SỨ ĐIỆP ONLINE
Youtube

Lời giới thiệu

Đây là trang sưu tập sứ điệp từ nhiều Mục sư, Truyền đạo Việt Nam thuộc nhiều hệ phái ở nhiều quốc gia khác nhau, với mong ước lưu trữ linh lương và lưu niệm tiếng nói những người chăn thân yêu của chúng ta.

Kể từ số 316, các sứ điệp audio được chuyển qua video clip và post thêm trên Sống Đạo YouTube. Ngoài ra Sống Đạo cũng xin giới thiệu các sứ điệp trên YouTube của nhiều Hội Thánh, website và cá nhân tín hữu khắp thế giới. Nguyện Lời Hằng Sống của Chúa nuôi dưỡng chúng ta từng ngày để sống đẹp ý Chúa và vui lòng người. Amen.


Mệt Mỏi Bên Trong 134
Mục Sư Steven Furtick
2020-07-13
Nguồn: Made In Christians

BÌNH AN TRONG CHÚA PHỤC S…
Mục sư Huỳnh Trung Thiên
2019-05-02 | 589 lượt xem

Gieo & Gặt
Mục sư Bùi Quang Túc
2019-04-29 | 1055 lượt xem

HÃY CHỊU KHỔ
MS Huỳnh Trung Thiên
2019-04-25 | 2079 lượt xem

Khải Huyền 5/Apocalypse 5…
Pasteur-Professeur Christophe Paya
2019-04-23 | 1723 lượt xem

GẶP CHÚA PHỤC SINH
Mục sư Đinh Thiên Tứ
2019-04-23 | 937 lượt xem

Gặp Chúa Phục Sinh
Mục sư Nguyễn Thỉ
2019-04-23 | 1100 lượt xem

HÃY VỮNG VÀNG
MS Huỳnh Trung Thiên
2019-04-22 | 1320 lượt xem

CHRIST CHẾT THAY TÔI
Mục sư Đinh Thiên Tứ
2019-04-19 | 1374 lượt xem

2019-04-19 | 1737 lượt xem

800 - NHEN LẠI ƠN
MS Huỳnh Trung Thiên
2019-04-23 | 1273 lượt xem

799 - LỜI CHÀO
MS Huỳnh Trung Thiên
2019-04-11 | 1097 lượt xem

798 - Chẳng mất phần thưở…
Mục sư Mã Phúc Hiệp
2019-04-09 | 944 lượt xem

797 - Đời Sống Đầu Phục V…
Mục Sư Phạm Tuấn Nhượng
2019-04-09 | 832 lượt xem

796 - NỖI BUỒN THÁNH
Mục sư Đinh Thiên Tứ
2019-04-01 | 947 lượt xem

794 - BÌNH AN TRONG TÂM H…
Mục sư Nguyễn Thỉ
2019-03-22 | 1107 lượt xem

793 - Ý Nghĩa Thật Của Ng…
Mục Sư Phạm Tuấn Nhượng
2019-03-16 | 1019 lượt xem

792 - SỰ NHỊN NHỤC CỦA CƠ…
Mục sư LÊ THÁI HIỆP
2019-03-11 | 1575 lượt xem

791 - Bí Quyết Sống Được …
Mục sư Bùi Quốc Phong
2019-03-11 | 935 lượt xem

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...31 »