Ca Khúc TKG
NHẠC THIẾU NHI (Phục Sinh)

1. Giêxu Sống Trong Em
  Thu Huyền      
2. Vì Chúa Sống
  Lina Ý Nhi      
3. Sau Ba Ngày
  Jeremy Phillips      
4. Chúa Sống - Nhạc Ngoại quốc / Lời Việt TKG
  Ý Như - Phương Khanh      
5. Nhận Ra Chúa
  Phương Khanh      
6. Ngôi Mộ Trống Không
  Thu Huyền - Jeremy Phillips      
7. Vui Cảm Tạ
  Jeremy Phillips      
8. Thêm Hơn Mỗi Ngày
  Phương Khanh      
9. Như Hoa Tràn Sức Sống
  Lina Ý Nhi      
10. Chúa Yêu Trẻ Thơ - Lời Việt TKG
  Thu Huyền - Ý Như      
11. CD GIÊXU SỐNG TRONG EM
       
Lời giới thiệu

Xin giới thiệu đến quý anh chị em Nhạc Thiếu Nhi (Phục Sinh), những ca khúc của TKG viết cho thiếu nhi  trong mùa Lễ Thương Khó và Phục Sinh hằng năm. Bạn có thể in các bản nhạc (PDF sheet music) cho nhu cầu tôn vinh Chúa.

Thiên Kiều Giang

tkg.songdaoonline@gmail.com


CD GIÊXU SỐNG TRONG EM - Nhạc Thiếu Nhi (Phục Sinh) 4505
2019-03-10

2019-03-05 | 110 lượt xem

2019-03-05 | 122 lượt xem

2019-03-05 | 111 lượt xem

2019-03-05 | 112 lượt xem

2019-03-05 | 179 lượt xem

2019-03-05 | 307 lượt xem

2019-03-05 | 226 lượt xem

2019-03-05 | 108 lượt xem

2019-03-05 | 317 lượt xem

2019-03-05 | 325 lượt xem

2019-03-05 | 108 lượt xem

2019-03-05 | 312 lượt xem

2019-03-05 | 104 lượt xem

2019-03-05 | 329 lượt xem

2019-03-05 | 99 lượt xem

2019-03-05 | 279 lượt xem

2019-03-05 | 448 lượt xem

2019-03-05 | 319 lượt xem

1 2 »