SDTV ONLINE
Chương Trình Tổng Hợp

Lời giới thiệu

Trang Sống Đạo TV Online là một tổng hợp của những video clip cũ và mới do Sống Đạo thực hiện cũng như trích từ những chương trình truyền hình, các dịp Lễ của Hội Thánh Chúa khắp nơi và lời chứng, Thánh ca của Cơ Đốc nhân thực hiện. SDTV Online cũng được phổ biến trên Youtube, channel: Sống Đạo

Kính mời quý Vị phổ biến Sống Đạo trên Youtube cho thân hữu và góp phần hầu việc Chúa, gởi video clip về SDTV Online để chia sẻ điều Bạn có. Nguyện Chúa dùng SDTV Online để chúng ta cùng gây dựng niềm tin cho nhau và chia sẻ Phúc Âm của Chúa Giêxu cho nhiều người. 

                                                                                              SỐNG ĐẠO


Lễ Tốt Nghiệp Khóa 6 [2013 - 2017] & Bế Giảng Niên Học 2017 370
2018-01-02
HỘI THÁNH TIN LÀNH VIỆT NAM

2018-04-06 | 172 lượt xem

2018-03-25 | 218 lượt xem

2018-02-01 | 770 lượt xem

2018-01-19 | 423 lượt xem

2017-12-26 | 329 lượt xem

2017-12-26 | 319 lượt xem

2017-12-09 | 410 lượt xem

2017-10-31 | 609 lượt xem

2017-10-09 | 369 lượt xem

2017-10-09 | 304 lượt xem

2017-09-25 | 461 lượt xem

2017-07-26 | 989 lượt xem

2017-04-21 | 670 lượt xem

2017-04-18 | 454 lượt xem

2017-04-14 | 421 lượt xem

2017-04-07 | 681 lượt xem

2017-03-13 | 767 lượt xem

2017-03-04 | 945 lượt xem

1 2 3 4 5 6 7 8 »