Vườn ÊĐen Mới | Tin Tức & Tin Mừng

BÍ QUYẾT CẦU NGUYỆN

Mời quý vị xem Tin Tức & Tin Mừng  trực tiếp từ trang Facebook của Mục sư Phan Phước Lành - Tháng 10 2020

 

NƯỚC TRỜI ĐẾN

Mời quý vị xem Tin Tức & Tin Mừng  trực tiếp từ trang Facebook của Mục sư Phan Phước Lành

 

Tin Tức & Suy Ngẫm - Khải Huyền 14 - 22

Mời quý vị xem Tin Tức & Suy Ngẫm  trực tiếp từ trang Facebook của MS Phan Phước Lành

 

Tin Tức & Suy Ngẫm - Khải Huyền 9-13

Mời quý vị xem Tin Tức & Suy Ngẫm  trực tiếp từ trang Facebook của MS Phan Phước Lành

 

THÁO ẤN THỨ BẢY - BỐN LOA ĐƯỢC THỔI Khải huyền 8

Tin Tức và Suy Ngẫm
MS Phan Phước Lành

 

SỨ GIẢ DƯỚI ĐẤT THÁNH DÂN TRÊN TRỜI Khải huyền 7

Tin Tức và Suy Ngẫm
MS Phan Phước Lành

 

SÁU ẤN ĐẦU ĐƯỢC THÁO KHỞI ĐẦU KỲ ĐẠI NẠN Khải Huyền 6

Tin Tức và Suy Ngẫm
MS Phan Phước Lành

 

CHIÊN CON NHẬN QUYỂN SÁCH ĐÓNG 7 ẤN - Khải Huyền 5

Tin Tức và Suy Ngẫm
MS Phan Phước Lành

 

NGAI VINH HIỂN TRÊN TRỜI Khải Huyền 4

Tin Tức và Suy Ngẫm
MS Phan Phước Lành

 

ÍT MÀ CHẤT LƯỢNG - Philadelphia

Tin Tức và Suy Ngẫm
MS Phan Phước Lành

 

CÓ TIẾNG MÀ KHÔNG CÓ MIẾNG - Sạt-đe

Tin Tức và Suy Ngẫm
MS Phan Phước Lành

 

SÂU HIỂM CỦA SA-TAN - Thi-a-ti-rơ

Tin Tức và Suy Ngẫm
MS Phan Phước Lành

 

THỎA HIỆP THẾ NÀO - Bẹt-ga-mô

Tin Tức và Suy Ngẫm
MS Phan Phước Lành

 

GIÀU CÓ TRONG CƠN BÁCH HẠI - Si-miệc-nơ

Tin Tức và Suy Ngẫm
MS Phan Phước Lành

 

TÌNH ĐẦU Ở ĐÂU? - Ê-phê-sô

Tin Tức và Suy Ngẫm
MS Phan Phước Lành

 

CỨU CHÚA, 7 CHÂN ĐÈN, 7 NGÔI SAO - Khải huyền 1

Tin Tức và Suy Ngẫm
MS Phan Phước Lành

 

TAM VỊ NHẤT THỂ - Khải huyền 1

Tin Tức và Suy Ngẫm
MS Phan Phước Lành

 

MẶC KHẢI TỪ TRỜI - Khải huyền 1

Tin Tức và Suy Ngẫm
MS Phan Phước Lành

 

Ẩn Dụ: Áo Cũ Vá Mới và Bình Cũ Rượu Mới

Tin Tức và Suy Ngẫm
MS Phan Phước Lành

 

Ẩn Dụ: Cây Vả Dấu Hiệu Chúa Tái Lâm

Tin Tức và Suy Ngẫm
MS Phan Phước Lành

 

1 2 »