Vườn ÊĐen Mới | Hội Thánh Truyền Giáo Trên Đường Dây

ĐỨNG DẬY ĐỂ PHỤC VỤ

Hội Thánh Truyền Giáo Trên Đường Dây
Sứ điệp Mục sư Lữ Thành Kiến
Sept 19 2014

 

KHÓA & CHÌA KHÓA CỦA LỜI CẦU NGUYỆN HIỆU QUẢ

Hội Thánh Truyền Giáo Trên Đường Dây
Sứ điệp Mục sư Nguyễn Văn Huệ
Sept 12 2014

 

NGỒI ĐỂ THỜ PHƯỢNG CHÚA

Hội Thánh Truyền Giáo Trên Đường Dây
Sứ điệp Mục sư Lữ Thành Kiến
Sept  05 2014

 

GIAO THÔNG GẦN GŨI VỚI CHA

Hội Thánh Truyền Giáo Trên Đường Dây
Sứ Điệp Mục Sư Nguyễn Văn Huệ 

Aug 29 2014

 

XÂY DỰNG MỐI LIÊN HỆ VỚI CHÚA

Hội Thánh Truyền Giáo Trên Đường Dây
Sứ điệp Mục sư Nguyễn Văn Huệ
Aug 22 2014

 

TẠI SAO TÔI MUỐN LÀM MỘT CƠ ĐỐC NHÂN?

Hội Thánh Truyền Giáo Trên Đường Dây
Sứ điệp Mục sư Nguyễn Văn Huệ
Aug 15 2014

 

HỘI THÁNH TRUYỀN GIÁO TRÊN ĐƯỜNG DÂY

Mục sư Lữ Thành Kiến

 

« 1 2 3 4