BÌNH AN DƯỚI THẾ
Tạp Chí Truyền Thanh 22

1. Lời Chào Sống Đạo
       
2. Ca khúc: Chúa Vẫn Đợi Anh – Y Hên Ni Buôn Yă
  Y Hên Ni Buôn Yă      
3. Phỏng vấn nhạc sĩ: Y Hên Ni Buôn Yă
  Thiên Quốc      
4. Ca khúc: Chúa Hằng Bên - Y Hên Ni Buôn Yă
  Y Hên Ni Buôn Yă      
5. Chứng Nhân: Từ Tối Qua Sáng - Lê Minh Phương
  Kim Hân      
6. Tâm Tình Người Chăn - Mục sư Phạm Sính (HTTL Nha Trang)
  Hải Yến      
7. Truyện: Đào Những Cái Giếng Nứt - Ngân Võ
  Nhị Tam Anh      
8. Phép Lạ Lớn Nhất – Mục sư Nguyễn Văn Huệ
  Mục sư Lữ Thành Kiến      
Lời giới thiệu

Sống Đạo Truyền Thanh 22 - Chủ đề BÌNH AN DƯỚI THẾ Sống Đạo thực hiện cùng Đặc San Hướng Đi 62, số Xuân 2017. Tạp Chí Truyền Thanh được phổ biến online trên website, Facebook và YouTube/Sống Đạo.

Liên lạc:

HƯỚNG ĐI MAGAZINE
dacsanhuongdi@gmail.com

SỐNG ĐẠO MINISTRY
songdao@songdaoonline.com


SỐNG ĐẠO TRUYỀN THANH 22 1526
2017-05-05