Vườn ÊĐen Mới | Sưu Tầm

CHỈ CÓ NGƯỜI HỒI GIÁO…

Cảm ơn Bạn Gabriel Rong Nguyễn gởi về Vườn tài liệu từ Internet bài viết rất đáng chú ý của một bác sĩ Hồi Giáo, do Sơn Tùng lược dịch và bình luận.

 

LỜI KHUYÊN HỮU ÍCH CHO NGƯỜI LUỐNG TUỔI
 

SUY NIỆM VỀ SỰ CHẾT

"Vì đời sống chóng qua, rồi chúng con bay mất đi.....Cầu xin Chúa dạy chúng con biết đếm các ngày chúng con, hầu cho chúng con được lòng khôn ngoan" .
Thi Thiên 90: 10-12

 

CHÚA BAN PHƯỚC CHO HOA KỲ?

GOD BLESS AMERICA?
Huỳnh Quốc Bình

 

MỘT CÂU CHUYỆN THẬT
 

KẺ TÀ ĐẠO LÀ GÌ?

Rick Mathes

 

THUỐC GIA TRUYỀN

Vườn cám ơn tài liệu hay từ email của Mr. Đào, Paris gởi đến.
Tri ân người biên tập: L.M.James Vũ, CMC và nhóm anh em ĐC

 

BẠN LÀ NGƯỜI CÓ PHÚC

Mời bạn đọc những cái phúc dưới đây và đếm xem mình có được bao nhiêu. Riêng Cơ đốc nhân, xin cộng thêm cái phúc sau cùng và....phúc nhất, đó là được làm con Vua Thánh trên trời. NLV

 

TUỔI GIÀ

Theo yêu cầu của một số bạn hữu, Vườn mở thêm Mục "Hay & Lạ Từ Internet" để thỉnh thoảng cất lại những điều hay, lạ, hữu ích, có nội dung hướng thượng, từ Internet và các email chuyển tiếp của quý vị.

 

« 1 2 3 4 5 6 7