lượt xem

THAY ĐỔI SỐ PHẬN
Mục sư Đinh Thiên Tứ
2019-06-01 | 641 lượt xem

Nhờ ai mà chúng ta giàu…
Mục sư Trần Mạnh Hùng
2019-05-27 | 662 lượt xem

Làm Theo Ý CHÚA
Mục sư Thái Phước Trường
2019-05-27 | 743 lượt xem

Tục Thờ Cúng Và Uống Rượu…
Mục Sư Phạm Tuấn Nhượng
2019-05-20 | 494 lượt xem

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9...29 »