Vườn ÊĐen Mới | Hội Thánh Truyền Giáo Trên Đường Dây

XƯNG CÔNG CHÍNH BỞI ĐỨC TIN - MS Nguyễn Thới Lai
 

SỰ BÌNH AN TRONG CHÚA - MS Phạm Thanh Bình
 

NGUỒN TRÔNG CẬY MUÔN ĐỜI

MS Lữ Thành Kiến

 

KHÔNG NÊN CỐ TÌNH LÀM TRÁI Ý CHÚA

MS Nguyễn Văn Huệ

 

NĂNG QUYỀN CHỮA BỆNH

 MS Phạm Thanh Bình

 

CHÚNG TA CÓ ĐIỀU GÌ?

HTTGTĐD - Nov 04 2016
Mục sư Lữ Thành Kiến

 

NHỮNG NGƯỜI GẶP CHÚA JESUS

HTTGTĐD - Jan 29 2016
Mục sư Lữ Thành Kiến 

 

KHI CHÚA TRẢ LỜI KHÔNG

HTTGTĐD - Jan 22 2016
Mục sư Nguyễn Văn Huệ

 

NHỮNG RÀO CẢN CỦA MỘT LỜI CẦU NGUYỆN ĐƯỢC NHẬM

HTTGTĐD - Jan 15 2016
Mục sư Nguyễn Văn Huệ

 

CHẠY ĐƯỜNG DÀI

HTTGTĐD - Jan 08 2016
MS Lữ Thành Kiến

 

HỨA NGUYỆN ĐẦU NĂM

HTTGTĐD - Jan 01 2016
MS Phạm Thanh Bình

 

BIỂU LỘ LÒNG BIẾT ƠN CHÚA

HTTGTĐD - DEC 25 2015
Sứ điệp MS Nguyễn Văn Huệ

 

CHÚA CỦA SỰ BÌNH AN

HTTGTĐD - Dec 11 2015
Sứ điệp MS Lữ Thành Kiến

 

CHỌN LỰA & QUYẾT ĐỊNH DỨT KHOÁT
HTTGTĐD - Dec 04 2015
Sứ Điệp MS Nguyễn Văn Huệ
 

HÀNH TRÌNH VĨNH CỬU

HTTGTĐD - Nov 06 2015
Sứ điệp MS Trần Nguyên Bảo

 

AI TRÔNG ĐỢI CHÚA

HTTGTĐD - Oct 30 2015
Sứ điệp MS Lữ Thành Kiến

 

CẢ NHÀ HẦU VIỆC CHÚA

HTTGTĐD - Oct 23 2015
Sứ điệp MS Nguyễn Văn Huệ

 

LỜI CỦA CHÚA

HTTGTĐD Oct 16 2015
Sứ điệp MS Lữ Thành Kiến

 

VỢ CHỒNG HẦU VIỆC CHÚA

HTTGTĐD - Oct 31 2015
Ms Nguyễn Văn Huệ

 

GIÁO SĨ

HTTGTĐD - Oct 02 2015
Sứ điệp MS Lữ Thành Kiến

 

1 2 3 4 »