CUỘC ĐỜI VÀ HOA CỎ
Lê Ngọc Vinh

1. Con đường hẹp 47
  Huỳnh Lợi Group      
2. Trao Ngài mọi ước mơ
  Hoàng Quân      
3. Cuộc đời và hoa cỏ 299
  Thiên Ân Group      
4. Jêsus yêu tôi yêu trọn đời
  Thụy Long      
5. Lạy Chúa ôi! Đây lòng tan vỡ
  Phương Trinh      
6. Khi Đức Thánh Linh ngự trị 280
  Thiên Ân Group      
7. Tiến bước với Chúa
  XuânTrường      
8. Cứu Chúa giáng trần
  Huỳnh Lợi Group      
9. Chúa sao chịu khổ đớn đau
  Xuân Phú      
10. Hallelujah! Chúa phục sinh
  Huỳnh Lợi Group      
11. Thời thanh xuân
  Thiên Ân Group      
12. Mơ về quê hương
  Mai Thảo      
Lời giới thiệu

CD "Cuộc Đời Và Hoa Cỏ" - Niềm An Ủi 5 - gồm 12 ca khúc của Mục sư  Nhạc sĩ Lê Ngọc Vinh thực hiện và phát hành năm 2009.  

Âm nhạc: Psalm Music
Biên tập: Vinh Le
 
Giá ủng hộ: $10 USD/CD
 
Liên lạc:
Rev. Vinh Le
msvinhle@yahoo.com
770.880.2207