Ca Khúc TKG
NHẠC THIẾU NHI (Phục Sinh)

1. Giêxu Sống Trong Em
  Thu Huyền      
2. Vì Chúa Sống
  Lina Ý Nhi      
3. Sau Ba Ngày
  Jeremy Phillips      
4. Chúa Sống - Nhạc Ngoại quốc / Lời Việt TKG
  Ý Như - Phương Khanh      
5. Nhận Ra Chúa
  Phương Khanh      
6. Ngôi Mộ Trống Không
  Thu Huyền - Jeremy Phillips      
7. Vui Cảm Tạ
  Jeremy Phillips      
8. Thêm Hơn Mỗi Ngày
  Phương Khanh      
9. Như Hoa Tràn Sức Sống
  Lina Ý Nhi      
10. Chúa Yêu Trẻ Thơ - Lời Việt TKG
  Thu Huyền - Ý Như      
11. CD GIÊXU SỐNG TRONG EM
       
Lời giới thiệu

Xin giới thiệu đến quý anh chị em Nhạc Thiếu Nhi (Phục Sinh), những ca khúc của TKG viết cho thiếu nhi  trong mùa Lễ Thương Khó và Phục Sinh hằng năm. Bạn có thể in các bản nhạc (PDF sheet music) cho nhu cầu tôn vinh Chúa.

Thiên Kiều Giang

tkg.songdaoonline@gmail.com


CD GIÊXU SỐNG TRONG EM - Nhạc Thiếu Nhi (Phục Sinh) 5142
2019-03-10

2019-03-05 | 198 lượt xem

2019-03-05 | 211 lượt xem

2019-03-05 | 200 lượt xem

2019-03-05 | 215 lượt xem

2019-03-05 | 313 lượt xem

2019-03-05 | 560 lượt xem

2019-03-05 | 445 lượt xem

2019-03-05 | 194 lượt xem

2019-03-05 | 579 lượt xem

2019-03-05 | 582 lượt xem

2019-03-05 | 188 lượt xem

2019-03-05 | 566 lượt xem

2019-03-05 | 191 lượt xem

2019-03-05 | 598 lượt xem

2019-03-05 | 176 lượt xem

2019-03-05 | 509 lượt xem

2019-03-05 | 709 lượt xem

2019-03-05 | 577 lượt xem

1 2 »