Vườn ÊĐen Mới | VHope

GIAI ĐIỆU HY VỌNG - Xuân Hy Vọng

HOPE Talk - Giai Điệu Hy Vọng
Chủ đề: "Xuân Hy Vọng"

 

DINH DƯỠNG NƯỚC (Phần 2)

VHOPE - Hope Talk "Bạn Khoẻ Không?"
Chủ Đề: "Dinh Dưỡng Nước" (Phần 1)
MC.Minh Phương 
Bác Sĩ Lê Hoàng Sơn

 
 

Christmas Live Concert - Món Quà Giáng Sinh Đầu Tiên

HOPE Story - Christmas Live Concert - Món Quà Giáng Sinh Đầu Tiên

 

Giáng Sinh An Lành - Kim Nguyên
 

VHOPE - Hope Talk "Góc Eva" - Chủ đề: "Quà Yêu Thương"

Hope Talk "Góc Eva"
Chủ đề: "Quà Yêu Thương"
MC. Thanh Vân
Khách mời: Trần Thị Thanh Trúc

 

Chương Trình Thánh Nhạc Giáng Sinh 2010

VHOPE
LIVE Concert

Chương Trình Thánh Nhạc Truyền Giảng
Giáng Sinh 2010

 

 

DINH DƯỠNG NƯỚC (Phần 1)

 VHOPE - Hope Talk "Bạn Khoẻ Không?"
Chủ Đề: "Dinh Dưỡng Nước" (Phần 1)
MC.Minh Phương 
Bác Sĩ Lê Hoàng Sơn

 

VHOPE - Voice of Love & Hope

CHUYỆN QUÊ TÔI
Nhạc & lời: Lê Anh Đông

Trình bày: nhiều ca sĩ & doanh nhân Cơ Đốc
Hòa âm & phối khí: Lê Tú

 

Những Câu Chuyện Kỳ Diệu - Tập 5: Chúa Luôn Ở Cùng Và Gìn Giữ Em

Những Câu Chuyện Kỳ Diệu
Tập 5: Chúa Luôn Ở Cùng Và Gìn Giữ Em
Newsongs Channel 
Mobile: 0983 913 777
Email: nsc.newsongs@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/NSC.NewsongsChannel

 

Newsongs Channel - Cảm Nhận Thánh Ca - Số 2
 

Những Câu Chuyện Kỳ Diệu - Tập 4

Newsongs Channel


Những Câu Chuyện Kỳ Diệu
Tập 4: Áp-ra-ham Luôn Tin Cậy Chúa

https://www.youtube.com/watch?v=2-e9OApHbc8

 

Talkshow "Bạn Khỏe Không?" - Số 3

Chủ đề: Luật Quân Bình 
MC Minh Phương & Bác Sĩ Lê Hoàng Sơn
Newsongs Channel 
Mobile: 0983 913 777
Email: nsc.newsongs@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/NSC.NewsongsChannel

 

Những Câu Chuyện Kỳ Diệu - Tập 3

Những Câu Chuyện Kỳ Diệu
Tập 3: Đức Chúa Trời Bảo Vệ Ông Nô-ê Và Gia Đình
Newsongs Channel
https://www.youtube.com/watch?v=o7ZeUAQkn0M

 

Talkshow "Góc Eva" - Số 3 - "Bình An Trong Nghịch Cảnh"

https://www.youtube.com/watch?v=yhwHLOalOLY
Talkshow "Góc Eva" - Số 3

MC. Thanh Vân & Khách mời Hồng Hạnh

 

Talkshow "Bạn Khỏe Không?" - Số 2

https://www.youtube.com/watch?v=Go1LsPR_6Q0
Talkshow "Bạn Khỏe Không?" số 2
Chủ đề: Luật Thích Nghi 
MC Minh Phương & Bác Sĩ Lê Hoàng Sơn

 

Thánh Ca Việt Nam - Số 1

Thánh Ca Việt Nam - Số 1
Phụ trách: Thầy Trương Văn Xê
https://www.youtube.com/watch?v=6wHEI9iSEA8

 

Talkshow "Góc Eva" - Số 2 - "Học cách yêu thương-Chấp nhận nhau"

 https://www.youtube.com/watch?v=34VLq2hZdUI

 

Những Câu Chuyện Kỳ Diệu - Tập 2: Một Ngày Thật Buồn Của Con Người

 https://www.youtube.com/watch?v=IDUfOmFrx1w

 

Talkshow "Sắc Màu Cuộc Sống" - Số 1- "Sắc Màu Cuộc Sống"

 https://www.youtube.com/watch?v=UCcFiVVYyu8

 

Talkshow Góc Eva - Số 1

https://www.youtube.com/watch?v=N8LB3dH6ahY

 

« 1 2 3 4 »