Vườn ÊĐen Mới | Hội Thánh Truyền Giáo Trên Đường Dây

TÔI VÂNG PHỤC - MS Lữ Thành Kiến
 

LÀM CHA KHÔNG DỄ - MS Phạm Thanh Bình
 

GIẢNG ĐẠO DÙ GẶP THỜI HAY KHÔNG GẶP THỜI - MS Nguyễn Văn Huệ
 

ĐIỆN TÂM ĐỒ TÂM LINH - MS Trần Nguyên Bảo
 

TRONG NHÀ CHÚA - MS Lữ Thành Kiến
 

CẢ NHÀ THAM GIA GIỮ CON CHÁU - MS Nguyễn Văn Huệ
 

ĐẤNG BAN CHIẾN THẮNG - MS Phạm Thanh Bình
 

TÔI TRÔNG CẬY - Mục Sư Lữ Thành Kiến
 

SỰ CHỮA LÀNH TỪ THIÊN THƯỢNG MS Phạm Thanh Bình
 

TÔI MỞ MẮT - MS Lữ Thành Kiến
 

XƯNG CÔNG CHÍNH BỞI ĐỨC TIN - MS Nguyễn Thới Lai
 

SỰ BÌNH AN TRONG CHÚA - MS Phạm Thanh Bình
 

NGUỒN TRÔNG CẬY MUÔN ĐỜI

MS Lữ Thành Kiến

 

KHÔNG NÊN CỐ TÌNH LÀM TRÁI Ý CHÚA

MS Nguyễn Văn Huệ

 

NĂNG QUYỀN CHỮA BỆNH

 MS Phạm Thanh Bình

 

CHÚNG TA CÓ ĐIỀU GÌ?

HTTGTĐD - Nov 04 2016
Mục sư Lữ Thành Kiến

 

NHỮNG NGƯỜI GẶP CHÚA JESUS

HTTGTĐD - Jan 29 2016
Mục sư Lữ Thành Kiến 

 

KHI CHÚA TRẢ LỜI KHÔNG

HTTGTĐD - Jan 22 2016
Mục sư Nguyễn Văn Huệ

 

NHỮNG RÀO CẢN CỦA MỘT LỜI CẦU NGUYỆN ĐƯỢC NHẬM

HTTGTĐD - Jan 15 2016
Mục sư Nguyễn Văn Huệ

 

CHẠY ĐƯỜNG DÀI

HTTGTĐD - Jan 08 2016
MS Lữ Thành Kiến

 

1 2 3 4 »