SỨ ĐIỆP ONLINE
Youtube

Lời giới thiệu

Đây là trang sưu tập sứ điệp từ nhiều Mục sư, Truyền đạo Việt Nam thuộc nhiều hệ phái ở nhiều quốc gia khác nhau, với mong ước lưu trữ linh lương và lưu niệm tiếng nói những người chăn thân yêu của chúng ta.

Kể từ số 316, các sứ điệp audio được chuyển qua video clip và post thêm trên Sống Đạo YouTube. Ngoài ra Sống Đạo cũng xin giới thiệu các sứ điệp trên YouTube của nhiều Hội Thánh, website và cá nhân tín hữu khắp thế giới. Nguyện Lời Hằng Sống của Chúa nuôi dưỡng chúng ta từng ngày để sống đẹp ý Chúa và vui lòng người. Amen.


Nơi An Toàn Nhất Trong Dịch Bệnh 193
Mục Sư Phạm Tuấn Nhượng
2020-03-29
Hội Thánh Lời Sự Sống Việt Nam

Lòng Thương Xót
Mục sư Bùi Ngọc Hương
2019-05-13 | 700 lượt xem

Khôn Ngoan Thật Từ Chúa…
Mục Sư Phạm Tuấn Nhượng
2019-05-07 | 953 lượt xem

BÌNH AN TRONG CHÚA PHỤC S…
Mục sư Huỳnh Trung Thiên
2019-05-02 | 517 lượt xem

2019-05-02 | 1074 lượt xem

Không Phải Tôi, Nhưng Là …
Mục sư Đoàn Trung Chánh
2019-04-29 | 1060 lượt xem

Gieo & Gặt
Mục sư Bùi Quang Túc
2019-04-29 | 926 lượt xem

HÃY CHỊU KHỔ
MS Huỳnh Trung Thiên
2019-04-25 | 1978 lượt xem

Khải Huyền 5/Apocalypse 5…
Pasteur-Professeur Christophe Paya
2019-04-23 | 1615 lượt xem

GẶP CHÚA PHỤC SINH
Mục sư Đinh Thiên Tứ
2019-04-23 | 825 lượt xem

Gặp Chúa Phục Sinh
Mục sư Nguyễn Thỉ
2019-04-23 | 995 lượt xem

Năng Quyền CHÚA Phục Sinh…
Mục sư Phan Vĩnh Cự
2019-04-23 | 1282 lượt xem

HÃY VỮNG VÀNG
MS Huỳnh Trung Thiên
2019-04-22 | 1207 lượt xem

Sức Sống Phục Sinh
Mục sư Hứa Trung Tín
2019-04-22 | 1432 lượt xem

CHRIST CHẾT THAY TÔI
Mục sư Đinh Thiên Tứ
2019-04-19 | 1256 lượt xem

2019-04-19 | 1582 lượt xem

800 - NHEN LẠI ƠN
MS Huỳnh Trung Thiên
2019-04-23 | 1124 lượt xem

799 - LỜI CHÀO
MS Huỳnh Trung Thiên
2019-04-11 | 948 lượt xem

798 - Chẳng mất phần thưở…
Mục sư Mã Phúc Hiệp
2019-04-09 | 823 lượt xem

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9...29 »