BƯỚC ĐI TRONG CHÚA
Chau's Brothers

1. Tình Là Gì? / Hoàng Phúc
  Yến Xuân      
2. Đã Bao Lần Con Hứa / Hoàng Phúc 14
  Thu Hương      
3. Ngợi Khen Đấng Siêu Việt / An Phước
  K'Long Hagim      
4. Chúa Mãi Bên Con / Hồng Sơn 14
  Tố Hà      
5. Bước Đi Trong Chúa / An Phước
  Tấn Đạt      
6. Sức Sống Mới Từ Cha / An Phước 13
  Hương Giang      
7. Tiếng Chúa Dịu Êm / Hoàng Phúc
  Xuân Trường      
8. Máng Chiên Đê Hèn / Hồng Sơn
  Quỳnh Lan      
9. Chúa Đã Gọi Con / Hoàng Phúc
  Xuân Phú      
10. Nhận Chén Đau Thương / Hồng Sơn
  Mai Thảo      
11. Nhớ Về Si Ôn / Hồng Sơn
  Mỹ Dung      
12. Đoàn Nam Giới Tin Lành Việt Nam / An Phước
  Nhóm Hoa Đất      
Lời giới thiệu

CD "Bước Đi Trong Chúa" gồm 12 ca khúc của Chau's Brothers: Hồng Sơn, An Phước, Hoàng Phúc do Văn Phẩm Sống Nhạc Phúc Âm sản xuất và phát hành năm 2007.

Biên Tập: MS Châu Trọng Ngọc

Nhạc & Lời: HỒNG SƠN, AN PHƯỚC, HOÀNG PHÚC
Hoà Âm: David Dong - Quang Đạt  

Giá ủng hộ:
Song book: $5.00
CD nhạc và lời (vocal): $10.00. Được free shipping ở Hoa Kỳ!
Nhạc không lời tập hát (Sound Tracks): $10.00. Được free shipping ở Hoa Kỳ!
DVD: $15.00 + $ 2.00 Shipping & handing. Canada +$5.00

Liên Lạc Hoặc Order:
Văn Phẩm Sống Nhạc Phúc Âm
Mục Sư Paul Phước Châu / Châu Hoàng Phúc
139 Hearthstone Drive
American Canyon, CA 94503
 
phucchau2000@yahoo.com
Tel. (707) 649-1681