CHÂN TÌNH
Nguyễn Đức Thịnh

1. Chân Tình 97
  Phương Trinh      
2. Những Chặng Đường Tương Lai
  Xuân Phú      
3. Mừng Tin Lành Đến Việt Nam
  Hương Giang      
4. Trong Ân Tình Ngài
  Hoàng Quân      
5. Khúc Thiên Tình Ca
  Thu Thủy      
6. Đồng Vắng Cuộc Đời
  Xuân Trường      
7. Người Biết Chăng 31
  Hương Giang      
8. Khi Jesus Qua 33
  Thụy Long      
9. Hãy Đến Với Ngài
  Yến Xuân      
10. Nhóm Lên Lửa Phục Hưng
  Hoàng Quân      
Lời giới thiệu

CD Chân Tình - Album #4 – gồm 10 ca khúc của Nguyễn Đức Thịnh. Thực hiện và phát hành tại Canada 2010.  

Sáng Tác & Biên Tập Ca Khúc: Nguyễn Đức Thịnh
Recording & Mixed by David Dong at Psalm! Music Audio Video
Hoà Âm & Keyboard:  David Dong
Violin: Đinh Bá Dzu - Saxo: Ngọc Hải - Guitar: Dũng Đà Lạt

Giá ủng hộ: $10.00 USD + $2.00 (cước phí)
Ngoài Canada và Hoa Kỳ + $5.00 (cước phí)

Liên lạc: 
Nguyễn Đức Thịnh
Điện thoại: (905) 648-3482
Email: tthinhdng@yahoo.ca