SDTV ONLINE
Chương Trình Tổng Hợp

Lời giới thiệu

Trang Sống Đạo TV Online là một tổng hợp của những video clip cũ và mới do Sống Đạo thực hiện cũng như trích từ những chương trình truyền hình, các dịp Lễ của Hội Thánh Chúa khắp nơi và lời chứng, Thánh ca của Cơ Đốc nhân thực hiện. SDTV Online cũng được phổ biến trên Youtube, channel: Sống Đạo

Kính mời quý Vị phổ biến Sống Đạo trên Youtube cho thân hữu và góp phần hầu việc Chúa, gởi video clip về SDTV Online để chia sẻ điều Bạn có. Nguyện Chúa dùng SDTV Online để chúng ta cùng gây dựng niềm tin cho nhau và chia sẻ Phúc Âm của Chúa Giêxu cho nhiều người. 

                                                                                              SỐNG ĐẠO


Liên Hội Thánh Tin Lành Giáng Sinh Houston 2017 549
2017-12-26
TIN LANH MEDIA

2019-01-18 | 1813 lượt xem

2018-12-21 | 6670 lượt xem

2018-12-08 | 1953 lượt xem

2018-11-16 | 3299 lượt xem

2018-04-06 | 1760 lượt xem

2018-03-25 | 550 lượt xem

2018-02-01 | 1019 lượt xem

2018-01-19 | 669 lượt xem

2018-01-02 | 610 lượt xem

2017-12-26 | 626 lượt xem

2017-12-09 | 680 lượt xem

2017-10-31 | 909 lượt xem

2017-10-09 | 557 lượt xem

2017-10-09 | 511 lượt xem

2017-09-25 | 708 lượt xem

2017-07-26 | 1270 lượt xem

2017-04-21 | 950 lượt xem

2017-04-18 | 658 lượt xem

1 2 3 4 5 6 7 8 »