Vườn ÊĐen Mới | Thơ & Nhạc

ƯỚC NGUYỆN CHO NĂM MỚI

 Thơ Hoàng Yến

 

BÀI CA MESIAH

 Thơ Phạm Khánh Vũ

 

THƠ GIÁNG SINH - Linh Ân Nguyễn Thiện Nhân
 

ĐÊM THIÊN ĐÀNG

Thơ Phương Nguyên

 

THƠ MỪNG CHÚA GIÁNG SINH

(Năm 2016)
Hoàn- Viên 

 

VẦN THƠ MÙA CẢM TẠ

Mùa Lễ Cảm Tạ năm nay Con dân Chúa Hội Thánh NORTH HOLLYWOOD, California, có cớ lớn Cảm tạ Chúa và mừng đón Mục Sư Tân Quản Nhiệm Hội Thánh sau gần 4 năm cầu xin và chờ đợi ý Chúa. Kính chuyển đến quí vị  mấy vần "Tứ Tuyệt" dâng lên Chúa Lời Cảm Tạ và Mừng đón Mục Sư Tân Quản Nhiệm Hội Thánh. Linh Ân Nguyễn Thiện Nhân

 
 

BÀI THƠ CẢM TẠ

Thơ Hồ Thi Thơ

 

DÂNG CHÚA LỜI CẢM TẠ

Thơ Linh Ân Nguyễn Thiện Nhân

 

QUÊ NHÀ VÀO ĐÔNG

Mến tặng Linh Ân Nguyễn Thiện Nhân,
một thi nhân Cơ-Đốc   
                                                   

 

ĐỜI SỐNG CHÓNG QUA...

Kính chuyển đến quí vị mấy vần thơ: "ĐỜI SỐNG CHÓNG QUA..."
Họa lại bài họa "Thu Đất Khách" của Tác giả HOÀN VIÊN (3.11.2016).

Linh Ân Nguyễn Thiện Nhân

 

CHÙM THƠ CỦA ÍCH DIÊN
 

BÀI THƠ TẠ ƠN

 Thơ Vân Anh

 

THU ĐẤT KHÁCH

 Thơ Hoàn-Viên

 

CHIỀU SUY TƯ

Thơ Lê Xưa

 

"THU ĐẤT KHÁCH"

 Thơ Linh Ân Nguyễn Thiện Nhân

 

Kỷ-Niệm 100 Năm Hội-Thánh HÀ-NỘI

 Thơ Linh Ân Nguyễn Thiện Nhân

 

CHÚA LÀ TRỤ LỬA, TRỤ MÂY TRÊN CẢ CUỘC LINH TRÌNH

 Thơ Nguyễn Hoàng Yến

 

THU VIỄN XỨ

 Thơ Hồ Thi Thơ

 

NHỊP ĐẬP NƯỚC TRỜI

Thơ Hoàng Yến

 

BƯỚC CHÂN VIỄN XỨ

Thơ Phương Nguyên

 

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...34 »