Vườn ÊĐen Mới | Thơ & Nhạc

Tình Yêu Của Con

Thơ Hàn Linh

 

 

Bên Kia Ngõ Cụt

Thơ Trùng Dương

 

 

Người Samari Nhơn Lành

Thơ N.L.
Phỏng theo Tin Lành Luca 10

 

Xin Chúa Là Tất Cả

Thơ Người họ Nguyễn


 

Những Chùm Ba Đáng Nhớ

Thơ Phan Như Ngọc

 

 

Bệnh Viện Của Chúa

Tôi đến bệnh viện của Chúa
để kiểm tra sức khỏe
và phát hiện rằng mình đang bị bệnh.

 

Lời Nguyện Cầu Giản Dị Nhất

Thơ Hàn Linh

 

Bên Nầy và Bên Kia

Thơ Hàn Linh

 

Giấc Mơ Và Hiện Thực

Thơ Kim Hoàn

 

Mừng Ngày Chúa Đến

Thơ Nguyễn Gia Phái

Ấy là hôm nay, tại thành Đavít,
đã sanh cho các ngươi một Đấng Cứu Thế
là Christ, là Chúa.   (Luca 2:11)

 

Tình Yêu Người

Thơ Nguyễn Gia Phái

Chúng ta yêu vì Chúa đã yêu chúng ta trước (l Giăng 4: 19)

 

Hy Sinh

Nhạc và Lời: Siôn Trương Văn Xê

 

Bằng Chứng Tình Yêu

Nhạc và Lời: Siôn Trương Văn Xê

 

Học Biết Chúa

Nhạc và Lời: Siôn Trương Văn Xê

 

Nguyện Đời Đời Cảm Tạ Chúa

Nhạc & Lời: Lê Phước Thiện

 

Nhân Gian Cần Chúa

Lời Việt: Siôn

 

Gô-gô-tha / Đặng Thái Nguyên

Tiếng hát Thế Cường

 

Thỏa Lòng

Nhạc&lời: Siôn Trương Văn Xê

 

« 1...25 26 27 28 29 30 31 32 33