MỘT THOÁNG SUY TƯ
Trần Văn Trọng

1. Một Thoáng Suy Tư 20
  Quỳnh Lan      
2. Dâng Chúa Lời Tạ Ơn 27
  Phi Hải      
3. Khao Khát Một Tình Yêu
  Diệu Hiền      
4. Bến Đợi Vĩnh Hằng
  Xuân Phú      
5. Niềm Ước Mơ
  Mai Thảo      
6. Con Vẫn Biết
  Hoàng Quân      
7. Niềm Hy Vọng
  Hương Giang      
8. Bàn Tay Cha
  K'long Hagim      
9. Ngài Đi Trước Con
  Quỳnh Lan      
10. Cám Ơn Giê Xu
  Thụy Long      
11. Họp Mặt Nhau 6
  Nhóm Thiên Ân      
Lời giới thiệu

CD #14: "Một Thoáng Suy Tư" gồm 11 ca khúc của nhạc sĩ Trần văn Trọng do Văn Phẩm
Nguồn Suối Tâm Linh thực hiện và phát hành năm 2010.

Sáng tác: Pastor Trần Văn Trọng
Hòa âm: David Dong

Giá ủng hộ: $10 US
FREE H&S in U.S.A & CANADA
Ngoài Hoa Kỳ xin cộng thêm $5 US cước phí
Nếu Quý Vị ủng hộ, xin cho chúng tôi Tên và địa chỉ. Chúng tôi sẽ gởi đến tận nhà của quý vị.
Tiền trả sau khi nhận hàng. Thành thật cảm ơn.

Liên lạc:

MS Trần văn Trọng
256 Main Street
Hackensack, NJ 07601
Tel: (201) 489-3133
Email: trantrong47@yahoo.com
http://vietchristian.net/music/trongtran
www.nguonsuoitamlinh.net