Vườn ÊĐen Mới | VHope

Tình Yêu Thiên Chúa & Bình An Cho Loài Người

VHOPE - Mục Vụ Truyền Thông Cơ Đốc

 

VHOPE | Tình Yêu Tuyệt Vời - Bùi Caroon

VHOPE - Mục Vụ Truyền Thông Cơ Đốc
Sáng tác: Francesco Boccia - Ciro Esposito
Lời Việt: Bích Ngọc
Tôn vinh Chúa: Bùi Caroon
Lyric Video: Bảo Phước

 

Hầu Việc Chúa Cách Dư Dật

VHOPE | I Cô-rinh-tô 15:58 - Hầu Việc Chúa Cách Dư Dật | Đèn Soi Bước 148

“Vậy, hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng, chớ rúng động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu." (I Cô-rinh-tô 15:58)
Diễn giả: Bà MS Lê Phước Thiện

 

Thánh Ca 390: Chim Sẻ Mắt Chúa Vẫn Chú Vào

VHOPE | Thánh Ca 390: Chim Sẻ Mắt Chúa Vẫn Chú Vào - Bùi Caroon | CHẠM - Live Acoustic
Nhạc: Charles H. Gabriel Lời: Civilla D. Martin - Tôn vinh Chúa: Bùi Caroon - Piano: Thanh Trúc

 

VHOPE | Tập 7: Giô-sép Khoan Dung
 

Thánh Ca 744 "Nguyện Chúa Nắm Tay Tôi"
 

NGUỒN SỰ SỐNG - Tiểu Linh & Phương Lý

 VHOPE - Mục Vụ Truyền Thông Cơ Đốc

 

VHOPE: ĂN VUI
 

VHOPE - Hope Story - Tập 6: Giô-sép Siêng Năng

 VHOPE - Mục Vụ Truyền Thông Cơ Đốc

 

HAPPY BIRTHDAY VHOPE

Mục Vụ Sống Đạo xin chúc mừng Sinh Nhật Thứ Nhất của VHOPE. Tạ ơn Chúa vì con dân Chúa khắp nơi đang được "hưởng phước" từ VHope. Nguyện Chúa Thánh Linh tiếp tục hướng dẫn, đầy ơn trên tất cả quý vị và các bạn trẻ, những tấm lòng và tài năng đang tận tụy cho Chúa qua nhiều lãnh vực của truyền thông Cơ Đốc. 

 

GẶP CHÚA - Naomi - Phương Lý - Thanh Trúc

 VHOPE - Mục Vụ Truyền Thông Cơ Đốc

 

THỰC PHẨM BẨN, LÀM SAO TRÁNH?

 VHOPE - Mục Vụ Truyền Thông Cơ Đốc

 

Thánh Nhạc Truyền Giảng - GÁNH - Hội Thánh Hoà Mỹ

 VHOPE - Mục Vụ Truyền Thông Cơ Đốc

 

TÌNH YÊU CỦA CHÚA - ĐẤNG ĐÃ PHỤC SINH

 VHOPE - Mục Vụ Truyền Thông Cơ Đốc

 

PHÓ CHI CHO TA? - MSNC Nguyễn Đức Vĩnh An

VHOPE

 

CHỖ KẺ ĐÁ VỮNG AN - Kim Nguyên

VHOPE
-Chỗ Kẽ Đá Vững An (Thánh Ca 267)

-He Hideth My Soul
-Lời: Fanny J. Crosby - Nhạc: William J. Kirkpatrick
-Tôn vinh Chúa: Kim Nguyên
-Piano: Lê Tú

 

VHOPE - Đèn Soi Bước (Lời Chúa Mỗi Ngày) 31 - Ê-phê-sô 2:14

-Chủ đề: Chúa là sự hòa hiệp của chúng ta
-Kinh Thánh Ê-phê-sô 
2:14
"Vì, ấy chính Ngài là sự hòa hiệp của chúng ta; Ngài đã hiệp cả hai lại làm một, phá đổ bức tường ngăn cách,"
-MSNC Nguyễn Đức Vĩnh An

 

VÌ SAO ĂN NHIỀU VẪN ỐM?

VHOPE - Christian Channel
Hope Talk "Bạn Khoẻ Không?"
Chủ Đề: "Vì sao ăn nhiều vẫn ốm?"
MC.Minh Phương 
Bác Sĩ Lê Hoàng Sơn

 

TẠI SAO ĂN ÍT VẪN MẬP?

VHOPE
-Hope Talk "Bạn Khoẻ Không?"

-Chủ Đề: "Tại sao ăn ít vẫn mập?"
-MC.Minh Phương 
-Bác Sĩ Lê Hoàng Sơn

 

VHOPE - Đèn Soi Bước 1 - Ê-phê-sô 1:1
-Kinh Thánh Ê-phê-sô 1:1
"Phao-lô, theo ý muốn Đức Chúa Trời, làm sứ đồ của Đức Chúa Jêsus Christ, gởi cho các thánh đồ ở thành Ê-phê-sô, cho những kẻ trung tín trong Đức Chúa Jêsus Christ"
-MSNC Nguyễn Đức Vĩnh An
 

« 1 2 3 4 »