SỨ ĐIỆP ONLINE
Youtube

Lời giới thiệu

Đây là trang sưu tập sứ điệp từ nhiều Mục sư, Truyền đạo Việt Nam thuộc nhiều hệ phái ở nhiều quốc gia khác nhau, với mong ước lưu trữ linh lương và lưu niệm tiếng nói những người chăn thân yêu của chúng ta.

Kể từ số 316, các sứ điệp audio được chuyển qua video clip và post thêm trên Sống Đạo YouTube. Ngoài ra Sống Đạo cũng xin giới thiệu các sứ điệp trên YouTube của nhiều Hội Thánh, website và cá nhân tín hữu khắp thế giới. Nguyện Lời Hằng Sống của Chúa nuôi dưỡng chúng ta từng ngày để sống đẹp ý Chúa và vui lòng người. Amen.


Mệt Mỏi Bên Trong 136
Mục Sư Steven Furtick
2020-07-13
Nguồn: Made In Christians

759 - TỐC ĐỘ CỦA THẨM QUY…
Mục sư Aaron Cường Nguyễn
2018-11-30 | 5543 lượt xem

758 - LỬA SẼ CHỈ RA
Mục sư Đinh Thiên Tứ
2018-11-26 | 13381 lượt xem

757 - HÃY XIN - HÃY TÌM -…
Mục sư Dương Quang Thoại
2018-11-23 | 10426 lượt xem

756 - TIỀN BẠC VÀ TẤM LÒN…
Mục sư Bùi Quốc Phong
2018-11-23 | 1532 lượt xem

753 - TỐC ĐỘ CỦA MỤC ĐÍCH…
Mục sư Aaron Cường Nguyễn
2018-11-09 | 11257 lượt xem

752 - LỰA CHỌN XIỀNG XÍCH…
Mục sư Steven Furtick
2018-10-30 | 1447 lượt xem

751 - RƯỢU NGON
Mục sư Nguyễn Thỉ
2018-10-27 | 1173 lượt xem

749 - PHẢI TẬN HIẾN
Mục sư Bùi Quốc Phong
2018-10-13 | 1159 lượt xem

748 - BA BƯỚC TĂNG TRƯỞNG…
Mục sư Phạm Trọng Huy
2018-11-09 | 1191 lượt xem

746 - HÃY CÙNG TÔI CHIẾN …
Mục sư Đinh Thiên Tứ
2018-09-25 | 1243 lượt xem

745 - CÁC DẤU HIỆU CẢNH B…
Mục sư Bùi Quốc Phong
2018-09-14 | 1101 lượt xem

744 - TÔI LÀ CHIÊN CỦA CH…
Mục sư Nguyễn Thỉ
2018-09-04 | 1110 lượt xem

742 - BỊ BẪY TẠI NA-XA-RÉ…
Mục sư Steven Furtick
2018-09-04 | 1516 lượt xem

740 - SỐNG ĐẠO
Mục sư Đinh Thiên Tứ
2019-04-23 | 1039 lượt xem

739 - CẦU NGUYỆN NƠI RIÊN…
Mục sư Aaron Cường Nguyễn
2018-08-04 | 1312 lượt xem

2018-07-19 | 1213 lượt xem

735 - HAI MỐI NỢ
Mục sư Nguyễn Thỉ
2018-07-07 | 1000 lượt xem

734 - NÊN HAY KHÔNG NÊN H…
Mục sư Đinh Thiên Tứ
2018-06-23 | 1902 lượt xem

« 1...4 5 6 7 8 9 10 11 12...31 »