Vườn ÊĐen Mới | Hoa Tư Tưởng

HOA TƯ TƯỞNG 10

Gabriel Rong Nguyễn
Sưu tầm

 

HOA TƯ TƯỞNG 9

Gabriel Rong Nguyễn
Sưu tầm

 

HOA TƯ TƯỞNG 8

Gabriel Rong Nguyễn
Sưu tầm

 

HOA TƯ TƯỞNG 7

Gabriel Rong Nguyễn
Sưu tầm

 

HOA TƯ TƯỞNG 6

Gabriel Rong Nguyễn
Sưu tầm

 

HOA TƯ TƯỞNG 5

Gabriel Rong Nguyễn
Sưu tầm

 

HOA TƯ TƯỞNG 4

Gabriel Rong Nguyễn
Sưu tầm

 

HOA TƯ TƯỞNG 3

Gabriel Rong Nguyễn
Sưu tầm

 

HOA TƯ TƯỞNG 2

Vườn chân thành cảm ơn Bạn Gabriel Rong Nguyễn đã sưu tầm, góp tay trang Hoa Tư Tưởng trong thời gian gần đây. Mời quý vị và các bạn khác cùng xắn tay...làm vườn và hưởng niềm vui...trồng trọt với chúng tôi, để làm đẹp thêm tư tưởng anh em mình. NLV

 

Hoa Tư Tưởng

So với châu ngọc Kinh Thánh, lời hay ý đẹp của con người chỉ là những hoa dại ven đường. Dù vậy chúng đều ngạt ngào lòng hướng thượng. Xin được góp nhặt những cánh hoa tư tưởng xinh xắn mọc rải rác đó đây về làm đẹp một góc nhỏ địa đàng thân ái.
N.M

 

« 1 2