Ca Khúc TKG
NHẠC THIẾU NHI (Phục Sinh)

1. Giêxu Sống Trong Em
  Thu Huyền      
2. Vì Chúa Sống
  Lina Ý Nhi      
3. Sau Ba Ngày
  Jeremy Phillips      
4. Chúa Sống - Nhạc Ngoại quốc / Lời Việt TKG
  Ý Như - Phương Khanh      
5. Nhận Ra Chúa
  Phương Khanh      
6. Ngôi Mộ Trống Không
  Thu Huyền - Jeremy Phillips      
7. Vui Cảm Tạ
  Jeremy Phillips      
8. Thêm Hơn Mỗi Ngày
  Phương Khanh      
9. Như Hoa Tràn Sức Sống
  Lina Ý Nhi      
10. Chúa Yêu Trẻ Thơ - Lời Việt TKG
  Thu Huyền - Ý Như      
11. CD GIÊXU SỐNG TRONG EM
       
Lời giới thiệu

Xin giới thiệu đến quý anh chị em Nhạc Thiếu Nhi (Phục Sinh), những ca khúc của TKG viết cho thiếu nhi  trong mùa Lễ Thương Khó và Phục Sinh hằng năm. Bạn có thể in các bản nhạc (PDF sheet music) cho nhu cầu tôn vinh Chúa.

Thiên Kiều Giang

tkg.songdaoonline@gmail.com


CD GIÊXU SỐNG TRONG EM - Nhạc Thiếu Nhi (Phục Sinh) 5598
2019-03-10

2019-03-05 | 242 lượt xem

2019-03-05 | 264 lượt xem

2019-03-05 | 251 lượt xem

2019-03-05 | 268 lượt xem

2019-03-05 | 378 lượt xem

2019-03-05 | 685 lượt xem

2019-03-05 | 516 lượt xem

2019-03-05 | 239 lượt xem

2019-03-05 | 731 lượt xem

2019-03-05 | 720 lượt xem

2019-03-05 | 235 lượt xem

2019-03-05 | 699 lượt xem

2019-03-05 | 245 lượt xem

2019-03-05 | 755 lượt xem

2019-03-05 | 222 lượt xem

2019-03-05 | 606 lượt xem

2019-03-05 | 862 lượt xem

2019-03-05 | 712 lượt xem

1 2 »