THƯ GỬI NGƯỜI EM THA PHƯƠNG
Thanh Toàn

1. Thư Gửi Người Em Tha Phương* 84
  Thụy Long      
2. Chúa Nhân Từ 82
  Xuân Trường      
3. Giáng Sinh Gợi Nhớ
  Diệu Hiền      
4. Về Nhà Cha
  K'long Hagim      
5. Tình Chúa Yêu Tôi
  Diệu Hiền      
6. Nguồn Nước Sống Thượng Thiên
  Xuân Phú      
7. Ngày Mới Đẹp Tươi
  Nenita & Trọng Khang      
8. Chiều Viễn Xứ 94
  Tuyết Mai      
9. Lời Hứa Từ Cha**
  Xuân Phú      
10. Chúa Xuân
  Hương Giang      
Lời giới thiệu

CD THƯ GỬI NGƯỜI EM THA PHƯƠNG gồm 10 ca khúc do Thanh Toàn sáng tác. Tài chính nhận được từ CD nầy sẽ ủng hộ cho công tác Truyền giáo tại Taiwan. Phát hành tại Canada tháng 7 năm 2011.

Lời bạt
Tôi đến đây gặp em nơi không phải là quê hương mình. Ngồi lại để nghe những tiếng
khóc cười trong quãng đời em đang bước tới.

Cám ơn em, những người em tha phương chưa lạ đã nên quen của tôi; người giúp tôi
nhận ra rằng những thịnh suy của cuộc đời; âu đó cũng là những dấu thăng trầm cung bậc
của bài Thánh Ca mà Thiên Chúa muốn viết tặng riêng cho ai đó,
Tôi đi về, em trở lại với gánh nặng cưu mang, nhưng muốn nói với em rằng: Nếu cuộc đời
không còn ai, thì Jêsus vẫn hằng bên em mãi.
Thực hiện: Thanh Toàn
Record & Mix by David Dong at Psalm Music Recording Studio 2011.
*Record & Mixed: Quang Đạt Studio 
** Thơ phổ nhạc   
Giá ủng hộ:
- CD Vocal: $10.00 USD/ CAD + $3.00 cước phí
- Tập bài hát: $7.00 USD/CAD + $3.00 cước phí
- CD Soundtrack: miễn phí (liên lạc tác giả)
Cước phí ngoài Canada và Hoa kỳ: $5.00 USD/CAD

                                                                                                                      
Liên lạc:
Nguyễn Thanh Toàn
(416 )827-6251                                                                                                      
Email: mucsutoan@gmail.com