Vườn ÊĐen Mới | Tuyển Tập Viết Cho Niềm Tin 2016

6 - NHỮNG CÁI KẾT CÓ HẬU – Nguyễn Thiên Quốc
 

5- CHÚA JESUSS VỀ LÀNG - Hoa Phượng Đỏ
 

4- THỬ YÊU LẦN NỮA - Kim Hân
 

3- GAI CỦA HOA HỒNG - Nguyễn Thiên Quốc
 

2- BÀI HỌC KHÓ THỰC HÀNH - Hữu Chang
 

1- TỪ NAY XIN XA LÌA BẢN NGÃ - Uông Nguyễn

VIẾT CHO NIỀM TIN bước qua năm thứ tư, hành trình giới thiệu sáng tác mới và phát hành Tuyển Tập cho năm 2016. Kính mời quý anh chị em tiếp tục đọc và viết cho Chúa yêu dấu. Bài vở xin gởi về: kienlu@aol.com.  NLV

 

« 1 2 3 4