Vườn ÊĐen Mới | Thơ & Nhạc

HÃY CHIẾU SÁNG ĐI

 Thơ Hoàng Yến

 

CHÚA BÌNH AN

 Thơ Nguyễn Hoàng Yến

 

XUÂN NÀY CON KHÔNG VỀ

 Thơ Lạc Linh Sa

 

Mấy Vần Thơ "Xuân Đinh Dậu"

 Thơ Linh Ân Nguyễn Thiện Nhân

 

MAI VÀNG TRÊN ĐẤT KHÁCH

Thơ Phương Nguyên

 

XUÂN TẠ ƠN

Thơ Rebeca Ân Nguyễn

 

XUÂN CHỜ

 Thơ Hoàn Viên

 

SỰ TRÔNG CẬY TRONG ĐẤNG CHRIST

 Thơ Hoàng Yến

 

XUÂN HY VỌNG

Thơ Hồ Galilê 

 

ƯỚC NGUYỆN CHO NĂM MỚI

 Thơ Hoàng Yến

 

BÀI CA MESIAH

 Thơ Phạm Khánh Vũ

 

THƠ GIÁNG SINH - Linh Ân Nguyễn Thiện Nhân
 

ĐÊM THIÊN ĐÀNG

Thơ Phương Nguyên

 

THƠ MỪNG CHÚA GIÁNG SINH

(Năm 2016)
Hoàn- Viên 

 

VẦN THƠ MÙA CẢM TẠ

Mùa Lễ Cảm Tạ năm nay Con dân Chúa Hội Thánh NORTH HOLLYWOOD, California, có cớ lớn Cảm tạ Chúa và mừng đón Mục Sư Tân Quản Nhiệm Hội Thánh sau gần 4 năm cầu xin và chờ đợi ý Chúa. Kính chuyển đến quí vị  mấy vần "Tứ Tuyệt" dâng lên Chúa Lời Cảm Tạ và Mừng đón Mục Sư Tân Quản Nhiệm Hội Thánh. Linh Ân Nguyễn Thiện Nhân

 
 

BÀI THƠ CẢM TẠ

Thơ Hồ Thi Thơ

 

DÂNG CHÚA LỜI CẢM TẠ

Thơ Linh Ân Nguyễn Thiện Nhân

 

QUÊ NHÀ VÀO ĐÔNG

Mến tặng Linh Ân Nguyễn Thiện Nhân,
một thi nhân Cơ-Đốc   
                                                   

 

ĐỜI SỐNG CHÓNG QUA...

Kính chuyển đến quí vị mấy vần thơ: "ĐỜI SỐNG CHÓNG QUA..."
Họa lại bài họa "Thu Đất Khách" của Tác giả HOÀN VIÊN (3.11.2016).

Linh Ân Nguyễn Thiện Nhân

 

CHÙM THƠ CỦA ÍCH DIÊN
 

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9...33 »