Vườn ÊĐen Mới | Tạ Ơn Chúa

CHÚA ĐÃ CỨU TÔI

H4

 

SỨC MẠNH CỦA ĐỨC TIN

Vũ Hương Dương

 

Phép Lạ Chúa Ban

Vũ Hướng Dương

 

Câu Chuyện Tình Của Tôi

(Chặng đường đưa tôi đến tin Chúa)
Nguyễn Thùy Dương

 

Tình Yêu Thiên Chúa

Phạm Lê Ngọc Bảo Trân

 

Vẫn Là Chiến Sĩ

Tuyết Mai

 

Câu Chuyện Đức Tin - Mã Lai

MS Hội & Viet Baptist Team - Malaysia

 

Chúa Cứu Tôi Từ Vũng Bùn Nhơ

Trần Văn Hóa

 

Lời Chứng Của Người Từ Cõi Chết Trở Về

Athet Pyan Shinthaw Paulu

 

Sự Bình An Thật

Nguyễn Thị Hồng Hữu

 

Ước Gi …Chúng Tôi Biết Chúa Sớm Hơn

Nguyễn Thị Hồng Vân

 

Mái Nhà Của Sự Cầu Nguyện

Nguyễn Quân

 

Từ Khi Tôi Biết Chúa

Ngọc Hân

 

Trở Về

Sống Đạo hôm nay vừa nhận được điện thư mới mà chúng tôi tạm dùng hai chữ “Trở Về” làm đề tựa. Tri ân những lá thư TẠ ƠN CHÚA của các Bạn.

 

Lời Chứng Của Anh Trần Bình

Trần Bình
Hội Thánh Tin Lành Gia Định

 

Câu Chuyện Đức tin

Team Baptist VN tại Mã Lai

 

Từ Tuyệt Vọng Đến Hy Vọng

Kim Ngân

 

Gặp Chúa Trong Trại Tù Cải Tạo

Nguyễn Hữu Có

 

Câu Chuyện Đức Tin

Bản Tin Mục Vụ Truyền Giáo Tại Mã Lai 12/2009

 

Mục Vụ Mã Lai Tháng 10&11 2009

Vườn vừa nhận được  Tin Tức Mục Vụ Mã Lai Tháng 10&11 2009, kính chuyển đến quý vị. Xin mời đọc để cùng tạ ơn Chúa và nếu được, liên lạc, hỗ trợ công việc Chúa nơi đây qua địa chỉ email bên dưới.

 

« 1 2 3 4 5 6 »